Zápis ze schůze komise pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS J.E.P., která  se konala v Praze dne 17.2.2017

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová CSc.

Členové komise přinesli ke konečnému statistickému zpracování výsledky epikutánních testů řady rutinní a pomocných látek, jak byly zpracovány na jednotlivých pracovištích.  Doc. Dastychová přinese na schůzi příští komise sumární vyhodnocení za celou republiku.

Dr. Kratochvíl rozeslal e-mailem informace k testovaným alergenům. Alergeny rutinní sady zůstávají beze změny, výroba 3 alergenů byla pozměněna, všechny informace lze nalézt na webových stránkách Dr. Kratochvíla – www.epitesty.cz.

Dr. Vocilková: hodnota epikutánního testu byla navýšena z původních 21 na 28 bodů – kód 44113.

Dr. Fenclová: příště vysvětlí novou metodiku zpracování chorob z povolání.

Posudky:

Prim. Eichlerová – E. W.: komise doporučila zjistit přesné složení obráběcí kapaliny, pozor na dezinfekční látky v ní obsažené, přesně určit, které to jsou. Vytestovat obráběcí kapalinu v koncentracích 50 %, 10 %, 5 %, 1 %. Vyloučit iritační reakci, která může být způsobena pH 9. Díky provedenému expozičnímu testu kabině, při kterém došlo ke slizniční reakci a prchavé kožní reakci, která nastala do 24 hodin, jde rovněž o časný typ kožní reakce. Je nutné rovněž zjistit pH po vypuštění kapaliny ze stroje! Ověřit u zaměstnavatele, zda nepřidávají do kapaliny další zásaditá činidla.

Prim. Němcová – G. A.: pacientka má ve kštici a na obličeji seborrhoickou dermatitidu a byla nevhodně pracovně zařazena.

Dr. Hromádková – upozornila přítomné na pacientku, u které byl v minulosti hlášen profesionální ekzém. V současné době došlo k aktivaci atopické dermatitidy, která úporně recidivuje, což pacientka nechce pochopit. Zjišťuje si na internetu různé informace a navštěvuje různé kožní lékaře.

Přítomni a omluveni, viz prezenční listina.

Datum příští komise 21.4.2017.
                                                                Za sekci pro dermatologickou alergologii a
                                                                profesionální dermatózy
                                                                MUDr. Dagmar Košťálová