STI u cizinců v ČR

Věc: Nedůsledně řešená, resp. neřešená situace STI u cizinců

Vážený pane náměstku,

naši kolegové z dermatologických praxí nás informují o narůstající problematice, spojené s výskytem poMavně přenosných nákaz u cizinců, zejména syfilis. Situace se zhoršila ještě s příchodem krizových ekonomických jevů. Několikráte jsme prováděli určitá šetření vlivu cizinců na nemocnost, ale spolehlivá celoplošná statistická podpora není nyní k dispozici. Z našich údajů vyplývá, že podíl importovaných nákaz oproti našemu obyvatelstvu je skoro dvojnásobný. Zejména u cizinců z Mongolská a dalších míst Asie, ale i z Ukrajiny se setkáváme s nárůstem diagnostikovaných případů syfilis. Jde zejména o latentní, nedostatečně léčené, nebo neléčené případy. Navíc se dnes mnoho cizinců ocitlo bez práce a nemají prostředky na léčbu. Tito jedinci navíc nejsou často pojištění, přitom minimální léčba se základním potřebným vyšetřením jednoho případu stojí podle našich odhadů cca 20 000 Kč. Vznikají tak ztráty nebo neřešené situace. To nemluvíme ani o HIV/AIDS, kde náklady jsou ještě daleko vyšší a nákaza je závažnější. Byli jsme informováni, že VZP údajně podmiňuje pojištění cizinců sérologickým vyšetřením na syfilis (event. i HIV).

Víme, že problematika se nedotýká jen zdravotnické služby, ale je třeba ji řešit ve spolupráci s cizineckou policií a ministerstvem zahraničí. Nemáme kompletní přehled o pravidlech, řešících tuto problematiku, ale máme pocit, že nejsou sladěná nebo se o nich v terénu neví a postupuje se nejednotně. Domníváme se, že situace vyžaduje urgentní řešení například formou vydání metodického pokynu závazného pro celou republiku. Naše venerologická sekce nabízí odbornou pomoc při rychlém vytvoření podobných pravidel. Podle našeho názoru by v ideálním případě, pokud lze, už vydání dlouhodobých víz, resp. vpuštění do ČR mělo být podmíněno negativitou vyšetření na lues, HIV a i v kožním lékařství stále hrozící TBC.

Za venerologickou sekci : prof. MUDr. V. Resl, CSc

Za výbor Společnosti :      prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc, MBA

 

Seznam států, u jejichž státních příslušníků žádajících o vízum k pobytu v ČR se navrhuje požadovat doklad o tom, že netrpí syfílis

AFRIKA

•    Angola

•    Benin

•    Botswana

•    Burundi

•    Burkina Faso

•    Čad

•    Demokratická republika Kongo (dříve Zair)

•    Džibutsko

•    Etiopie

•    Eritrea

•    Gabon

•    Gambie

•    Ghana

•    Guinea

•    Guinea-Bissau

•    Jihoafrická republika

•    Kamerun

•    Kapverdy

•    Keňa

•    Komory

•    Konžská republika - neoficiálně Kongo (Brazzaville)

•    Lesotho

•    Libérie

•    Malawi

•    Mali

•    Mauritánie

•    Mauricius

•    Mosambik

•    Namibie

•    Niger

•    Nigérie

•    Pobřeží slonoviny

•    Rovníková Guinea

•    Rwanda

•    Senegal

•    Sierra Leoně

•    Somálsko

•    Středoafrická republika

•    Súdán

•    Svatý Tomáš a Princův ostrov

•    Svazijsko

•    Tanzanie

•    Togo

•    Uganda

•    Zambie

•    Zimbabwe

ASIE

•     Arménie

•     Ázerbájdžán

•     Bangladéš

•     Gruzie

•     Indie

•     Izrael

•     Kambodža

•     Kazachstán

•     Kyrgyzstán

•     Malajsie

•     Myanmar (dříve Barma)

•     Nepal

•     Singapur

•     Tádžikistán

•     Thajsko

•     Tchaj-wan

•     Turkmenistán

•     Uzbekistán

•     Vietnam

•     Laos

•     Mongolsko

.    Čína

EVROPA

•     Bělorusko

•     Makedonie

•     Moldavsko

•     Rusko

•     Ukrajina

JIŽNÍ AMERIKA

•     Argentina

•     Brazílie

•     Guyana

•     Kolumbie

•     Paraguay

•     Peru

•     Surinam

•     Uruguay

•     Venezuela

SEVERNÍ AMERIKA

•    Antigua a Barbuda

•    Bahamy

•    Barbados

•    Belize

•    Dominika

•    Dominikánská republika

•    Grenada

•    Guatemala

•    Haiti

•    Honduras

•    Jamajka

•    Panama

•     Salvador

•    Spojené státy americké

•    Svatá Lucie

•    Svatý Kryštof a Nevis

•    Svatý Vincenc a Grenadiny

•    Trinidad a Tobago

AUSTRÁLIE a OCEÁNIE

•    Papua-Nová Guinea