Zápis ze schůze Sekce pro dermatologickou alergologii a profes. dermatózy ČDS ČLS JEP v Praze dne 24.2.2023

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluveni:  prim. Stuchlík, dr. Karlová, prim. Machovcová (zastoupena dr. Vavříkovou), dr. Košťálová, dr. Keznikl, dr. Schmiedbergerová,dr. Šudřich (rezignoval na členství ze zdrav. důvodů)

Termín příštího zasedání byl stanoven na 2.6.2023

 • V úvodu dr. Novák rekapituloval jednotlivé body minulého zasedání Komise  konaného dne 25.11.2022.
 • As.dr. Fenclová z KPL Praha seznámila přítomné s aktuálními výsledky hlášených nemocíz povolání za rok 2022. Od 1.1.2023 se stanovuje hodnota bodu dle Novely 451 jako 1% průměrného platu; tu stanovují pojišťovny.  V období 1996 – 2020 došlo k šestinásobnému nárůstu hlášených nemocí z povolání, na čemž má zásadní podíl COVID19.  Většina případů je v procesu posuzování (od 3/2020 přes 12 tisíc případů). V roce 2022 bylo hlášeno 7383 nemocí z povolání u 6996 pacientů. Nejvíce nemocí z povolání (NZP) bylo hlášeno v roce 2022 v Olomouckém kraji (1465), u zahraničních pracovníků 19 (převážně infekční onemocnění).  Nejvíce NZP bylo ve skupině „zdravotní a sociální péče“ (91%), v odvětví činnosti „zdravotní péče“ (79%) a „sociální péče“ (11%). V rámci kapitol: kap. I chemické látky 3; kap. II fyzikální faktory 374 – 3x bazaliom (horníci uranových dolů); kap. III 124;  kap. IV nemoci kožní – 67 (pokles o 13 případů): 1x proteinová dermatitida, 11x iritační d., noxy v pořadí: ropné produkty, organické látky, plastické hmoty (10x epoxidy); kap. V nemoci přenosné a parazitární - 6814 (z toho COVID19 6737, scabies 41).Příznaky v rámci COVID19: 74% chřipkové příznaky, zánět HCD, 7x úmrtí – respirační a multiorgánové selhání, 478x poruchy čichu, 387x změny chutí. 12x embolie, 9x trombóza, 4x padání vlasů, 3x tinitus, anxiosně-depresivní syndrom.  Antropozoonózy 9x  (borelióza, neuroborelióza, 9x trichofycie, echinokokóza jater). V zahraničí 15x (6 států – hlavně COVID19 a malárie), kap. V – 1x těžká fonastenie.  Ohrožení NZP 56x (44% nemoci nervů, 35% nemoci z vibrací).  Doc. Dastychová shrnula, že v roce 2022 bylo hlášeno 115 kožních nemocí z povolání. Nejčastějšími noxami byly epoxidy, akryláty, konzervační přípravky. Naopak došlo k zásadnímu poklesu u chromu a gumárenských chemikálií.
 • Byly diskutovány a uváděny příklady postkovidových syndromů z praxe: aktivace latentních onemocnění, alopecie, zhoršení atopického ekzému, kopřivky, erytrodermie, vaskulitida po očkování, relaps autoimunitních onemocnění (bulózní pemfigoid).
 • Doc. Dastychová shrnula korespondenci se zástupcem distribuční společnosti AV MEDICAL panem Valsamisem, týkající se objednávání haptenů od začátku prosince 2022. Byly mu poskytnuty e-mailové adresy všech testujících lékařů, kterým byly zaslány informace o postupu objednávání testovacích sad.  Vzhledem k tomu, že podléhají chladovému režimu, mohou je objednávat pouze lékárny a je třeba objednávat jednotlivé hapteny podle katalogových čísel. Pana Valsamise je možné kontaktovat na čísle +420 603 156 548.  Dle jeho informace budou též některé hapteny rušeny (např. chlorhexidin, dále eosin, ibuprofen, methylkumarin, evropská photo-pathserie) – což není považováno za optimální!  -  výrobce na to bude upozorněn. Distributor též vysvětlil důvody časového skluzu v rámci dodání testovacích sad; jsou objednány i zaplaceny a výrobce byl urgován.
 • Části zasedání se zúčastnila dr. Benáková, která shrnula praktické věci kolem objednávání testů. Je možné objednávat i testy AlerGAZE (doc. Dastychová podotkla, že toto je vhodné jen v případě nouze) a nemá být oslovován pan Trnka! Bude publikována informace v příslušných odborných časopisech (Česko Slovenská dermatologie, Referátový výběr, Dermatologie pro praxi).
 • Doc. Dastychová seznámila přítomné s  výsledky testování na jednotlivých pracovištíchČRza rok 2022. Počty testovaných na jednotlivých pracovištích byly: FN Král. Vimnohrady 133, VFN Praha 120, FN Motol 133, FN Hradec Král. 52, FN Plzeň 206, FN České Budějovice 288, Sokolov 67, Nem. Pardubice 35, FN Ostrava 148, FN Olomouc 108, FN u sv. Anny Brno 273.
 • V rámci diskuze byly uvedeny zajímavé případy z praxe:
 • dr. Vavříková z FN Olomouc uvedla případ pacienta s kardiostimulátorem (obsahuje dexamethazon) s exantémem až urtikárií s otokem rtů – doporučeno vytestovat sadu kostikosteroidů. Je třeba zvážit i jiné příčiny
 • dr. Janatová uvedla případ pacienta s přetrvávající reakcí charakteru otoku obličeje po anestetikách;doc. Dastychová doporučila pátrat i po jiných látkách, které mohou obsahovat anestetika (Factu čípky, pastylkyatd...)
 • doc. Dastychová řešila reakci po umělých střívkách na párky, na jejichž vnitřní stranu je aplikován roztok (k usnadnění sloupnutí střívka)
 • dr. Hromádlová, dr. Vocilková a dr. Žemličková se zmínily o inkohrenci výsledků metody MELISA (test blastické transformace lymfocytů), která nebývá vždy v souladu, ba je v rozporu s výsledky epikutánních testů (i dle literárních údajů)
 • prim. Němcová připomněla, že se množí případy žádostí o epikutánní testování (vyloučení alergie na kovy) stran ortopedů a stomatologů
 • dr. Řehoř uvedl případ negativity sérologie u případu erythemamigrans u staršího pacienta
 • dr. Vyšatové upozornila na nárůst kapavek, dr. Novák uvedl případperiproktálního abscesu u nemocného s gonorrhoickou proktitidou
 • dr. Žemličková uvedla případ nevhodného pracovního zařazení u pacienta s alergií na nikl, který pracuje přímo s rozpouštěcím činidlem niklu
 • dr.Novák zmínil dotaz lékařky z KPL  ohledně závěru hygienického šetření pracoviště u pacienta s pozitivním testem na IPPD pracujícího s pneumatikami. V hygienickém šetření je uvedeno, že „IPPD bývá obsažen v pneumatikách“, což není jednoznačná formulace a KPL požaduje od KHS zjistit složení pneumatik a jasné vyjádření, že IPPD JE v pneumatikách obsaženo. Komise souhlasí s tímto požadavkem.

 

Zápis provedl dr. Novák