Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČSD JEP, která se konala v Praze dne 8.4.2016

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová CSc.

Doc. Dastychová představila novou členku komise MUDr. Hanu Mičaníkovou z Ostravy.

Dr. Fenclová z kliniky pracovního lékařství v Praze přednesla přehled profesionálních onemocnění hlášených v roce 2015 v celé České republice. Celkem bylo hlášeno 1092 případů, z toho nejvíce v Moravskoslezském kraji a na druhém místě v počtu hlášených nemocí z povolání byl Plzeňský kraj. Kožních chorob z povolání bylo 149, přenosných a parazitárních 117, z toho 57 případů profesionálního svrabu.

Doc. Dastychová připravila souhrnnou tabulku výsledků epikutánních testů a podala přehled nejčastěji se vyskytujících kontaktních alergenů v České republice v roce 2015. Celkem bylo testováno 3205 pacientů, z toho mužů 875, žen 2330. Nejčastějším alergenem je stále nikl 18,2%.

Případy: Dr. Žemličková – Š. I. – komise doporučila požádat o hygienické šetření pracoviště.

              Dr. Vaněčková – J. J. – komise dle předložených faktů usoudila, že testy byly řádně odstraněny a odečteny v ordinaci pro profesionální dermatózy. Reakce byly negativní.

              Dr. Janatová – B. M. – dokončení případu z minulé komise. Nové hygienické šetření pracoviště zjistilo další látky na pracovišti, které byly v testech pozitivní. Komise doporučila hlásit.

 

Přítomni a omluveni, viz prezenční listina.

Datum příští komise je 17.6.2016

 

Za sekci pro dermatologickou alergologii                      a profesionální dermatózy   

MUDr. Dagmar Košťálová