Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, konané v Praze dne 7.12.2018

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová Csc.

Doc. Dastychová rozdala přítomným formuláře k vyplnění statistiky testovaných alergenů v roce 2018. Vyhodnotí na příštím zasedání komise.

Doc. Dastychová napsala nekrolog na zemřelého Doc. Nováka do časopisu České a Slovenské dermatologie.

Doc. Dastychová upozornila na změny alergenů. Z testování se vypouští benzocain, primin a clioquinol. Nově se zavádí – propolis, směs lokálních anestetik, metakrylát.

6.6. - 8.6.2019 se bude konat dermatologický sjezd a  Doc. Dastychová vyzvala přítomné, aby si promysleli přednášky a mohli jsme dát dohromady jednu sekci.

Prim. Eichlerová upozornila na změnu vyhlášky nemocí z povolání, nově je zařazeno jako nemoc z povolání onemocnění páteře.

Doc. Dastychová otevřela diskusi k problematice zařazování atopiků do pracovního procesu.

Prim. Machovcová se zúčastnila dermatologického kongresu v Miláně. Hodně se tam hovořilo o stoupající sensibilizaci na akryláty, naopak je pozorován pokles sensibilizace na isothiazolinon.

 

Případy:

MUDr. Žemličková – G. T.: nehlásit chorobu z povolání, jde o nevhodné pracovní zařazení atopika.

MUDr. Žemličková – K. J.: nehlásit chorobu z povolání. Zaměřit se doma na rostliny, pozor na artefakty. Vyloučit porfyrii. Doplnit fototesty s nesteroidními antirevmatiky – ketoprofen.

MUDr. Žemličková – V. M.: jedná se o atopický ekzém, nehlásit chorobu z povolání.

MUDr. Němcová – H. M.: doplněno hygienické šetření případu z minulé komise, chemikálie vysvětlující vznik vitiliga v rukavicích prokázány nebyly. Hlásit chorobu z povolání na 1. typ rukavic.

Prim. Eichlerová – J. M.: pacient je atopik, senzibilizace na nikl a kobalt byla neprofesionální. Komise nedoporučila hlásit profesionalitu.

 

Přítomni a omluveni, viz presenční listina.

Datum příští komise je 15.2.2019

 

                                       Za sekci pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy

                                       MUDr. Dagmar Košťálová