Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, která se konala v Praze dne 8. 6.2018

Schůzi vedla Doc. MUDr. E. Dastychová, CSc.

Na schůzi se dostavil zástupce dánské firmy SmartPractice, aby informoval o registraci Epitestu, který má firma zaregistrován od června 2016. Sada rutinních alergenů, která vystačí pro 10 pacientů, stojí 5 330 Kč.

Doc. Dastychová sadu již viděla a upozornila přítomné, že neobsahuje všechny alergeny, které v současné době testujeme. Proto je sada vhodná spíše pro soukromé lékaře. Komise doporučila firmě sjednotit testované alergeny s evropskou sadou rutinních alergenů.

Sporné případy při hlášení chorob z povolání řeší na MZ ČR Dr. Holubová.

 

Případy:

Dr. Žemličková – V. R. – komise doporučila vyžádat si složení barev a pokračovat ve sledování pacientky.

Dr. Žemličková – A. F. – komise doporučila přiznat pacientovi ztížení společenského uplatnění.         

Přítomni a omluveni: viz prezenční listina.

Datum příští komise: 26.10.2018

Za sekci pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy

MUDr. Dagmar Košťálová