Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS JEP konaného dne 13. 10. 2017 v Praze. 

Programu:

- Další zasedání se uskuteční v pátek 8. prosince 2017.

- Ke konzultaci nebyly předloženy žádné posudky.

- Zazněly následující diskusní příspěvky:

dr. Vocílková informovala o zasedání Výboru ČDS, kde se projednávala léková agenda, venerologie, pro nás bez zásadních závěrů.

Byl vzpomenut článek prof. Hrnčíře, který vyšel v posledním čísle Referátového výběru, s jehož obsahem lze polemizovat, neboť se s ním sotva můžeme ztotožnit.

Dále byly uváděny zajímavé případy. Ve FN Olomouc byla zaznamenána anafylaktická reakce po aplikaci éteru u pacienta operovaného pro kýlu se zástavou srdeční a následnou resuscitací.  Alergologem bylo požadováno epikutánní testování pod dohledem na ARO, nakonec byl aplikován otevřený epikutánní test s pozitivním výsledkem.

Bylo doporučeno publikovat případ anafylaktické reakce po barvení vlasů.

Dr. Žemličková uvedla případ pracovnice, která pracovala s ananasem s ekzémem a otoky na rukou. Epikutánní cílený test byl negativní, ale vyšla pozitivní reakce na latex.

Diskutováno bylo o četnosti fotoalergických kontaktních reakcích na NSA, resp. ketoprofen. Četnost v poslední době poklesla snad díky zlepšení informovanosti pacientů o nutnosti fotoprotekce v příbalovém letáku a též proto, že jsou nyní tyto léky pouze na lékařský předpis.

Hipericin (používaný jako fotosenzibilizátor v rámci PDT) nelze v žádném případě doporučit jako součást extern.

Byly zmíněny fotoalergické reakce po bolševníku, kontaktní dermatitidy na chmel (dr. Novák – vyjde publikace v Chmelařské ročence na žádost Chmelařského institutu v Žatci).

Velká míra senzibilizace na Katon CG a methylisothiasolinone obsažené v čisticích a mycích přípravcích. Dále i v dětské kosmetice (Nivea baby), v novém výrobku Nivea už není obsažen.  Benzoisothiasolinone je obsažen v preparátech Solvina, Real, avivážích, Arielu apod. Isothiasolinové deriváty jsou obsaženy i v ochranných pracovních krémech (doc. Dastychová, prim. Němcová).

Quarternium 15 – jeho použití bude zakázáno. Je diskutabilní otázka škodlivosti parabenů (doc. Dastychová).

Doc. Dastychová dále informovala o alergenech, o nichž bylo pojednáváno na Evropském kongresu (fragrance, Peru balzám, isothiasoliny apod).

Dr. Vocílková se zmínila o senzibilizaci na benzoylperoxid a Exoderyl sol.  V rámci antimykotik nebyla zaznamenána kontaktně alergická reakce např. po Micetalu.  V této souvislosti byla nastíněna vhodnost případného systematického testování antimykotik.

Dr. Novák uvedl případ asi deseti pacientek z jednoho podniku, u nichž byla zjištěna pozitivní alergická reakce na methylisothiasolinone a současně na preparát Alfa Hand Reiniger, přičemž hygienikům se nepodařilo prokázat přítomnost methylisothiasolinonu (což bude třeba s hygieniky dořešit).

Na Ostravsku proběhla ve sdělovacích prostředcích zpráva o hromadném výskytu svrabu u personálu v jednom domově pro seniory v Havířově. Doc. Dastychová zdůraznila nutnost zjistit, zda byl scabies hlášen jako profesionální dermatóza, neboť případy byly řešeny mimo dermatologa.

Dále byly zmíněny případy cimicosis (v Brně byly zaznamenány až vezikulózní reakce, v Plzni jde o poměrně běžnou diagnózu).

V Olomouci hlásili jeden recentní případ tubera mulgentium prof.

Doc. Dastychová uvedla stručný přehled prof. dermatóz v roce 2016. Úplný výčet podá příště.

Dr. Fenclová, která se z jednání omluvila.

V závěru zasedání byly zmíněny chemikálie používané v kadeřnictví – PPD, toluen-2,5- diaminoPPD, též u mužů a u barev na obočí. Nový alergen textile dye mix ve 40 % vychází s PPD.

Jsou testovány též akryláty používané ve stomatologii.

Na závěr se rozproudila diskuse o problematice zavádění elektronických receptů.

Zapsal: dr. Novák