Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČSD JEP, která se konala v Praze dne 17.6.2015

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová CSc.

Dr. Kulíková z kožní kliniky FN Praha Královské Vinohrady odchází do soukromé praxe a místo ní bude tuto činnost vykonávat Dr. Kučerová.

Dr. Vocilková informovala o jednání zástupců výboru ČDS na MZd ČR o bodovém navýšení některých výkonů.

Doc. Dastychová informovala o nabídce nové firmy dodávat alergeny k epikutánním testům. Testy by měli dodávat od 1.1.2017. Standardní sada alergenů však neodpovídá Evropské standardní sadě, je shodná s tou, kterou používají v USA. Doc. Dastychová upozorňuje, že bychom měli testovat pacienty s takovou sadou, která je používaná v EU.

Doc. Dastychová přinesla seznam předmětů, které obsahují: limonene, phenoxyethanol, geraniol, chloracetamid, benzisothiazolinone.

 

Případy: Dr. Karlová – L. F. – pacient má pozitivní spec. IgE na latex a kravskou srst, musí se však doplnit spec. IgE na fruit syndrom, prick test s latexem, test epikutánní a test vetřením s kravskou srstí.    

Doc. Dastychová na závěr připomněla, že vyjde 3. číslo České a Slovenské dermatologie, které je věnováno kontaktní alergii. Celé číslo vytvořili členové naší sekce.

 

Přítomni a omluveni, viz prezenční listina.

Datum příští komise je 7.10.2016.

                                                           Za sekci pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy

                                                           MUDr. Dagmar Košťálová