Kurz – Psychosomatický přístup lékaře ke kožnímu pacientovi

 Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., tel.: 224 962 400, fax: 224 962 401, e-mail: jiri.stork@vfn.cz

1. LF UK a VFN, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Katedra dermatovenerologie

202062104 Kurz – Psychosomatický přístup lékaře ke

kožnímu pacientovi

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci, pro lékaře v

ambulantních i lůžkových zařízeních.

Program: Kurz je pokračováním diskuze věnované

rozpoznání vlivu psychosociálních činitelů na vznik

nebo exacerbaci dermatózy, rozpoznání zpětného

účinku kožního onemocnění v psychosociálních

postojích a chování pacientů a snaze o zvýšení kvality

života nemocných.

11.11.2016

Místo konání: Hotel ILF Budějovická 15, Praha 4

Vedoucí: doc. MUDr. PÁNKOVÁ Růžena, CSc.

Učebna: Hotel ILF, Učebna č. 2 (pro 30 osob, cena 450 Kč/hod.)

Předpokládaná cena: 1450,- Kč