Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a kožní choroby z povolání při ČDS J.E.P. konané v Praze dne 6.2.2004
Schůzi řídila Doc.MUDr.E.Dastychová CSc.

1. Dr.Urban a Dr.Fenclová připravili a přednesli změny, které se chystají v hlášení chorob z povolání po vstupu ČR do EU.

Eurostat byl založen v roce 1952, v roce 1958 vzniklo Evropské společenství a v roce 1959 se trvale Eurostat usídlil v Lucembursku. Snahou je nestrannost, vědecká nezávislost, ochrana dat. Eurostat pokrývá celou šíři lidského života.

EODS jako subsystém shrnuje data o chorobách z povolání. Expert z Eurostatu se již seznámil s naším registrem a dal konkrétní požadavky.

Požadavky EODS: rok zjištění, číslo případu, věk, pohlaví, délka expozice, odvětví ekonomické aktivity, diagnoza dle MKN, expozice vyvolávající noxe, zdroj - průmyslový produkt, stupeň závažnosti onemocnění.

V roce 2003 bylo hlášeno celkem 1555 onemocnění, z toho 324 prof. dermatoz = 21%. V posledních 10 letech je pozorován pomalý pokles v hlášení prof.onemocnění včetně dermatoz. Prof. dermatozy se společně s plicními chorobami střídají o prvenství.

Doc. Dastychová v diskuzi ke sdělení Dr.Urbana vznesla dotaz, jak řešit do budoucna přístup firem ke svým zaměstnancům v případě, že jsou vyšetřováni na event. profesionalitu onemocnění. Při vyšetření potřebujeme úplné informace o noxách - jak přesvědčit či donutit vedení firem k této spolupráci!

Prim.Opltová - zákon ukládající zaměstnavateli povinnost sdělit složení máme, ale problémem je vymahatelnost zákona. Asi 95% žádostí je výrobcem podrobně zodpovězeno, 5% ne.

Dr.Urban - neplést noxu s charakterem produktu.

2. Doc. Dastychová požádala kolegy, aby dodali urychleně všechny údaje o výsledku testování za rok 2002 a 2003, ne všechny požadované údaje byly beze zbytku dodány. Dle předběžných čísel se stále na 1.místě drží nikl (13,4%), následuje perubalzánm, fragrance, chrom začíná klesat.

3. Dr.Kratochvíl upozornil na MDBGM - dibrom dikyanobutam - konzervans v kosmetice (Euxyl K 400) v olejích v průmyslu. Celoevropsky stoupá počet pozitivních případů. Proto je již součástní standardní evropské řady. Podobně Fenoxyetanol v barvách na vlasy.

Dr.Fiker informoval přítomné, že MDBGM bude moci být pouze v přípravcích, které se oplachují, proto nebude moci být v kosmetice.

Doc.Dasstychová- dermatologická externa a kosmetické přípravky - problematické pomocné látky: v rámci grantu otestovala 900 pacientů. Domnívá se, že má smysl testovat ty látky, které senzibilizují a kde počet senzibilizovaných se ve studiích pohybuje kolem 2%.

Dr.Vocilková - Euxyl K 400 jí často vychází pozitivní, méně často fenoxyetanol. Navrhuje směs, chloracetamid je častá součást naší kosmetiky.

Doc. Dastychová vytvoří do příští komise seznam konzervancií a ty bychom všichni jednotně testovali.

Doc.Novák - upozornil, že 0,05% thiomertolát dá alerg.reakci, ale vyšší koncentrace již dráždí. Je to jeho celoživotní zkušenost a proto nám ji předává.

Dr.Kulíková testuje propylenglykol a vychází jim až 12% pozitivita (mají to však namíchané z lékárny).

Dr.Vocilková - od roku 2005 bude uveden parfém dle názvu a proto budeme muset přepracovat parfemační leták.

Doc. Novák upozorňuje na homogenizaci = přesně stanovit lokalizaci ekzému při testování.

Doc. Dastychová napsala do poslední ČS dermatologie článek k 75.narozeninám Doc. Nováka.

4. Doc.Dastychová navrhuje v rámci kožních klinik usilovat o zřízení centra profesionálních dermatoz. Muselo by se to projednat s výborem ČDS.

Názor MZd. - v současné právní úpravě není toto právně zakodované, ale dle připravovaného zákona budou centra právně ošetřena.

5. Případy: Dr.Vaněčková - Kněžour Václav - komise doporučila zjistit, zda byl v minulosti někdo jiný hlášen na podobný deratizační přípravek. Doplnit údaje o fyzikálních vlastnostech dané látky. Případ příště znovu projednáme na komisi, pacienta sledovat.

Dr.Žemličková - Pavlíková Jindřiška - komise doporučila hlásit jako profesionální proteinovou dermatitidu.

Prim.Baumanová - Kašpárková Irena - v minulosti hlášen profesionální ekzém na glutaraldehyd, zaměstnavatel chce vyjádření, zda choroba z povolání trvá. Dr.Vocilková přinese příště zdravotnickou dokumentaci . Pozor na glutaraldehyd v čisticích přípravcích používaných v kuchyni.


Přítomni a omluveni viz prezenční listina

Termín příští komise 23.4.2004
Zápis provedla: MUDr.Dagmar Košťálová