Zaměření

 

Sekce pro imunosupresi při ČDS ČLS JEP je sdružení odborníků, převážně z oboru dermatovenerologie, jejichž společným zájmem je studium lidské kůže v podmínkách celkové imunosuprese, např. po transplantacích solidních orgánů, kostní dřeně, ale také při onkologické léčbě, léčbě autoimunitních, systémových onemocnění, jakož i vrozených a získaných imunodeficitů, včetně těžkých infektů napadajících i oslabujících imunitní systém. Pozornost věnuje i nežádoucím účinkům moderní, zejména biologické léčby.

Sekce se zabývá šířením odborných poznatků o kožních reakcích při imunosupresi, pořádáním seminářů a školení, vydáváním metodických doporučení a postupů týkajících se opatření k zábraně kožního poškození. Sekce koordinuje mezioborovou i mezinárodní spolupráci, zaměřuje se také na osvětovou a preventivní činnost jak v lékařské, tak laické veřejnosti.