Dispenzarizace

Dispenzární péče 404

Vyhláška 60/1997 Sb. ze dne 13.března 1997
 

Lymská borelióza

lx za 2- 3 měsíce

do 2 let od začátku onemocnění

TBC a jiné mykobakteriózy

dle specializace 3x po 2 měsících po skončení léčení

Pohlavní choroby Syfilis dle stadia Gonorrhoea

lx za 2- 12 měsíců

lx za 3- 6 měsíců max. 2 roky

N emoci kůže a podkožního vaziva

Atopický ekzém             lx za 12 měsíců derm. a pediatrie

Fotodermatózy               lx za 12 měsíců

Psoriáza a parapsoriáza lx za 12 měsíců

Pediatrie

Děti s recidivujícím onemocněním 3x ročně specializace dle postiženého orgánu

Nemoci z povolání lx za 6- 36 měsíců lékařství,praktický lékař, dorostové

odd. nemocí z povolání,vnitřní

Onkologie

Osoby s familiárním a genetickým výskytem nádorů lx za 3- 12 měsíců

Prakt. lékař,onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu

Diagnostikované přednádorové stavy lx za 3- 12 měsíců - odborník dle potiženého orgánu

Diagnostikované maligní a potencionálně maligní lx za 3- 12 měsíců onkolog a odborník příslušný dle postiženého orgánu

Epidermolysis bullosa hereditaria a jiná puchýřnatá onemocnění 2x ročně

Kód dispenzarizace 09532

VD 999015