Zápis ze zasedání Sekce pro dermatologickou alergologii a profesionální dermatózy ČDS ČLS JEP konané dne 21. 6. 2019 v Praze

Zasedání řídila doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Omluveni:  prim. Stuchlík, dr. Eichlerová, dr. Jandová, dr. Vašatová

Datum příštího zasedání bylo stanoveno na 4.10.2019

 • As. dr. Fenclová z KPL Praha připomněla konání kongresu pracovního lékařství v září 2019 (viz zápis z 12.4.2019).
 • Dr. Vocílková informovala o zasedání výboru ČDS v Olomouci ; dr. Miksa usiluje o nový kód na testování v rámci jím propagované nové sady (pozn.: stanovisko k této sadě Komise zaujala na jednom z předchozích zasedání. Používání nedoporučila mj. kvůli nekompatibilitě se standardní evropskou sadou). Ke kódu by bylo dobré zaujmout kladné stanovisko, neboť by o něj mohl usilovat obor alergologie. Doc. Dastychová ale připomněla, že dotyčná sada není kompatibilní se standardní evropskou sadou a ta by měla být pro všechny testující jednotná. Dr. Vocílková oznámila, že již nepřijme případné členství ve výboru ČDS pro příští volební období.  Je žádoucí, aby Sekce měla ve výboru své zastoupení.
 • Dr. Holubová z MZ ČR byla seznámena s připomínkami k součinnosti mezi ambulancemi pro prof. dermatózy v krajských pracovištích s odd. (klinikami) pracovního lékařství a KHS v rámci přípravy nové metodiky pro spolupráci s těmito subjekty.
 • Doc. Dastychová přečetla připomínky z jednotlivých pracovišť:
 • FN Motol – vzorky látek z pracoviště k provedení cílených testů žádají skrze bezpečnostního technika …
 • FN Královské Vinohrady – žádosti o dodání vzorků posílají skrze Kliniku pracovního lékařství

Nemocnice České Budějovice – o vzorky žádají sami, řadu kompetencí na ně delegovalo odd. pracovního lékařství, mají dokonce přístup k počítačové aplikaci, vzorky látek předává KHS přímo jim !

 • FN Plzeň – problematika již  byla projednávána na předchozích zasedáních (viz zápis z 15.2.2019) – vzorky jsou předávány přes KPL, neúměrné prodloužení doby šetření, chyby při odběrech.
 • FN Hradec Králové – odběr vzorků probíhá skrze žádost zaslanou KPL, vzorky jsou však KHS předávány přímo, dokonce i poštou; byla zmíněna špatná komunikace KPL a KHS.
 • Nemocnice Karlovy Vary -  odběr vzorků a spolupráce s KHS probíhá obdobně jako v Plzeňském kraji s tím rozdílem, že vzorky od KHS přebírají přímo a ne skrze KPL !
 • FN u sv. Anny Brno – odběr vzorků probíhá skrze bezpečnostního technika, což probíhá dlouhodobě bez problémů a dobře, je i dobrá spolupráce s KPL, čímž není důvod ke změně postupu.  Pracoviště zajišťuje testování i pro Zlínský kraj ve spolupráci odd. pracovního lékařství.
 • V rámci diskuze uvedla as. dr. Fenclová, že pokud jsou vzorky odebírány prostřednictvím bezpečnostního technika podniku, může pacient při odvolání napadnout odběr vzorku. Doc. Dastychová upozornila, že většina odebíraných látek je neprofesionálních a tento postup uleví přetížené hygienické službě.  Dr. Holubová se dotázala na postup, pokud jde o výpary.

Případy:

 1. VFN Praha, dr. Žemličková:  pacientka B. P., 1977 – závěr:  o profesionální onemocnění se nejedná. Komise doporučuje ještě dovyšetřit případnou pozitivitu PPD (vzhledem k exkoriacím v obl. chromu a z toho vyplývající nemožnosti tento test vyhodnotit… při současné pozitivitě textile dye mix).
 2. FN Olomouc, dr. Karlová: pacientka Š. R., 1977 – závěr: doporučeno doplnit alergologické vyšetření, prick test;  je pravděpodobná dg proteinové dermatitidy (zvýšené IgE spec. na pšeničnou a žitnou mouku). Pravděpodobný podíl prašnosti pracovního prostředí, otázka špatného pracovního zařazení. Případ bude dále projednán na příštím zasedání.

Dr. Karlová dále uvedla případ pacientky kolabující při gynekologickém vyšetření. Bylo vysloveno podezření na alergii na latex – proto doporučen prick test, případně specifické IgE na latex. Epikutánní test provést opatrně za hospitalizace, nejprve otevřený, či test vetřením. V této souvislosti uvedla doc. Dastychová případ takového pozitivního testu na latexovou rukavici, dr. Košťálová pak v minulosti provedený expoziční test s rukavicí, kdy došlo ke konjunktivitidě s rhinitidou a otokem rukou (šlo o profesionální ekzém u zdravotní sestry ARO).

Zápis provedl dr. Novák