Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, která se konala v Praze dne 8.12.2017

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová CSc.

Doc. Dastychová informovala o Pracovním dnu společnosti nemocí z povolání, na kterém se projednávaly nové zdravotně pracovně právní předpisy vyplývající z vyhlášky 79/2013. Důraz se klade na posudky při vstupních prohlídkách do zaměstnání a chorobách z povolání.

Dr. Vocilková a dr. Žemličková vznesly dotaz: kolikrát za rok a jak často lze provádět epikutánní testy a kolik testů.

Doc. Dastychová – testy jsou vázány na IČZ (IČP), ne na více pracovišť. Pokud počet alergenů přesáhne 40, musí se požádat ZP o povolení testovat další alergeny.

Biologická léčba chronické kopřivky – ze strany ZP jsou omezení jen na určitá pracoviště a první zkušenosti jsou takové, že část pacientů po vysazení léčby měla recidivu a léčba musela být opakována.

Doc. Dastychová – příště přinese seznam roztoků, ve kterých je používán benzylalkohol. Dermatologové např. předepisují Exoderil sol, Batrafen sol a pokud dojde po těchto roztocích k alergické kontaktní reakci, může být příčinou benzylalkohol.

Prim. Machovcová vyšetřuje pacientku, která pracuje v obchodě s konfekcí. Při své práci obléká figuríny do oděvů a přišla k vyšetření s kontaktně alergickým ekzémem. Při vyšetření uvedla, že podobný problém mají i některé spolupracovnice. Doc. Dastychová doporučuje požádat o hygienické šetření pracoviště, které by mělo zjistit, zda textil pochází ze zahraničí. Pokud je přepravován v kontejnerech, je jistě chemicky ošetřen. Proto doporučuje provést test s igelitovým pytlem, ve kterém je textil uložen a také s gelovým sáčkem, který je v něm obsažen.

Zajímavosti z pracovišť:

Na kožní klinice na Bulovce léčili pacienta, který se vrátil ze zahraniční a měl Ulcus  molle .

V Plzni vychází při epikutnním testování velice často alergická reakce na epoxidy. To souvisí s místními pracovními provozy, kde se s epoxidy často pracuje.

Prim. Machovcová z Motola často testuje děti a zachytila alergii na nikl u otce a jeho dítěte. Vyplývá otázka, zda tam nemůže být genetická dispozice.

Na kožní klinice v Olomouci a kožní ambulanci v Pardubicích hlásili profesionální Tubera mulgentium, což je v dnešní době vzácné onemocnění.

Příští schůze komise 23.2.2018.

Přítomni a omluveni, viz presenční listina.

Za sekci pro dermatologickou alergologii a prof. dermatózy: MUDr. Dagmar Košťálová.