Diagnostické kategorie – MKN-10

Příloha č. 1: 

/Mezinárodní klasifikace nemocí –10. revize/:

I. Některé infekční a parazitární nemoci

Střevní infekční nemoci A00-A09
A06.7 kožní amébóza
A07.8 jiné určené protozoární střevní nemoci

Tuberkulóza A15-A19
A18.4 tuberkulóza kůže a podkožního vaziva

Některé zoonotické bakteriální nemoci A20-128
A21.8 jiné formy tularémie
A22.0 kožní antrax
A23.9 brucelóza, NS
A26.0 kožní erysipeloid
A28.1 nemoc kočičího škrábnutí

Jiné bakteriální nemoci A30-A49
A30.0-A30.9 lepra

A31.1 kožní mykobakteriální infekce
A36.3 kožní záškrt

A38.- spála
A42.9 aktinomykóza, NS

A43.1 kožní nokardióza
A44.1 bartonelóza kožní a mukokutánní
A46.- růže

Infekce přenášené převážně sexuálním způsobem A50-A64
A50.0-9 vrozená syfilis
A51.0-9 časná syfilis
A52.0-9 pozdní syfilis
A53.0-9 jiná a neurčená syfilis
A54.0-9 gonokokové infekce
A55.- lymphogranuloma venereum

A56.0-8 jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění
A57.- měkký vřed
A58.- granuloma inguinale
A59.0-9 trichomoniáza

A60.0-9 anogenitální infekce, původce Herpes simplex
A63.0 anogenitální (venerické) bradavice
A63.8 jiné neurčené nemoci přenášené převážně sexuálně
A64.- neurčené nemoci přenášené sexuálně

Jiné spirochétové nemoci A65-A69
A65.- nevenerická syfilis

A66.0-9 tropické treponémové nepohlavně šířené infekce – frambézie
A67.0-9 pinta
A69.0 nekrotizující ulcerativní stomatitida
A69.2 lymeská nemoc

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi A70-A74
A74.0 chlamydiová konjunktivitida

Virové infecke charakterizované postižením kůže a sliznic B00-B09
B00.0-9 infekce virem Herpes simplex
B01.0-9 varicella
B02.0-9 herpes zoster
B03.- variola

B05.0-9 spalničky
B06.0-9 zarděnky

B07.- virové bradavice
B08.0-8 jiné virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic jinde nezařazené
B09.- neurčené virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznic

Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/
B20.0-9 onemocnění HIV projevující se: infekčními a parazit. nemocemi
B21.0-9 zhoubnými novotvary

B22.0-7 jinými neučenými nemocemi
B23.0-8 jinými stavy
B24.- neurčené onemocnění HIV

Jiné virové nemoci B25-B34
B25.8 jiná cytomegalovirová nemoc

Mykózy B35-B49
B35.0-9 dermatofytóza
B36.0-9 jiné povrchové mykózy
B37.0-9 kandidóza

B38.3 kožní kokcidiomykóza
B40.3 kožní blastomykóza

B42.1 lymfokutánní sporotrichóza
B43.0 kožní chromomykóza
B44.8 aspergilóza jiných forme
B45.2 kožní kryptokokóza
B46.3 kožní mukormykóza

B47.0-9 mycetom
B48.0-8 jiné mykózy nezařazené jinde
B49.- neurčená mykóza

Protozoární nemoci B50-B64
B55.0-9 leishmanióza

Helmintózy B65-B83
B69.8 cysticerkóza jiných lokalizací
B72.- drankulóza

B78.1 strongyloidóza kožní
B80.- enterobiasis
B83.8 jiná určená helmintóza

Zavšivení, akarióza a jiná napadení B85-B89
B85.0-4 pediculosis a phthiriasis
B86.- scabies

B87.0 kožní myióza
B88.0-9 jiná napadení parazity

Bakteriální, virová a jiná infekční agens B95-B97

II. Novotvary

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže C43-C44
C43.0-9 zhoubný melanom kůže
C44.0-9 jiný zhoubný novotvar kůže
C46.0 Kaposiho sarkom kůže
C49.0-9 zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů C51-C58
C51.0-9 zhoubný novotvar vulvy

Zhoubné novotvacry mužských pohlavních orgánů C60-C63
C60.0-9 zhoubný novotvar pyje
C63.2 zhoubný novotvar kůže šourku

