Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, která se konala v Praze dne 26.10.2018

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová, CSc.

Doc. Dastychová oznámila přítomným členům komise, že ve věku 90-ti let zemřel dlouholetý člen naší komise Doc. MUDr. Novák, CSc.

Komise se zúčastnila MUDr. Holubová z Ministerstva zdravotnictví ČR. Zajímala ji vzájemná spolupráce jednotlivých pracovišť při vyšetřování a hlášení chorob z povolání.

Doc. Dastychová vysvětlila, že k vyšetření přicházejí pacienti na doporučení praktického či závodního lékaře, nebo ošetřujícího dermatologa.

MUDr. Fenclová pak upřesnila, že u jednoho pacienta může být hlášena choroba z povolání na 1 či více nox, ale může být hlášeno i více diagnóz.

Doc. Dastychová uvedla příklad: pacient v expozici epoxidových pryskyřice může přijít na dermatologii s kontaktně alergickým ekzémem a současně trpět dechovými obtížemi. Ekzém vyšetřuje dermatolog, dechové potíže alergolog.  Tak jsou hlášeny 2 diagnózy.

MUDr. Holubová navrhla, že připraví pro hygienickou službu směrnici, jak jednotně postupovat při odběru vzorků k vyšetření na chorobu z povolání.

Doc. Dastychová upozornila, že odběr vzorků se liší v jednotlivých krajích a ne všude to funguje dobře. Proto vítá iniciativu MUDr. Holubové pomoci tento problém řešit. 

MUDr. Fenclová má velice dobré zkušenosti se systémem odběru vzorků EREG, který je dobře vypracovaný a reaguje pružně na danou situaci.

MUDr. Holubová připraví koncept jednotného postupu a předá k hodnocení Doc. Dastychové.

MUDr. Holubová dále vznesla dotaz, zda vyšetřující dermatolog dostane od zaměstnavatele úplné informace k testovaným látkám z pracoviště.

Doc. Dastychová upřesnila, že bezpečnostní listy musí obsahovat všechny závažné alergeny a noxy, ale nejsou zcela úplné. Na pracovišti se mohou vyskytovat látky v podprahových koncentracích, které nejsou na bezpečnostních listech uvedeny.

MUDr. Fenclová – na jejich klinice mají toxikologické centrum, kde by měly být hlášeny všechny látky, ale bezpečnostní listy nejsou úplné. Některé látky firmy neuvádějí a považují je za své firemní tajemství. Při vyšetření v toxikologickém centru pak narazí na tento problém.

MUDr. Fenclová a doc. Dastychová vyvolaly obecnou diskuzi k hodnocení ztížení společenského uplatnění. K odškodnění se staví různé pojišťovny různě. Dle MUDr. Fenclové jsou i krajové rozdíly.

Případy:

MUDr. Žemličková – Z. V.: komise doporučuje doplnit GIT vyšetření. Pacientka je atopička a byla nevhodně pracovně zařazena. Proto navrženo přeřadit na jinou práci, doporučit dietní opatření a pozor při dietách na různé byliny.

MUDr. Žemličková – V. J.: pacientka přišla s žádostí o hodnocení ztížení společenského uplatnění při diagnóze Dermatitis pratensis bullosa. Komise upozornila, že se nejedná o chorobu z povolání. Zjistit, kdo pacientku vyšetřoval a proč byla hlášena choroba z povolání. Nebodovat ztížení společenského uplatnění.

MUDr. Němcová – V. J.: pacientka je atopička nevhodně pracovně zařazena.

MUDr. Němcová – H. M.: zjistit složení bez latexových rukavic Pehy – Neon. Zjistit, zda neobsahují hydrochinon, který může vyvolat vitiligo (pacientka má vitiligo pouze v místech nošení rukavic). Doplnit údaj o informaci, čím byly rukavice uvnitř ošetřené.

Přítomni a omluveni, viz presenční listina.

Datum příští komise 7.12.2018

                                                  Za sekci pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy

                                                  MUDr. Dagmar Košťálová