Ustanovení psychodermatologické sekce

     Všem kolegyním a kolegům se zájmem o psychodermatologii s potěšením  sdělujeme, 
že PSYCHODERMATOLOGICKÁ SEKCE byla ustavena na I.  Moravskoslezském symposiu o atopické dermatitidě a psychodermatologii s mezinárodní účastí konaném dne 3. září 2004 v Novém Jičíně.
      Výbor České dermatologické společnosti zaujal souhlasné stanovisko dne 14.  října 2004.
      Těšíme se na aktivní spolupráci se všemi kolegyněmi a kolegy, kterým jsou blízké psychosociální a behaviorální aspekty dermatovenerologie.

 Kontaktní adresa pro přihlášky do Psychodermatologické sekce:
 prim.MUDr. Marie Selerová, Kožní odd., K Nemocnici 78, Nový Jičín, PSČ 741  11
 e-mail:  selerova@psychodermatologie.cz
              www.psychodermatologie.cz - na této stránce najdete i elektronickou přihlášku..

 Doc.MUDr.Růžena Pánková, CSc. a prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.