Zhoubné novotvary nepřesně určené, sekundární a neurčených lokalizací C76-C80
C79.2 sekundární zhoubný novotvar kůže

Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně C81-C96
C84.0-5 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy
C96.0-9 jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně

Novotvary in situ D00-D09
D03.0-9 melanoma in situ

D04.0-9 carcinoma in situ kůže
D07.1 carcinoma ni situ vulvy
D07.4 carcinoma in situ penisu

Nezhoubné novotvary D10-D36
D17.0-3 nezhoubný lipomatózní novotvar
D18.0-1 hemagiom a lymfagiom kterékoliv lokalizace

D21.0-9 jiné nezhoubné nádory pojivové a jiných měkkých tkání
D22.0-9 melanocytární névy
D23.0-9 jiné nezhoubné novotvary kůže

D28.0 nezhoubný novotvar vulvy
D29.0 nezhoubný novotvar penisu

D29.4 nezhoubný novotvar kůže skrota

Novotvary neznámého nebo nejistého chování D37-D48
D39.7 novotvar nejistého chování kůže ženských pohlavních orgánů
D40.7 novotvar nejistého chování kůže mužských pohlavních orgánů
D48.5 novotvar nejistého chování kůže

III. Nemoci krve, krvetvroných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů D70-D77
D76.0 histiocytóza z Langerhansových buněk, oesinofilní granulom, H-Sch-Ch
D76.3 jiné histiocytární syndromy (retikulohistiocytom, xantogranulom)

Některé poruchy mechanismu imunity D80-D89
D86.3 sarkoidóza kůže

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

E03.9 hypotyreóza, myxedém, NS
E10.5 diabetes mellitus závislá na inzulínu s periferními oběhovými komplikacemi

E51.1 Beri-beri
E52.- pellagra
E54.- skorbut

E60.- nutriční karence zinku

Poruchy přeměny látek – metabolismu E70-E90
E70.3 albinismus
E74.0-9 jiné poruchy metabolismu uhlovodanů
E75.0-6 poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů

E76.0-9 poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E80.1 pophyria cutanea tarda
E83.2 poruchy metabolismu zinku
E85.3 sekundární systémová amyloidóza

E85.4 orgánově ohraničená amyloidóza
E88.1 lipodystrofie
E88.2 lipomatóza

V. Poruchy duševní a poruchy chování

F54.- psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde

IX. Nemoci oběhové soustavy

Nemoci tepen, tepének a vlásečnic
I73.0-9 jiné nemoci periferních cév
I78.0-9 nemoci vlásečnic
I79* onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde

Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
I80.0-9 zánět žil – flebitis a tromboflebitis
I83.0-9 žilní městky dolních končetin

I84.3-5 zevní hemoroidy
I87.0 postflebitický syndrom
I87.2 venózní insuficience chronická

I89.0-9 jiná neinfekční onemocnění mízních cév a uzlin
I97.2 lymedémový syndrom po mastektomii
I98* jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde

XI. Nemoci trávící soustavy

Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí
K12.0 recidivující afty
K12.1 jiné formy stomatitidy

K13.0 nemoci rtů
K13.2 leukoplakie
K13.3 vlasatá leukoplakie
K14.0-9 nemoci jazyka

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva

Infekce kůže a podkožního vaziva L00-L08
L00.- puchýřnatý syndrom stafylokokového původu

L01.- impetigo
L02.0-9 kožní absces, furunkl, karbunkl
L03.0-9 flegmóna
L04.0-9 akutní zánět mízních uzlin
L05.0-9 pilonidální cysta
L08.0-9 jiné místní infekce kůže a podkoží

Puchýřnatá onemocnění L10-L14
L10.0-9 pemfigus
L11.0-9 jiná akantolytická onemocnění
L12.0-9 pemfigoid
L13.0-9 jiná puchýřnatá onemocnění
L14* puchýřnatá onemocnění při nemocech zařazených jinde

Dermatitis a ekzém L20-L30
L20.0-9 atopická dermatitida
L21.0-9 seboroická dermatitida
L22.- plenková dermatitida
L23.0-9 alergická kontaktní dermatitida

L24.0-9 kontaktní dermatitida z podráždění
L25.0-9 neurčená kontaktní dermatitida

