Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČDS J.E.P., která se konala v Praze dne 16.6.2017

Schůzi řídila Doc. MUDr. E. Dastychová, CSc.

Doc. Dastychová zhodnotila kongres České a Slovenské dermatovenerologické společnosti, na kterém v naší sekci aktivně přednášeli doc. Dastychová, prim. Machovcová, dr. Vocilková, dr. Benáková a doc. Etler. Kongres byl velice vydařený.

Dr. Vocilková – výbor ČDS se snaží o navýšení minutové režie dermatologických kódů u ZP, zatím bez odezvy.

Případy: Dr. Karlová – K. J.: komise doporučila doplnit hygienické šetření pracoviště a pak hlásit kožní chorobu z povolání na Kathon CG u atopičky.

Doc. Dastychová upozornila, že thiuram-mix se používá při výrobě gumových rukavic. Proto pokud vyjde v rutinní řadě alergenů alergická reakce na thiuram-mix a ne přímo na gumové rukavice, i tak je nutné hlásit profesionální kontaktní dermatitidu na gumové rukavice.

Přítomni a omluveni viz prezenční listina.

Datum příští komise 13.10.2017.

 

Za sekci pro dermatologickou alergologii  a profesionální dermatózy

                                                                            MUDr. Dagmar Košťálová