Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP, která se konala v Praze dne 23. 2. 2018

Schůzi vedla Doc. MUDr. E. Dastychová, CSc.

Dr. Fenclová seznámila přítomné s výsledky statistiky nemocí z povolání za rok 2017.

Celkem bylo hlášeno 1117 nemocí z povolání, z toho bylo 566 mužů a 551 žen.

60 % se podílel zpracovatelský průmysl, 11 % zdravotnictví a sociální péče. Z toho zdravotnictví 8 % = 103 případů.

Kožní nemoci z povolání 13 %. Dle kapitoly IV byly hlášeny profesionální dermatózy po těchto noxách: plastické hmoty 52 případů, ropné produkty 33, epoxidy 33, čisticí prostředky 25, pryž a gumárenské výrobky 17, chrom 12, nikl 10, metaloidy 15, dezinfekční přípravky 10 případů.

Nemoci přenosné a parazitární 171 případů, z toho profesionální scabies 95 případů, antropozoonozy 28, Lymská nemoc 15, trichophytie 5.

Ohrožení nemocí z povolání 92x.

Závěr: nárůst nemocí z povolání oproti roku 2016 činí 5,6 %.

OSVČ se o hlášení chorob z povolání neucházejí.

Doc. Dastychová – na příští komisi přinese zpracování statistiky epikutánních testů za ČR v roce 2017.

Dr. Kratochvíl upozornil e-mailem na nové webové stránky, kde uvádí nově zavedené alergeny k epikutánnímu testování.

 

Případy:

Prim. Němcová – K. J. – závěr případu: jedná se histologie nejspíše o psoriázu, proto nehlásit chorobu z povolání.

Přítomni a omluveni, viz prezenční listina.

Datum příští komise: 27.4.2018

Za sekci pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy

MUDr. Dagmar Košťálová