Koncepce oboru Dermatovenerologie

  1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU
  2. NAVRHOVANÁ STRUKTURA OPTIMÁLNÍ SÍTĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE OBORU
  3. ROZVOJ A VÝVOJOVÉ TRENDY OBORU

V Praze dne 8.12.1999 Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Vědecký sekretář výboru České dermatovenerologické společnosti JEP

Přílohy:

Příloha č. 1: Diagnostické kategorie – MKN-10
Příloha č. 2: Skupiny výkonů podle Seznamu pro ambulantní a lůžkovou péči
Příloha č. 3: Dispenzarizace
Příloha č. 4: Specializační náplně oboru (část teoretická a praktická)