Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČSD JEP, která se konala v Praze dne 5.6.2015


Komisi řídila Doc. Dr. E. Dastychová, CSC.

Na sjezdu České a Slovenské dermatologie, který se konal v květnu 2015 v Praze, měla naše sekce samostatný blok. Prof. Štork by rád 1 celé číslo v časopisu České a Slovenské dermatologie věnoval této problematice.

Doc. Dastychová vyzvala přítomné členy komise, aby připravili k publikaci přednášky a zajímavé kazuistiky.

Doc. Dastychová upozornila, že pokud při testování vyšetřujeme více než 40 alergenů, musíme požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu o povolení, jinak všechny epikutánní testy, které jsou nad 40, nedostaneme zaplacené. Pouze ZP 211 a 205 problém nedělají. Při epikutánním testování je nutné při vyúčtování ZP udat čas testování. Na 1 epikutánní test se počítají 2 minuty a tento čas musíme vynásobit počtem provedených ET.

Dr. Fenclová – kdo bude žádat od 1. 1 .2016 o hygienické šetření pracoviště, musí žádat pouze elektronicky. K tomu musí nejprve projít školením, aby se naučil pracovat s programem registru. Žádost přijde na příslušné krajské hygienické pracoviště. KHS si žádost o HŠ vytiskne a předá příslušné hygienické stanici. Žádat  o vzorky k testování bude  smět pouze středisko chorob z povolání.

Hlášení choroby z povolání se bude odesílat na státní zdravotní ústav.

Případy: Dr. Karlová – P. V.: komise doporučila hlásit novou kožní chorobu z  povolání.

 

 Datum příští komise: 25. 9. 2015

 Přítomni a omluveni viz presenční listina

 

                                                                           Za sekci pro dermatologickou alergologii a

                                                                            profesionální dermatózy        

                                                                             MUDr. Dagmar Košťálová