Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, která se konala v Praze dne 27.4.2018

Schůzi vedla Doc. MUDr. E. Dastychová, CSc. 

Doc. Dastychová přednesla statistické vyhodnocení alergenů testovaných epikutánními testy v ČR v roce 2017.

Celkem bylo testováno 3004 pacientů, z toho mužů 767, žen 2237.

Nejčastějším alergenem je stále nikl, 18,4 %, z toho muži činí 7,2 % a ženy 22,3 %. Za ním skončil Kathon CG 7,8 %, Perubalzám 7,3 %, methylizothiazolinon 7 %, kobaltchlorid 6,3 %, Fragrance mix 4,9 %. Ostatní alergeny sE pohybovaly pod hranicí 4 %.

 

Případy:

K. J. – pacientka má chronickou kopřivku. Komise doporučila nevyšetřovat pacientku dál na profesionalitu, ale zaměřit se na sanaci možné infekční etiologie onemocnění. Pacientka je alergička, doplnit proto alergologické vyšetření, IgE a GIT vyšetření.

Přítomni a omluveni: viz prezenční listina.

Datum příští komise je 8. 6. 2018.

Za sekci pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy

MUDr. Dagmar Košťálová