Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatozy při ČDS J.E.P., která se konala v Praze dne 16.12.2016

Schůzi řídila Doc. Dr. E. Dastychová CSc.

Doc. Dastychová  představila nové členy komise, kterými jsou: Dr.Vyšatová , Dr.Kopová, Dr.Haščáková, Dr.Stumpfová, Dr.Vorderwinkler.

Všichni přítomní uctili minutou ticha dlouholetou členku naší komise prim. MUDr.Alici Baumanovou, která zemřela.

Případy:

Prim. Eichlerová – V. L.: onemocnění trvá, choroba z povolání trvá, komise doporučila zvážit další bodování ztížení společenského uplatnění.

                 Prim. Hejlek – Z. I.: onemocnění je nejspíše autoimunitní etiologie, o chorobu z povolání se nejedná.

                  Dr.Žemličková – K. H.: doporučeno zopakovat epikutánní testy a přesně rozlišit, které  alergeny jsou průmyslové a které z domácnosti. Pacientka je atopička.

                  Prim. Eichlerová – G. J.: nikl je v tomto případě neprofesionálním alergenem, doporučeno zaměřit se na přítomnost kathonu v domácnosti. Pacientka je nevhodně pracovně zařazena.

                  Dr.Stumpfová – H. P.: doporučeno ověřit iritační reakci na gumu na kontrolní osobě.

                  Dr.Stumpfová – A. R.: hygienické šetření pracoviště musí zjistit složení dezinfekčních prostředků a potvrdit i další alergeny zjištěné na pracovišti, ev. dotestovat glutaraldehyd.

Datum příští komise 17.2.2017

Přítomni a omluveni viz prezenční listina

                                                                                          Za sekci pro dermatologickou alergologii a  

                                                                                          profesionální dermatózy

                                                                                          MUDr.Dagmar Košťálová