Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS JEP konané dne 21. 4. 2017

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová, CSc.

Doc. Dastychová přinesla a přednesla statistiku rutinních testů provedených na vybraných pracovištích v ČR v roce 2016. Celkem bylo testováno 3277 pacientů, z toho 831 mužů a 2446 žen. Nejčastějším alergenem je stále nikl, 18,8 %, z toho muži 7,9 %, ženy 22,5 %, 6,5 %, ženy 7,6 %.

Dr. Fenclová poslala statistiku profesionálních dermatóz hlášených v roce 2016. Celkem bylo hlášeno 1051 pacientů, mužů 543, žen 508. Oproti roku 2015 stoupl počet hlášených chorob.

Dle hlášených kapitol přibylo v kapitole II – fyzikální faktory – z 601 (2015) na 715 (2016),

v kapitole IV – kontaktní dermatitida – 149 (2015) na 181 (2016),

v kapitole V – infekční dermatózy – 117 (2015) na 205 (2016).

V kapitole IV byly nejčastějšími profesionálními alergeny: plastické hmoty – 58, ropné výrobky – 32, dezinfekční prostředky – 19, gumárenské chemikálie – 17, ostatní chemické látky – 12.

V kapitole V byl nejčastější infekční dermatózou rabies – 128 případů, trichophytie 3 případy.

Přítomni a omluveni viz prezenční listina.

Datum příští komise 16.6.2017.

                                                                                              Za sekci pro dermatologickou alergologii

                                                                                              a profesionální dermatózy

                                                                                              MUDr. Dagmar Košťálová