Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatozy při ČDS J.E.P., která se konala v Praze dne 21.10.2016

Schůzi řídila Doc.Dr.E.Dastychová ,CSc.

Případy: Dr.Karlová – V. E.: komise doporučila zjistit či vyloučit přítomnost parfémů a lyralu v ochranném krému Isolda, který fasuje od svého zaměstnavatele. Pacient je atopik a byl nevhodně pracovně zařazen. Proto nutné pracovní přeřazení

              Dr.Karlová – L. F.: dokončení případu z minulé komise – doporučené epikutánní testy byly kompletně negativní. Proto ještě doplnit alergologické vyšetření a onemocnění hlásit jako proteinovou dermatitidu.

              Dr.Karlová – H. V.: pacientka je atopička, která má frustní formu atopické dermatitidy. Při recidivě projevů doporučuje komise zopakovat epikutánní testy. Pokud by se pacientka chtěla vrátit do zdravotnictví, neměla by být zařazena na chirurgické obory. U pacientky ještě doplnit alergologické vyšetření a nechat jí podepsat, že v budoucnu nebude pracovat v chirurgických oborech.

Dr.Hromádková – žádala o radu u pacienta, kterého právě vyšetřuje. Komise doporučila vypůjčit si dokumentaci praktického lékaře, vyžádat si hygienické šetření pracoviště a doporučit hygieně, aby se zaměřila na složení pracovní obuvi, konkrétně pátrat po přítomnosti methylisothiazolinonu v pracovníkem používané obuvi.  Pozor přitom na složení pěnové výstelky. Zohlednit také vliv pocení nohou a tření ponožky v dané obuvi. Pozor – polyuretanová pěna v obuvi dokáže vyvolat alergicko – toxickou reakci. Při hlášení choroby z povolání zásadně uvádět diagnosu  Eczema contactum all. bez určení lokality !!!                                                                             

Datum příští komise: 16.12.2016

Přítomni a omluveni viz prezenční listina

                                                                       Za sekci pro dermatologickou alergologii

                                                                       a profesionální dermatózy

                                                                      MUDr.Dagmar Košťálová