Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČSD JEP, která se konala v Praze dne 12.2.2016

Schůzi vedla Doc. MUDr. E.Dastychová, CSc.

Doc. Dastychová představila nové členky komise MUDr. Kučerovou z kožní kliniky FN Praha Královské Vinohrady a MUDr. Stumpfovou z kožního oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem.

Doc. Dastychová vybrala a zkontrolovala statistické vyhodnocení alergenů z jednotlivých pracovišť, na příští komisi přednese zpracovanou statistiku alergenů za celou ČR.

Alergologové řeší problém s dodáváním alergenů pro jejich alergologické testování. Firma, která vyrábí alergeny pro celou EU, je přestala dodávat.

Doc. Dastychová upozornila na nové alergeny lékové řady, které vyrábí firma Chemotechnique Diagnostic. Současně doporučila sledovat možný zvýšený výskyt iritačních reakcí při testování azobarviv.

Dr. Vocilková upozornila na oxidační reakce, které probíhají při barvení vlasů. Pokud v epikutánních testech vyjde pozitivní reakce na PFD, nesmí pacient používat barvu na vlasy.

Případy:

Dr. Eichlerová – T. M.: komise doporučila neměnit pracovní zařazení, pacientku dále sledovat, ev. vyloučit jinou dermatózu. Při práci používat ochranné pomůcky. Proti profesionalitě svědčí i neměnný klinický obraz ve dnech pracovního volna. Proto nedoporučujeme hlásit kožní chorobu z povolání.

Prim. Němcová – K. J.: dokončení případu z minulé komise. Bylo doplněno alergologické vyšetření, pacient má dermorespirační syndrom. Je nevhodně pracovně zařazen.

 Dr. Janatová – B. M.: komise doporučila zopakovat epikutánní testy a zaměřit se na formaldehyd. Protože byla pozitivní alergická reakce na Solvex, hlásit profesionální ekzém a pokud vyjde pozitivní reakce i na formaldehyd, hlásit také jako profesionální alergen.

Přítomni a omluveni, viz prezenční listina.

Datum příští komise: 8. 4. 2016                                                                                                          

Za Sekci pro dermatologickou alergologii                                                    

a profesionální dermatózy

MUDr. Dagmar Košťálová