L26.- exfoliativní dermatitida
L27.0-9 dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně

L28.0-2 lichen simplex chronicus a prurigo
L29.0-9 pruritus
L30.0-9 jiná dermatitida

Papuloskvamózní onemocnění
L40.0-9 psoriáza
L41.0-9 parapsoriáza
L42.- pityriasis rosea
L43.0-9 lichen planus
L44.0-9 jiné papuloskvamózní nemoci

L45* papuloskvamózní onemocnění při nemocích zařazených jinde

Kopřivka a erytém L50-L54
L50.0-9 kopřivka

L51.0-9 etyhema multiforme
L52.- erythema nodosum
L53.0-9 jiné erytémové stavy

L54* erytém při nemocích zařazených jinde

Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
L55.0-9 spálení sluncem
L56.0-9 jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L57.0-9 kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření

L58.0-9 radoidermatitis
L59.0-9 jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením

Nemoci kožních adnex L60-L75
L60.0-9 onemocnění nehtů
L62.0-8* onemocnění nehtů při nemocích zařazených jinde
L63.0-9 alopecie ložisková

L64.0-9 androgenní alopecie
L65.0-9 jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L66.0-9 jizevnatá ztráta vlasů
L67.0-9 abnormality barvy a střední části vlasů

L68.0-9 hypertrichóza
L70.0-9 acne
L71.0-9 rosacea

L72.0-9 folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L73.0-9 jiná folikulární onemocnění
L74.0-9 onemocnění ekrinních potních žláz

L75.0-9 onemocnění apokrinních potních žláz

Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva L80-L99
L80.- vitiligo
L81.0-9 jiné poruchy pigmentace
L82.- seboroická keratóza
L83.- acanthosis nigricans

L84.- kuří oka a mozoly
L85.0-9 jiné ztluštění epidermis

L86* keratodermie při nemocech zařazených jinde
L87.0-9 transepidermální poruchy odlučování

L88.- pyoderma gangrenosum
L89.- dekubitální vřed
L90.0-9 atrofická onemocnění kůže
L91.0-9 hypertrofická onemocnění kůže
L92.0-9 granulomatózní onemocnění kůže a podkoží

L93.0-9 lupus erythematodes
L94.0-9 jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L95.0-9 vaskulitida omezená na kůži, nezařazená jinde
L97.- vřed dolní končetiny, nezařazený jinde
L98.0-9 jiné nemoci kůže a podkoží nezařazené jinde
L99.0-8* jiná onemocnění kůže a podkoží při nemocech zařazených jinde

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Systémová onemocnění pojivové tkáně M30-M36
M30.0-8 polyarteritis nodosa a příbuzné stavy

M31.0-9 jiné nekrotizující vaskulopatie
M32.0-9 systémový lupus erythematodes
M33.0-9 dermatopolymyositis
M34.0-9 systémová skleróza

M35.0-9 jiné systémové postižení pojivové tkáně
M36.0-8* systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocích zařazených jinde

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy

Jiné nemoci močové soustavy
N34.1 nespecifická uretritida
N34.2 jiná uretritida
N37.0* kandidová uretritida

N37.8* jiná onemocnění močové trubice při nemocích zařazených jinde

Nemoci mužských pohlavních orgánů N40-N51
N41.0-9 zánětlivé nemoci prostaty
N46.- mužská neplodnost

N47.- hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N48.0-9 jiné poruchy pyje
N49.0-9 zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů
N51.0-8* onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde

Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů N70-N77
N75.0-9 nemoci Bartholiniho žlázy
N76.0-8 jiné záněty pochvy a vulvy
N77.0-8* ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocích zařazených jinde

Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí N80-N98
N90.4 leukoplakie vulvy

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí

O22.0 varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
O22.2 podkožní tromboflebitis DK v těhotenství
O23.2 infekce močové trubice v těhotenství
O23.5 infekce pohlavní soustavy v těhotenství

O26.4 herpes gestationis

Jiné porodnické stavy, nezařazené jinde O95-O99

O98.0-9 infekční a parazitární nemoci matky zařaditelné jinam, ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O99.7 nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod, šestinedělí

XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
P00.2 postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky

Infekce specifické pro perinatální období
P35.0-9 vrozené virové nemoci
P37.5 novorozenecká kandidóza

