Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP konané dne 29. 11. 2019 v Praze

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluvili se:  dr. Jandová, prim. Eichlerová, dr. Hromádková

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 7.2.2020

V úvodu doc. Dastychová informovala, že se bude dne 2.12.2019 konat pracovní den Společnosti pracovního lékařství v Syllabově posluchárně. Dr. Holubová z MZ upřesnila téma – bude se projednávat celostátní problematika (např. co je „průměrná směna“). Témata se přímo našeho oboru víceméně týkat nebudou.

  • Doc. Dastychová rozdala formuláře v rámci každoročního vyhodnocení výsledků epikutánních testů standardní evropské sady, dále dlouhodobě sledované prevalence senzibilizace na konzervanty kosmetických přípravků a konzervanty řezných kapalin (na některých pracovištích) za rok 2019, které budou odevzdány na příštím zasedání.
  • Informace – v Ústeckém kraji se t.č. nikdo nezabývá problematikou profesionálních dermatóz – ta spadá pod VFN Praha (dr. Žemličková).
  • Posudek č. 1:  MUDr. Karlová, FN Olomouc, M. L.: pacient má nevhodné pracovní zařazení (atopik); je třeba vzít v úvahu, zda je Katon CG obsažen v mycích prostředcích (krémech) na pracovišti, ale i v domácnosti, dále je třeba vzít v potaz míru expozice, lokalizaci ekzému a případně otestovat mycí prostředky z domácnosti. Pacient je nejspíše senzibilizován na methylchlorisothiasolinone (součást Katonu CG).
  • Doc. Dastychová v souvislosti s tímto případem upozornila na velmi časté špatné pracovní zařazení (až 31 %) např. i u skrytých atopiků.  Dále uvedla aktuální případ iritační reakce po nitrilových rukavicích. Dr. Košťálová k tomu podotkla, že v 90. letech hlásila prof. ekzém na nitril, kde k senzibilizaci došlo v rámci výrobního procesu. Prim. Machovcová doporučila v této souvislosti otestovat disiřičitan sodný (sodium metadisulfid) – na kongresu v Madridu padla dokonce úvaha o vhodnosti zařazení tohoto alergenu do standardní sady.  Dr. Vocilková ještě k tématu nevhodného pracovního zařazení uvedla případ atopičky, která chtěla být zdravotní sestrou; pacienti špatně vyhodnocují svůj stav, pokud nemají aktuálně potíže. Na tuto problematiku dříve upozorňoval i doc. Kalenský. V dřívějších dobách na toto dbala a dohlížela dorostová odd. – pacient (atopik) nedostal od dorostového lékaře doporučení na nevhodnou školu. Prim. Němcová upozornila, že dříve některé obory naopak přijímaly atopiky přednostně. V rámci Karlovarského kraje upozorňuje na tuto problematiku pacienty i příslušné lékaře. Doc. Dastychová uvedla, že dříve mívali dermatologové přednášky, aby toto téma vešlo do povědomí.  Přednášky s tímto zaměřením se v určité míře konají i v současnosti.
  • Dr. Vocilková vyslovila otázku správnosti uvolnění preskribce kortikosteroidních extern praktickým lékařům, neboť řada klinických projevů např. atopie může být jejich aplikací zkreslena, přehlédnuta, či neodhalena, nediagnostikována – což souvisí s výše uvedenou problematikou.
  • Posudek č. 2: prim. MUDr. Němcová, Nemocnice Sokolov, P. P.: dokončení případu z minula – jde o neprofesionální senzibilizaci na PPD, exacerbace kožního nálezu jsou neprofesionální.  Otázka senzibilizace na PPD – barvy na vlasy (zmíněna ostacetová hněď – dříve 10 % současná pozitivita s PPD). Při opakovaných exacerbacích vhodná změna pracovního zařazení. Pozitivní reakce na halenku (která však nebyla odebrána via KHS a nelze z forenzních důvodů použít jako podklad při vyžádání hygienického šetření na pracovišti) není jasná. 
  • V této souvislosti uvedla doc. Dastychová, že reakcí na barvy na vlasy přibývá, jsou to často obrovské nálezy. Byl vzpomenut dr. Fiker, který doporučoval, aby barva na vlasy nepřišla na čelo a na krk kvůli většímu počtu Langerhansových buněk (a tím snad sníženo riziko senzibilizace).
  • Doc. Dastychová se dále pozastavila nad aktuálním složením masti Indulona (na jejímž složení se podíleli prof. Hegyi i prof. Resl st.), která obsahuje spoustu alergenů.  Stejně tak se podivila prim. Machovcová nad deklarovanou absencí parfemace u jedné masti, která však obsahovala vonné výtažky z několika bylin.
  • Doc. Dastychová a prim. Benáková (která se dostavila v průběhu schůze jako člen výboru ČDS) informovaly o situaci kolem epikutánních testů dodávaných firmou Chemotechnique Diagnostics, jejíž sady používáme. Dodávky byly zastaveny, vše je v jednání. Doc. Dastychová poslala dopis na výbor ČDS, v němž vysvětlila odborné stanovisko. Prim. Benáková uvedla, že SÚKL dostal podnět k přezkoumání postavení těchto epikutánních testů v otázce, zda jde o zdrav. prostředek léčebný, či diagnostický. Interpretace je pro odborníka jednoznačná. K této otázce se dopisem vyjádřil i výbor ČDS (prof. Arenberger).  Výbor ČDS nevidí důvod ke změně klasifikace epikutánních testů. SÚKL byl požádán o sjednání nápravy. Tato problematika má pak medicínský, právní i ekonomický rozměr. Případné komplikace by v tomto směru způsobily závažné následky pro pacienty, jak zdůraznila doc. Dastychová.  Odvolání, jak podotkla dr. Holubová, se bude projednávat na Ministerstvu zdravotnictví.  V této souvislosti ještě dr. Vocilková připomněla (tuto informaci již podala při minulém zasedání), že může opět být vznesena otázka kódů epikutánních testů – resp. návrh souhrnného kódu. Společný pohled je ten, že by bylo lépe držet se současné situaci.
  • Na závěr se v rámci diskuze probíraly zajímavé případy z jednotlivých pracovišť. Prim. Machovcová uvedla častou pozitivitu směsi galátů. Dr. Janatová uvedla případ otoku obličeje u pacientky, která před tím stříhala túje, v testech vyšla senzibilizace na kalafunu. Není zcela jasná souvislost s tímto alergenem; vzhledem k lokalizaci (odkryté části těla) je možná fotosložka, či fototoxická reakce. Dr. Novák uvedl případ pacienta s rozsáhlými projevy dermatitidy po expozici nesepraným oděvům i špatné toleranci různých detergentů. V testech vyšla pozitivní reakce na epoxy-pryskyřice, což situaci nevysvětluje. Prim. Machovcová doporučila případně dotestovat dimethyl fumarát.

 

Zapsal dr. Novák