Požadavky ČDS na Centra biologické léčby

Personální:
     - lékař se specializovanou způsobilostí (L3) alespoň 0,5 úvazku
     - zastupitelnost (více lékařů na pracovišti; dohoda o odborné pomoci s centrem na klinice (velkém odd.)
     - zkušenost s podáváním biologické léčby (ev. proškolení na odpovídajícím pracovišti)
     - povinnost zadávat údaje do registru spravovaného odbornou společností (Biorep)
Prostorově-technické vybavení:
     - prostor pro aplikaci infuzí
     - prostředky ke zvládnutí anafylaktické reakce