P39.4 novorozenecká infekce kůže

Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence
P83.0 sclerema neonatorum
P83.1 novorozenecký toxický erytém

P83.8 jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence

XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku Q10-Q18
Q18.0 sinus, píštěl a cysty brachiální štěrbiny

Q18.1 preaurikulární sinus a cysta
Q18.3 kožní řasy šíje

Vrozené vady oběhové soustavy Q20-Q28
Q27.4 vrozená flebektázie

Q27.8 jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy

Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy Q65-Q79
Q79.6 Ehlersův-Danlosův syndrom

Jiné vrozené vady Q80-Q89
Q80.0-9 vrozená ichtyóza
Q81.0-9 epidermolysis bullosa

Q82.0-9 jiné vrozené vady kůže
Q84.0-9 jiné vrozené vady kožního krytu
Q85.0-9 fakomatózy, nezařazené jinde

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva
R20.0-8 poruchy kožního čití
R21.- vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
R22.0-9 lokalizované zduření, útvar nebo bulka kůže a podkoží
R23.0-8 jiné kožní změny

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R36.- výtok z močové trubice

Celkové příznaky a znaky R50-R69
R59.0 lokalizované zvětšení mízních uzlin

R60.0 lokalizovaný edém
R61.0-9 nadměrné pocení

XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

Popáleniny a poleptání zevního povrchu těla, určené dle lokalizace
T20.1 popálenina prvního stupně hlavy a krku
T21.1 popálenina prvního stupně trupu
T22.1 popálenina prvního stupně ramene a HK
T23.1 popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
T24.1 popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a DK

T25.1 popálenina prvního stupně kotníku a nohy
T31.0 popálenina postihující méně než 10 % povrchu těla
T32.0 poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla

Omrzliny T33-T35
T33.0-9 povrchová omrzlina

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T63.0-9 toxický účinek styku s jedovatými živočichy

Jiné a neurčité účinky vnějších příčin
T69.1 oznobeniny
T75.0 účinky blesku
T75.4 účinky elektrického proudu
T78.0-9 nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T88.7 nepříznivý účinek léčiva

Vystavení neživotným mechanickým silám W20-W49
W45.- cizí těleso nebo předmět proniklý kůží

Vystavení životným mechanickým silám W50-W64
W56.- kontakt s mořským živočichem
W57.- kousnutí nebo štípnutí nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci

W60.- kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy

Vystavení elektrickému proudu, ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu W85-W99
W85.- dotyk elektrického vedení
W86.- vystavení jinému určenému elektrickému proudu
W88.- vystavení ionizujícímu záření

W89.- vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu
W90.- vystavení jinému neionizujícímu záření

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami X20-X29
X23.- kontakt se sršni, vosami a včelami
X25.- kontakt s jinými určenými jedovatými členovci

X26.- kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou

Úmyslné sebepoškození X60-X84
X84.- úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky

Léky, léčiva, návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití Y40-Y59

XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

Z01.5 diagnostické testy kožní a senzibilizace
Z02.7 vydání lékařského potvrzení
Z02.9 vyšetření pro administrativní účely, NS
Z03.1 pozorování pro podezření na zhoubný nádor
Z04.4 vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
Z08.0 následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar

Z11.3 screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z11.9 screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci,NS
Z12.8 screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
Z13.8 screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocím
Z20.2 kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z20.7 kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
Z21.- asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience

Z22.4 nosič infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z29.8 jiná profylaktická opatření

Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče Z40-Z54
Z40.- profylaktický operační výkon
Z41.0 transplantace vlasů
Z41.1 jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled

Z41.3 propíchnutí uší
Z41.8 jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám, ovlivňujícím zdravotní stav
Z80.8 zhoubný novotvar jiných orgánů v rodinné anamnéze
Z82.7 vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality v rodinné anamnéze
Z83.0 onemocnění HIV v rodinné anamnéze
Z83.1 jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze

Z84.0 nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze
Z85.0-9 zhoubný novotvar v osobní anamnéze
Z86.0-9 některé jiné nemoci v osobní anamnéze
Z87.2 nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze
Z88.0-9 alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze

Z91.0 alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze
Z94.5 transplantovaná kůže