Odborné akce 2013

10. – 12. 1. 2013

XII. Dermatologický seminář Kouty nad Desnou

Místo konání: Kouty nad Desnou

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Šumperk, a. s., Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové

Odborný garant: prim. MUDr. Lubomír Drlík

Kontakt: drlik@nemspk.cz; ettler@fnhk.cz

 

18. – 20. 1. 2013

X. Novoveské dermatologické dny

Místo konání: Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves

Délka trvání: 10 hodin

Pořadatel: Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves a lázeňské hotely řetězce ROYAL SPA s.r.o.

Odborný garant: Prof. MUDr. P. Barták, DrSc., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: dr.karaskova@post.cz

 

6. 2. 2013

Pražský kazuistický seminář

Místo konání: Praha 2, U Nemocnice 2

Délka trvání: 3 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Kontakt: jiri.stork@vfn.cz

 

9. – 10. 2. 2013

SNOWDERM aneb setkání členů Sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP

Místo: Počátky (Resort Svatá Kateřina)

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP

Odborný garant: as. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.,  prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: spyros@centrum.cz; pa@avemedica.cz

 

13. 2. 2013

Regionální setkání dermatovenerologů a onkologů

Místo konání: Hradec Králové (Klinika onkologie – budova č. 23)
Délka trvání: 3 hodiny (začátek 14 hodin)

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních a Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF UK
v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., prim. MUDr. Eugen Kubala

Kontakt: ettler@fnhk.cz

 

14. 2. 2013

Kurs fotodynamické terapie

Místo konání: Praha 10

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK, Šrobárova 50, Praha 10

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: dermasec@fnkv.cz

 

1. – 5. 3. 2013

71st Annual Meeting of AAD, Miami Beach, Florida

www.aad.org

 

15. 3. 2013

XVI. olomoucká dermatologická konference

Místo konání: Olomouc, hotel Flora

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL, ČDS ČLS JEP

Odborný garant: MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Kontakt: tichy.martin.jun@fnol.cz

 

21. 3. 2013

XXV. regionální dermatovenerologický seminář

Místo konání: Brno, hotel International

Délka trvání: 7 hodin

Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU

Odborný garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz

 

28. 3. 2013

202031101 Kurz – Dermatoskopie v praxi

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Délka trvání: 7 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443; lumir.pock@volny.cz

 

29. 3. 2013

202031102 Kurz – Puchýřnaté choroby

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Délka trvání: 6

Pořadatel: Katedra dermatologie IPVZ                     

Odborný garant: doc. MUDr. Petra Cetkovská, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

3. 4. 2013

Tradiční melanomová konference s Pražským kazuistickým seminářem

Místo konání: Praha

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Odborný garant: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, a doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: dermasec@fnkv.cz

 

9. 4. 2013  

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo konání: Jihlava

Délka trvání: 2,5 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě, Vrchlického 59, 586 33 JIHLAVA

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Kontakt: znevoralova@atlas.cz

 

12. – 13. 4. 2013

X. sjezd Sdružení ambulantních dermatologů

Místo konání: Dům Techniky, Pardubice

Délka trvání: 7,5 hodiny

Pořadatel: Sdružení ambulantních dermatologů

Odborný garant: MUDr. Helena Kestřánková

Kontakt: monika.hubalkova@sadcr.com
 

18. – 20. 4. 2013

1. jarní dermatologický seminář

Místo konání: Velké Losiny

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové, Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Šumperk, a. s.

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., prim. MUDr. Lubomír Drlík

Kontakt: ettler@fnhk.cz, drlik@nemspk.cz

 

18. 4. 2013

202031103 Kurz – Klinicko-patologické korelace u kožních chorob pro atestaci a praxi

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Délka trvání: 7 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443; lumir.pock@volny.cz

 

18. 4. 2013

7. Západočeský dermatologický seminář

Místo konání: FN Plzeň-Bory, pavilon č. 22 a pavilon č. 4

Délka trvání: 3 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odborný garant: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: kozniklinika@fnplzen.cz

 

26. 4. 2013

202031104 Kurz – Nemoci pojiva

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Délka trvání (počet hodin): 6

Pořadatel: Katedra dermatologie IPVZ                     

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

26. 4. 2013

V. konference Dermatologie pro praxi

Místo konání: Olomouc, NH hotel

Délka trvání: 8 hodin

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních, Spolek lékařů ČDS JEP Olomouc, Solen, s.r.o.

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: dagmar.ditrichova@fnol.cz

 

26. 4. 2013

Krajská dermatovenerologická konference

Místo konání: Ústí nad Labem

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice, o. z. ve spolupráci s ČLK           

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Filipovská

Kontakt: olga.filipovska@mnul.cz

 

26. – 27. 4. 2013

IN ON UNDER SKIN – dermatologie a plastická chirurgie společně 

Místo konání: Mikulov

Délka trvání: 18 hodin

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FNKV, Praha 10, a Odd. plastické a estetické chirurgie FN Olomouc

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, a prim. MUDr. Bohumil Zálešák

Kontakt: teo@teoconsulting.cz

 

16. 5. 2013

Novinky v korektivní dermatologii

Místo konání: Buriánova posluchárna 3. LF UK

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP a Dermatovenerologická klinika FNKV

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: cabalova@tiscali.cz; olga.linhartova@fnkv.cz

