Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP z.s. a Dermatovenerologická klinika FNKV

pořádá konferenci

 "Novinky v korektivní dermatologii" 

ve čtvrtek 9.listopadu 2017 na 3. LF UK  Praha 10 –Vinohrady, Ruská 87,

 

9.11.2017 Novinky v korektivní dermatologii

Místo konání: 3LF UK, Buriánova posluchárna

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP z.s. a Dermatovenerologická klinika FNKV

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt:  olga.linhartova@fnkv.; tel 267162340