"Mezioborové přístupy v hojení ran" , 12.-13.11.2020, Mikulov

II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ se koná ve dnech 12. – 13. listopadu 2020 v hotelu Galant v Mikulově. Pořadatelem kongresu je Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Středoevropský technologický institut – CEITEC, Vysoké učení technické v Brně.

 

Akce je pořádána pod záštitou Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEPSpolečnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Šterby, Ph.D.

 

Hlavními tématy druhého ročníku jsou "Bunečné nebo bezbuněčné materiály v hojení ranSyntetické nebo přírodní materiály v hojení ranBioaktivní aditiva akcelerující hojení ranRole mikrobiomu ve zdraví a nemoci kůžeSoučasný translační proces a role jednotlivých autorit a VARIA". Odborný program kongresu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Na závěr prvního dne kongresu bude uspořádána panelová diskuze k daným tématům. Našim cílem je uspořádat vědeckou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

 

Další informace jsou uveřejněny na www.symma.cz/…ran
 

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
Aleš Martinek
sekretariát společnosti
Kounicova 13
602 00 Brno
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: martinek.al@seznam.cz
www.spolecnost-pro-bioimplantologii.cz