Příloha č.2

Seznam výkonů pro ambulantní a lůžkovou péči.

Skupiny výkonů podle Seznamu pro ambulantní péči:

44011 komplexní vyšetření dermatologem 1
44012 cílené vyšetření dermatologem 1
44013 kontrolní vyšetření dermatologem 1
44021 komplexní vyšetření dermatologem 2
44022 cílené vyšetření dermatologem 2
44023 kontrolní vyšetření dermatologem 2
44001 komplexní venerologické vyšetření 1
44002 cílené venerologické vyšetření 1
44003 kontrolní venerologické vyšetření 1
44004 komplexní venerologické vyšetření 2
44005 cílené venerologické vyšetření 2
44006 kontrolní venerologické vyšetření 2
44007 venerologické šetření – depistáž
45021 komplexní vyšetření dět. dermatol.
45022 cílené vyšetření dětským dermat.
45023 kontrolní vyšetření dětským dermat.
46021 kompl. vyš. odb. pro kosmet.(zdrav)
46022 cílené vyš. odb. pro kosmet. (zdrav)
46023 kontrol. vyš. odb. pro kosm. (zdrav)
12021 komplexní vyšetření angiologem
12022 cílené vyšetření angiologem
12023 kontrolní vyšetření angiologem
09511 minim. kontakt lékaře s pac. (záp.)
09513 tel. konz. oš.lék. pacientem (záp)
44111 kožní fototest
44113 kožní test epikutánní
44115 fyzikální kožní testy
44117 kožní testy epikutánní a jiné
44119 vyšetření Woodovou lampou
44121 trichogram
44211 manuální lymfodrenáž
44213 komorová, stříd. tlak.léč.přístrojem
44215 destruktivní terapie kožních lézí laserem s vys. výkonem
44217 lokální fototerapie UV světlem
44219 elektrokaustika 1 sezení (kosm.0)
44221 další sklerotizace metlic,hemang.
44223 skleroterapie žilních spojek
44225 sklerotizace metlic,hemang.(1amp.)
44227 kryodestrukce kož. lézí (1-2 léze)
44229 infiltrace kožních lézí (1-5)
44231 autotransplant.kož.štěpem do 2cm2
44233 excize průbojníkem (jeden vz.)
44235 celková fototerapie UV světlem
44237 kryalizace (1 sezení)
44239 oš. a převaz 1 bérc.vředu lékařem
44241 epilace 30 minut
44243 abraze nemocných nehtů
12110 funkční tepenné testy
12120 reflexní tepelná vazodilatace
12130 vodní chladový pokus
12140 Trendelenburg, Perthes fční žil. test
12210 kapilaroskopie
12220 Dopplerovské vyš. (na 1 konč.)
12230 pletysmograf.metody jedn. (1 konč.)
12232 pletysmograf.metody slož. (1 konč.)
12234 zátěž. farmakol. pletysmografie
15402 anoskopie či rektoskopie
15982 sklerotizace hemoroidů
21113 fyzikánlí terapie II
21115 fyzikální terapie III
21117 fyzikální terapie IV
27210 kožní test alergenem intraderm.
27220 intradermál. test jiný
27240 kožní test Prick
29410 odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
39113 nativní spermiogram
39115 kompletní spermiogram
41030 šetření na pracovišti pacienta z hled. profesionálního poškození
41040 posouzení zdrav. stavu z hled. profesionálního poškození
42510 náročné režimy léčby cytostatiky
42520 aplikace protinádorové chemoterapie
46111 korekce vzhledových vad implantáty
51111 operace cysty, hemang.,lipomu
51233 excize…nebo odběr tkáně (v kůži..)
51417 malý chirurg. Výkon v oblasti anu nebo rekta
51811 absces nebo hematom …incize, drenáž
51817 ošetření nehtu na ruce, noze
51821 chirurg.odstranění cizího tělesa
51825 sekundární sutura rány
61123 excize kož.léze 2-10cm,bez uzavření
61125 excize kož.léze nad 10cm,bez uzavření
61129 excize kož.léze, sutura, 2-10 cm
61131 excize kož. léze, sutura, nad 10 cm
61135 autotransplantace kož.štěpem do 20cm2
61147 uzavření defektu kož.lal. míst.do 10cm2
61149 uzavření defektu kož.lal. 10–20 cm2
