VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“ (28. – 29. dubna 2016)

Česká dermatovenerologická společnost
p. doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
místopředseda společnosti

Vážený pane docente,

dovolujeme si Vás informovat o konání VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“, kterou ve dnech 28. – 29. dubna 2016 pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni. Akce se koná v hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy VIII. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Vzhledem k tomu, že by daná témata mohla zajímat členy Vaší společnosti, dovolujeme si Vás spolu s pořadateli zdvořile požádat o uveřejnění informací o konání konference na webu Vaší společnosti. Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz  Pozvánku posíláme v příloze.

Za kladné vyřízení předem děkujeme a jsme

S přátelským pozdravem

SYMMA, spol. s r.o.

kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek

project manager

Pompova 602/4

617 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com

             www.symma.cz

 

Organizátor kongresů, konferencí, sympozií, workshopů s více než 21 letou tradicí.

 

Příloha: Poz vánka