 

23. 5. 2013

202031105 Kurz – Praktická venerologie

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Délka trvání (počet hodin): 6

Pořadatel: Katedra dermatologie IPVZ                     

Odborný garant: MUDr. Roman Trýzna

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

23. – 26. 5. 2013

10th EADV Spring Symposium, Cracow, Poland

www.eadv.org

 

2. – 3. 6. 2013

3rd International Congress Euro-Asian Association of Dermatovenerologists (EAAD), Odessa, Ukraine

https://www.eaad2013.org/en

 

6. – 8. 6. 2013

IX. kongres ČDS+SDS

Místo konání: Praha, Top hotel

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDS

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: www.derm.cz; www.jasta.cz; www.tophotel.cz   

 

12. 6. 2013

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Hradec Králové

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz

 

21. a 22. 6. 2013

Kurs rezidentů

Místo konání: Praha

Délka trvání: 18 hodin

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, LaRoche Posay, Dermatovenerologická klinika FNKV, Šrobárova 50, Praha 10

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: dermasec@fnkv.cz

 

6. 9. 2013  

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo konání: Jihlava

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě, Vrchlického 59, 586 33 JIHLAVA

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Kontakt: znevoralova@atlas.cz

 

18. 9. 2013

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Hradec Králové

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz

 

20. – 21. 9. 2013

16. tradiční seminář primářů dermatologických oddělení

Místo konání: Kladno, Hotel Mlýn Karlštejn

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: Kožní oddělení Oblastní nemocnice Kladno a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Vladimír Drvota

Kontakt: kozni@nemocnicekladno.cz

 

25. – 27. 9. 2013
12th World Congress of Pediatric Dermatology, Madrid, Spain

www.wcpd2013.com

 

3. – 6. 10. 2013

22nd EADV Congress, Istanbul, Turkey

www.eadv.org

 

18. 10. 2013

202032101 Kurz – Benigní kožní nádory, cysty, histiocytózy, mastocytózy,
jejich diferenciální diagnóza a léčba

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant:  MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

24. 10. 2013

Novinky v korektivní dermatologii

Místo konání: Praha 10, 3. LF UK

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP a Dermatovenerologická klinika FNKV

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: cabalova@tiscali.cz; olga.linhartova@fnkv.cz

 

25. 10. 2013

202032102 Kurz – Laboratorní testy u kožních chorob

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant:  Doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

1. 11. 2012

7. konference Akné a obličejové dermatózy

Místo konání: Praha

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Pracovní skupina pro akné Sekce korektivní dermatologie ČDS ČLS JEP

Garant: Prof. MUDr. Petr Arenbenberger, DrSc., MBA

Kontakt: znevoralova@atlas.cz

 

8. 11. 2013

202032103 Kurz – Onemocnění charakterizovaná tvorbou granulomů

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant:  Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

9. 11. 2013

Jak léčím já

Místo konání: Ústí nad Labem

Délka trvání: 8 hodin

Pořadatel: Kožní sanatorium s.r.o., Ústí nad Labem

Odborný garant: MUDr. Hana Duchková, DrSc.

Kontakt: duchkova@koznisanatorium.cz

 

14. 11. 2013

Večer kožní kliniky
Místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK
Délka trvání: 2 hodiny
Pořadatel: Spolek lékařů v Plzni, Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Kontakt: kozniklinika@fnplzen.cz

 

15. 11. 2013

Odborný seminář Sekce dětské dermatologie

Místo konání: Brno

Délka trvání: 5

Pořadatel: Sekce dětské dermatologie ČDS ČLS JEP

Odborný garant: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

Kontakt: hbuckov@fnbrno.cz

 

20. 11. 2013

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Hradec Králové

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz

 

21. 11. 2013

Moravský kazuistický seminář

Místo konání: FN Olomouc

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL, ČDS ČLS JEP

Odborný garant: MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Kontakt: tichy.martin.jun@fnol.cz

 

22. 11. 2013

202032104 Kurz – Choroby adnex – vlasy, nehty, potní žlázy

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

26. 11. 2013  

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo konání: Jihlava

Délka trvání: 2,5 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě, Vrchlického 59, 586 33 JIHLAVA

Odborný garant: MUDr. Štefan Dubáň

Kontakt: znevoralova@atlas.cz

 

27. 11. 2013

30. Pražský kazuistický seminář

Místo konání: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NB, Praha

Délka trvání: ?

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a ČADV

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: jana.hercogova@lf2.cuni.cz

 

6. 12. 2013

202032105 Kurz – Systémová léčba v dermatovenerologii a její monitorování

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Kontakt: https://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443

 

6. 12. 2013

VI. Mikulášská konference v Podještědí

Místo konání: Liberec

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové

Garant: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: springlova@spirig.cz

 

 

Pozn.:

Poplatky za pořádání akce se zasílají na účet: 500617613/0300 variabilní symbol 20004. K základnímu poplatku, který účtuje Česká lékařská komora, se k částce 500,- Kč za akci, připočítává 21% DPH (105,- Kč). Celková částka je tedy 605,- Kč za akci, která je pořádána pod hlavičkou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Obdobně se navyšují poplatky v případě účasti firem (Informace: Magdaléna Menclová, Ekonomické odd. ČLS JEP, tel: 224 266 218, fax: 224 266 212)