Tradiční jarní konference 7. dubna 2018 ve 14:00 hod.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, poznamenejte si do kalendáře.

 Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP z.s.

ve spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou FNKV Praha 10 a 3.LF UK

 

Vás co nejsrdečněji zvou na Tradiční jarní konferenci v úterý 17. dubna 2018 ve 14:00 hod v Burianově posluchárně 3.LF UK Praha 10 - Vinohrady, Ruská 87

Jako vždy vás čeká nabitý program plný novinek, ale i osvědčených metod v estetické dermatologii.

Chutné občerstvení. 

 

Podrobný program pro Vás připravujeme.

Téma -TUKOVÁ BUŇKA...A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ

 

Zahájení: Prof. Petr Arenberger

Těšíme se na Vás a s pozdravem

 

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., MUDr. Jiřina Cabalová,