61411 xanthelasma excize
61425 operace rinofymy
61471 dermabraze jizev a poúrazové tetováže á 10 min.
62150 popáleniny ošetř., převaz, ostat. do5%
62310 nekrektomie do 1% povrchu
62410 štěp do 1 % povrchu
63511 biopsie vulvy
63532 odběr materiálu z pochvy, čípku
65111 diagn. excize z ústní dutiny (+an.)
65115 diagn. punkce měkkých tkání
65615 excize léze v ústní dutině do 2 cm
65967 kryoterapie
66113 přiložení zinkoklihového obvazu
71211 biopsie z nosu
76253 biopsie z penisu
76227 kryodestrukce lézí penisu kryochirurgickým přístrojem
76229 fotodestrukce lézí penisu laserem
81259 porfyriny průkaz ve tkáni
81577 porfobilinogen
81579 porfyriny průkaz
81581 porfyriny celkové
81583 stanovení množství vol. protoporfyrinu
81693 porfyriny v moči
81695 porfyriny ve stolici
81697 porfobilinogen v moči orientačně
82025 kultivační vyšetření na Go
82045 frakcionace séra
82049 mikroskop vyš – běžné barv.
82051 mikroskop vyš – fluores barv.
82053 mikroskop vyš – nativ.
82055 mikroskop vyš – zástin
82056 MOP
82057 identifikace kmene jednoduchým orient. testem
82145 RRR
84019 vyšetření na enterobiózu
84025 dg Sarcoptes scabiei
86511 zprac. a morfol. hodn. biopt. vz. IH
87125 jednod. bioptický vzorek
87127 jedn. biopt. vzorek+přikrojení
87129 vícečetné biopt. vzorky
87215 další blok se stand.preparátem
87217 prokrajování bloku s 1-3 preparáty
87219 odvápnění, změkčov. materiálu
87221 odběr pro speciální vyšetření (receptory, histochemie,elektronmikr.)
87223 specielní barvení jednod. (každý pr.)
87225 spec. barvení složité
87231 imunohistochemie (fluorescence)
87235 vyš. prep. na mikroorganismy
87413 cytologické otisky a stěry (1-3)
87433 standardní cytol. barvení (1-3)
87511 stanovení biopt. dg. I. st.
87513 stanovení cytol. dg. I. st.
87517 stanovení biopt. dg. II. st.
87523 stanovení biopt. dg. III. st.
87613 technicko admin. komp. biopsie
87617 stanovení dg. IV. Stupně obtížnosti z jiného pracoviště
89811 termografie na jednom nebo více místech
91189 stanovení IgE
91213 stanovení IgE proti potravinovým alergenům ELISA
91219 stanovení IgE proti inhalačním alergenům ELISA
91433 izolace leukocytů sedimentací
8111 mykolog. vyš. – kultivace
98113 mykolog. vyš. – fluorescenční metodou
98115 identifikace kvasinek – podrobná
98117 cílená identif. C. albicans
98119 identifikace hyfomycet
09115 odběr biolog.m.(ne krev) bakter
09117 odběr krve ze žíly dítě do 10 let
09119 odběr krve žíla dosp + dítě nad 10
09123 moč chemicky
09129 fragilita kapilár
09131 krvácivost Duke
09133 sedimentace erytrocytů
09141 UZ Doppler cév bez B zobrazení
09213 neodkladná KP resusc.
09215 injekce im, sc, id.
09216 injekce do měk. tkání
09217 i.v. injekce kojenec, dítě do 10 let
09219 i.v. inj. u dospělého, dítěte nad 10 let
09220 kanylace perif. žíly + infúze
09221 infúze dítě do 10
09223 infúze i.v. dosp + dítě nad 10
09227 i.v. krev + krev deriv
09233 anestézie injekční okrsková
09235 odstr. malých lézí kůže
09237 oš. a převaz 1 až 10 cm2
09239 sutura do 5 cm
09243 oš a převaz nad 30 cm2
09249 katetrizace močového měchýře u muže jednorázová
09253 uvolnění prepucia, vč. neoperační repozice parafimózy
09507 psychoterapie nepsychiatrem
09509 ošetření handicap. pacienta
09514 edukační pohovor
09519 konzilium specialistou
09523 edukační pohovor lékaře s rodinou
09525 rozhovor lékaře s rodinou
09527 ohledání mrtvého mimo od.
99999 kód pro neuvedený ZULP

