Dopis Hlavnímu hygienikovi: Rozpad síře koordinátorů Státního dozoru nad pohlavními nemocemi v r.2011

Věc: Rozpad sítě Koordinátorů - konzultantů státního dozoru přes pohlavní nemoce.

    Jakmile vyšel zákon o "Ochraně veřejného zdraví" byla domluvena s epidemiology spolupráce z důvodů potřebné odbornosti. Hlavně v době privatizace a změn podmínek došlo totiž k rozvolnění dosud fungující depistážní služby a nebyl dostatečný dozor, alespoň  ve smyslu dřívějších krajských odborníků v otázkách venerologie. Z těchto důvodů bylo jmenováno na výboru ČDS 10 hlavních odborníků pro kraje, v Praze venerologičtí konzultanti podle městských částí   a v místech s velkým výskytem PN byli přizváni na úrovni okresů další spolupracovníci. Součástí nové formy práce se staly i depistážní sestry. Přešlo se na systém Epidat, který je pružný, dobře mapuje situaci STI, na rozdíl opožděných informací od Státního statistického úřadu.
    V současnosti (zřejmě hlavně z důvodů šetření financí) nejsou navazovány v řadě krajů smlouvy s dermatovenerology i depistážními sestrami. Nebyly rovněž navázány smlouvy s řadou odborníků pražských
městských částech a na úrovni okresů.
    V mnohých  krajích je nepřesně definována funkce a náplňpráce koordinátorů dozoru. Všechny skutečnosti svědčí pro totální devastaci celého systému hlášení.
    Stav je o to závažnější, že stále přibývá případů syfilis i ostatních STI, včetně nárůstu HIV/AIDS. Původně měla naše společnost svého zástupce i v orgánech řešících problematiku HIV/AIDS.V poslední době byl původní fungující odborný systém rozvrácen.
     Žádáme učinit kroky k rekonstrukci této důležité služby i z hlediska potřeb našeho státu. Navíc je nutná ne zcela jasná implmentace předpisů EU a našich do systému hlášení. Nabízíme spolupráci našich odborníků hlavně v upřesnění náplně práce a jednotný výklad i realizaci v celé ČR.

Za venerologickou sekci:
Resl

Za výbor ČDS:
Předeseda