Zápis ze schůze sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy při ČSD JEP, která se konala v Praze dne 11.12.2015


Schůzi řídila Doc. Dr. E. Dastychová CSc.

Doc. Dastychová rozdala formuláře k vyplnění statistiky alergenů za rok 2015. Datum jejich odevzdání je na příští komisi.

Doc. Dastychová poděkovala kolegům, kteří již odeslali články k publikaci. Sama připravila úvodní článek, ve kterém píše o založení komise před 65 roky a sleduje její historii.

Doc. Dastychová informovala o změně bodového hodnocení chorob z povolání. Hodnota bodu se zvyšuje na 250 Kč za 1 bod. Nový návrh  odškodnění  bolestného a ztížení společenského uplatnění připravila Doc. Dastychová k publikaci v časopisu České a Slovenské dermatologie.

Případy: 

Dr. Žemličková- M. L.: udělat HŠ pracoviště, doplnit vyšetření porfyrinů, zeptat  se na užívání vitaminů. Protože se jedná o tepelnou kopřivku, zatím nehlásit, pacientku dále sledovat

prim. Baumanová – V. T.: dokončení případu z minulé komise. Dle  klinického průběhu a lokalizace se nejspíše jedná o arteficiální dermatitidu . Nehlásit

prim. Baumanová – S. M.: zkontrolovat stav kůže nyní a pokud nebude vyrážka, hlásit chorobu z povolání.

prim. Němcová- K. J.: nevhodné pracovní zařazení.

 

Datum příští komise: 12. 2. 2016

Přítomni a omluveni viz prezenční listina

 

                                                                                    Za sekci pro dermatologickou  alergologii a

                                                                                    profesionální dermatózy

                                                                                    MUDr. Dagmar Košťálová