Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP konané dne 12. dubna 2019 v Praze

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluveni:  prim. MUDr. Machovcová, MUDr. Karlová a MUDr. Janatová

  • Datum příštího zasedání bylo stanoveno na 21. června 2019.
  • As. MUDr. Fenclová přednesla aktuality Národního registru NZP za rok 2018. Celkem bylo v roce 2018 hlášeno 1282 NZP (v roce 2017 to bylo 1370) – pokles oproti minulému roku (1117), poklesl i počet pacientů – 1034. Nejvíce případů NZP bylo hlášeno v krajích Moravskoslezském, Plzeňském a Olomouckém.  V rámci Kapitoly IV. bylo hlášeno 166 NZP, kontaktní ekzém 145x, proteinová dermatitida 3x. Byla nám poskytnuta tabulka, týkající se 217 hlášených nox v rámci Kapitoly IV. - z nich epoxidy 34x, Kathon CG 19x, methylisothiasolinone 17x, formaldehyd 9x, kobalt 7x, thiuram mix 6x, peru balzám 5x, PPD 4x, IPPD 3x, fragrance mix 2x, benzocain 1x, kalafuna 1x, MBT 1x. MDBGN 1x, latex 1x. V Kapitole V. byl mj. scabies hlášen 83x (v roce 2017 95x), trichofycie 4x, erysipeloid 1x, tubera mulgentium 1x.  NZP v zahraničí bylo hlášeno v této kapitole 15 v 11 státech (např. Maledivy 3x – horečka Dengue).  Závěrem byl konstatován pokles hlášených případů iritační dermatitidy, svrabu, naopak vzrůst počtu hlášených případů kontaktního ekzému. V rámci všech kapitol vzestup počtu hlášených nádorů (včetně bazaliomu) a astmatu. 

Diskuse k tomuto tématu: as. Fenclová vysvětlila – bazaliomy byly všechny hlášené u pracovníků v uranových dolech, expozice z let 1955 – 93, v rámci hodnocení korelace pravděpodobnosti, datem zjištění NZP je datum biopsie. Dr. Vocilková vznesla dotaz na téma hodnocení alergické rýmy: nejčastější alergen je mouka, testování vzorků – rhinomanometrie, reexpoziční test; ohrožení alergickou rýmou – pacient musí mít pozitivní IgE na dotyčnou noxu, reexpoziční / eliminační test.  Prim. Němcová k problematice bazaliomu dodala, že na Sokolovsku jsou u rizikových pacientů vyplňovány dotazníky.

  • Dr. Landecká (OCHP) vznesla dotaz k případu, kdy šlo o podnět oduznání NZP od zaměstnavatele u prof. kontaktního ekzému na Isolda krém (obsahující methylisothiasolinone) – doporučeno pacienta sledovat alespoň 5 let, dříve NZP neoduznávat. 
  • Doc. Dastychová zmínila opakované reakce na náplast Durapore, u níž není známé složení (snad akrylát?), byla požádána as. Fenclová o event. možnost zjištění složení prostřednictvím toxikologického střediska Kliniky pracovního lékařství.

Případy:

1) B. J., 1968 – přednesla MUDr. Žemličková, VFN Praha: nejde o NZP, jde o atopickou dermatitidu, senzibilizace na nikl je neprofesionální, avšak nikl se může spolupodílet na klinickém obrazu atopické dermatitidy na rukou. V této souvislosti je otázkou obsah niklu v mincích, s nimiž pracuje a dále může hrát roli řada dalších faktorů, které mohou klinický obraz na rukou zhoršovat.

2) S. P., 1970 – prim. MUDr. Němcová, NEMOS Sokolov: jde o polékovou reakci na Nalgesin (naproxen); v otázce možné souvislosti erythema exsudativum multiforme s expozicí dehtovým preparátům jde o falešnou interpretaci. Je naopak potřeba myslet na případnou skupinovou senzibilizaci s látkami jako ibuprofen, ketoprofen, kyselina thiaprofenová a léky s benzofenonovým jádrem.  Případ řešený na zasedání 15.2.2019 (P. A.) byl uzavřen.

  • Doc. Dastychová upozornila na výskyt thiomersalu v očkovacích vakcínách proti chřipce – uvedla konkrétní případ pacientky (1993), která měla po očkování ekzém a současně silně pozitivní test na thiomersal.
  • Dr. Jandová v rámci diskuse o testování kovů pro potřeby ortopedů uvedla, že možnou alternativou titanu je carbon, jehož existuje několik druhů.
  • Dr. Košťálová uvedla případ, kdy v minulosti řešila problematiku kobaltu v protetické náhradě u senzibilizované pacientky – následná úhrada nové náhrady pojišťovnou byla dokonce pak řešena až na úrovni Stomatologické komory.
  • Dr. Novák zmínil časté žádosti o epikutánní testování sadou dentálních kovů v případě různých stomatodynií, či jiných potížích v dutině ústní, aniž by byli pacienti předem vyšetřeni stomatologem, který by potíže i použité protetické materiály specifikoval a podezření na možnou senzibilizaci dentálními kovy vyslovil. 
  • Doc. Dastychová v rámci toho uvedla, že je mnoho nejrůznějších faktorů způsobujících potíže v dutině ústní – např. chlorhexidin, čaje (zázvor) apod.
  • Na závěr as. Fenclová upozornila na nacházející kongres pracovního lékařství v termínu 24.- 25.9.2019 v Mariánských Lázních.

Zpracoval: dr. Novák