Skupiny výkonů podle Seznamu pro lůžkovou péči:

00880 nová hospitalizace
00881 pokračování hospitalizace
00601 OD typu 01
00631 OD typu 31
00632 OD typu 32
00698 OD typu 98 propustka na žád. pac.
00699 OD typu 99 propustka z léč. důvodů
31130 přijetí doprovodu dítěte
44011 komplexní vyšetření dermatologem 1
44012 cílené vyšetření dermatologem 1
44021 komplexní vyšetření dermatologem 2
44022 cílené vyšetření dermatologem 2
44001 komplexní venerologické vyšetření 1
44002 cílené venerologické vyšetření 1
44004 komplexní venerologické vyšetření 2
44005 cílené venerologické vyšetření 2
44007 venerologické šetření – depistáž
45021 komplexní vyšetření dět. dermatologem
45022 cílené vyšetření dětským dermatologem
46021 kompl. vyš. odb. pro kosmetologii (zdrav)
46022 cílené vyš. odb. pro kosmetologii (zdrav)
44111 kožní fototest
44113 kožní test epikutánní
44115 fyzikální kožní testy
44117 kožní testy epikutánní a jiné
44119 vyšetření Woodovou lampou
44121 trichogram
44211 manuální lymfodrenáž
44213 komorová, stříd. tlak.léč.přístrojem
44215 destruktivní terapie kožních lézí laserem s vysokým výkonem
44217 lokální fototerapie UV světlem
44219 elektrokaustika 1 sezení (kosm.0)
44221 další sklerotizace metlic,hemang.
44223 skleroterapie žilních spojek
44225 sklerotizace metlic,hemang.(1amp.)
44227 kryodestrukce kož. lézí (1-2 léze)
44229 infiltrace kožních lézí (1-5)
44231 autotransplant.kož.štěpem do 2cm2
44233 excize průbojníkem (jeden vz.)
44235 celková fototerapie UV světlem
44237 kryalizace (1 sezení)
44243 abraze nemocných nehtů
12110 funkční tepenné testy
12120 reflexní tepelná vazodilatace
12130 vodní chladový pokus
12140 Trendelenburg, Perthes fční žil. test
12220 Dopplerovské vyš. (na 1 konč.)
12230 pletysmograf.metody jedn. (1 konč.)
12232 pletysmograf.metody slož. (1 konč.)
12234 zátěž. farmakol.pletysmografie
15402 anoskopie či rektoskopie
15982 sklerotizace hemoroidů
21113 fyzikální terapie I
21115 fyzikální terapie III
21117 fyzikální terapie IV
27210 kožní test alergenem intraderm.
27220 intradermál. test jiný
27240 kožní test Prick
29410 odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
42510 náročné režimy léčby cytostatiky
42520 aplikace protinádorové chemoterapie
46111 korekce vzhledových vad implantáty
51111 operace cysty, hemang.,lipomu
51233 excize…nebo odběr tkáně (v kůži..)
51811 absces nebo hematom – drenáž
51817 ošetření nehtu na ruce, noze
51821 chirurg.odstranění cizího tělesa
51825 sekundární sutura rány
61123 excize kož.léze 2-10cm,bez uzavření
61125 excize kož.léze nad 10cm,bez uzavření
61129 excize kož.léze, sutura, 2-10 cm
61131 excize kož. léze, sutura, nad 10 cm
61133 radik. excize melanomu
61135 autotransplant. kož.štěpem do 20cm2
61147 uzavření def. kož.lalok.míst.do 10cm2
61149 uzavření def. kož.lal. 10 –20 cm2
61411 xanthelasma excize
61425 opearce rhinophymatu
62150 popáleniny ošetř., převaz, ostat.do 5%
62310 nekrektomie do 1% povrchu
62410 štěp do 1 % povrchu
63511 biopsie vulvy
65111 diagn. excize z ústní dutiny (+an.)
65115 diagnostická punkce měkkých tkání
65615 excize léze v ústní dutině do 2 cm
65967 kryoterapie
66113 přiložení zinkoklihového obvazu
71211 biopsie z nosu
76253 biopsie z penisu
76227 kryodestrukce lézí penisu kryochirurgickým přístrojem
76229 fotodestrukce lézí penisu laserem
81259 porfyriny průkaz ve tkáni
81577 porfobilinogen
81579 porfyriny průkaz
81581 porfyriny celkové
81583 stanovení množství vol. protoporfyrinu
81693 porfyriny v moči
81695 porfyriny ve stolici
81697 porfobilinogen v moči orientačně
82025 kultivační vyšetření na Go
82045 frakcionace séra
82049 mikroskop vyš – běžné barv.
82051 mikroskop vyš – fluores barv.
82053 mikroskop vyš – nativ.
82055 mikroskop vyš – zástin
82056 MOP
82057 identifikace kmene jednoduchým orient. testem
82145 RRR
84019 vyšetření na enterobiózu
84025 dg Sarcoptes scabiei
86511 zprac. a morfol. hodn. biopt. vz. IH
87125 jednod. bioptický vzorek
87127 jedn. biopt. vzorek+přikrojení
87129 vícečetné biopt. vzorky
87215 další blok se stand.preparátem
87217 prokrajování bloku s 1-3 preparáty
87219 odvápnění, změkčov. materiálu
87221 odběr pro speciální vyšetření (receptory, histochemie,elektronmikr.)
87223 specielní barvení jednod. (každý pr.)
87225 spec. barvení složité
87231 imunohistochemie (fluorescence)
87235 vyš. prep. na mikroorganismy
87413 cytologické otisky a stěry (1-3)
87433 standardní cytol. barvení (1-3)
87511 stanovení biopt. dg. I. st.
87513 stanovení cytol. dg. I. st.
87517 stanovení biopt. dg. II. st.
87523 stanovení biopt. dg. III. st.
87613 technicko admin. komp. biopsie
87617 stanovení dg. IV. stupně obtížnosti z jiného pracoviště
89811 termografie na jednom nebo více místech
91189 stanovení IgE
91213 stanovení IgE proti potravinovým alergenům ELISA
91219 stanovení IgE proti inhalačním alergenům ELISA
91433 izolace leukocytů sedimentací
98111 mykolog. vyš. – kultivace
98113 mykolog. vyš. – fluorescenční metodou
98115 identifikace kvasinek – podrobná
98117 cílená identif. C. albicans
98119 identifikace hyfomycet
09213 neodkladná KP resusc.
09227 i.v. krev + krev deriv
09233 anestézie injekční okrsk
09507 psychoterapie nepsychiatrem
99999 kód pro neuvedený ZULP