Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČSD JEP, která se konala v Praze dne 25.9.2015


Schůzi řídila Doc. Dr. E. Dastychová, CSc.

Dr. Vaněčková z Hradce Králové představila Dr. Marii Košťálovou, která na klinice po ní převezme ambulanci pro kožní choroby z povolání.

Doc. Dastychová požádala Dr. Baumanovou, aby přítomné informovala o t.č. platné legislativě v chorobách z povolání. Dne 28.1.2014 vyšlo rozhodnutí MPSV a MZd. ČR. Při hodnocení choroby z povolání se postupuje i nadále dle vyhlášky 440/2001 Sb., hodnota bodu zůstává 120 Kč při hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Dr. Reslová z Ústí nad Labem informovala o složité situaci. Po odchodu prim. Nevšímalové z oddělení pracovního lékařství nemá místní krajská nemocnice žádného lékaře s příslušnou atestací a proto MZd zrušilo v Ústí nad Labem hlásicí centrum a  pověřilo hlášením chorob z povolání oddělení pracovního lékařství v Praze na Bojišti. Na toto pracoviště musí pacient, který je vyšetřován i pro kožní chorobu z povolání, dojet k uzavření případu.

Doc. Dastychová připomněla, že od 1. 1. 2016 bude moci žádat o vzorky k testování pouze zaregistrovaný lékař z klinik pracovního lékařství a KHS – viz zápis z minulé komise.

Doc Dastychová připomněla blížící se termín odevzdání zpracovaných přednášek a kazuistik do časopisu ČS dermatologie. Termín odevzdání je konec října 2015 prof. Štorkovi.

Případy: Dr. Pospíšilová – D. Š.: nevhodné pracovní zařazení pacientky, která je  atopička a proto komise nedoporučila hlásit kožní chorobu z povolání.

               Prim. Baumanová – V. T.: u pacienta není stanovena diagnóza a proto  komise doporučila dovyšetřit u příslušného dermatologa.

 

Příští termín komise: 11.12.2015

Přítomni a omluveni viz prezenční listina

 

                                                            Za sekci pro dermatologickou alergologii a  profesionální dermatózy    

                                                           MUDr. Dagmar Košťálová