Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP v Praze dne 25.11.2022

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluveni: dr. Karlová, dr. Pospíšilová, dr. Štumfová, dr. Keznikl, dr. Schmiedbergerová, dr. Košťálová

  • v úvodu doc. Dastychová pověřila dr. Nováka agendou, kterou dosud vykonávala dr. Košťálová
  • dr. Novák přečetl zápis ze schůze konané dne 2.9.2022
  • doc. Dastychová přítomné informovala o tom, že byl schválen specifický léčebný program pro hapteny od firmy ChemotechniqueDiagnostics. Tomu opět předcházela rozsáhlá korespondence se SÚKL, MZ  - tyto instituce požadovaly množství informací, na čemž se podílely mj. dr. Benáková, ing. Berežná, doc. Dastychová. Distributorem haptenů bude AV MEDICAL (distribuční společnost, zástupce Alexandros Valsamis), která je zvyklá zpracovávat zdravotnické programy. Nebude nutno posílat hlášeno o použití neregistrovaného léčebného přípravku na SÚKL. Pacient však bude muset být informován, že je testován s rámci specifického léčebného programu neregistrovaných léčebným přípravkem, tudíž by měl i podepsat příslušný souhlas.
  • Bylo dohodnuto, že zástupce distributora pan Valsamis pošle všem členům Sekce potřebné  informace prostřednictvím e-mailu (s čímž všichni přítomní vyslovili souhlas) – současně je zveřejní SÚKL. Objednávky budou realizovány skrze Excel formulář, adresa: info@avmc.cz a dodávky bude zajišťovat firma Fénix. V rámci praxe se ukáže optimální postup. Testů by měl být dostatek. Dr. Kratochvíl se na tomto procesu již nebude podílet. Webová stránka epi-testy bude zrušena (obsah je na stránkách ČDS)
  • Zasedání Sekce navštívila v průběhu jednání dr. Benáková, která shrnula instrukce jak postupovat v rámci SLP:

* je třeba ústně  informovat pacienta (toto zaznamenat v dokumentaci) nebo dát podepsat souhlas s použitím neregistrovaného léč. přípravku       * informace o testech jsou na stránkách ČDS www.derm.cz ; testy jsou stejné

* lékárny budou testy objednávat skrze firmu Fénix, bude objednávací formulář (Excel)

* SLP se bude prodlužovat, toto bude ohlídáno

* v případě potřeby je nadále možné dokupovat hapteny firmy AlerGAZE

* v současnésituaci již nemá smysl argumentovat proti kategorizaci testů jako „léku“ (viz předchozí zápisy).

-   prim. Stuchlík doporučil, aby aktuální situace ohledně testů byla zveřejněna a shrnuta   na stránkách ČDS.

-   prim. Machovcová připomněla možnost zapojení se do mezinárodního projektu, o němž byla řeč při minulém zasedání 2.9.2022 ;  doc. Dastychová vyjádřila názor, že by toto měla schválit etická komise, prim. Stuchlík je stejného názoru. Prim. Machovcová vznese dotaz na ČDS. Otázkou bylo, kdo z nás by měl zájem se na projektu podílet. Zájem je zatím minimální. Účast na projektu by však byla žádoucí s ohledem na publikační činnost, neboť v zahraničí musí být splněna řada kritérií, aby vůbec byly publikace přijaty. Muselo by se sbírat více informací (klinická relevance, počty atopiků, profesionalit etc.). Prozatím bude vše zváženo – v tomto ohledu je možno se obrátit na prim. Machovcovou.

- doc. Dastychová rozdala tištěné formuláře (standardní evropská sada a pomocné látky) v rámci hodnocení výsledků senzibilizace za rok 2022.  Výsledky je třeba zpracovat do 24.2.2023 (příští schůze)

- as. Fenclová připraví na příští zasedání výsledky kožních nemocí z povolání za rok 2022. Informovala nás, že se připravuje zvýšení hodnoty 1 bodu v rozmezí 370 – 380,- Kč. Jednání o tom však zatím není uzavřeno.

Klinický případ (prim. Němcová, Sokolov):  G. S., 1961.

V roce 2020  hlášená nemoc z povolání: dermatitis contactairritativa – na olej Alu Fluid. Dotaz zněl na možnost uznání ztížení společenského uplatnění. 

Závěr:  ztížení společenského uplatnění se nedoporučuje přiznávat.  Jde o atopika, onemocnění pokračuje jako atopická dermatitida. 

V rámci diskuze prim. Němcová uvedla alergickou reakci na náplast s analgetikem.  Dr. Janatová uvedla, že v Táboře provádí alergolog epikutánní testy. Toto je možné, pokud má kód 44113 nasmlouvaný. Dr. Novák uvedl případ alergické reakce na oční kapky, alergenem byl konzervantbenzalkonium chlorid.

Zápis provedl dr. Novák