Výkony jiných odborností

Výkony nesdílené odbornosti 404, 405, 406

 
č. hl.
odbornosti
 obor číslo
výkonu
název
výkonu 
102 angiologie 12110 Funkční tepenné testy
102   12120 Reflexní tepelná vazodilatace
102   12140 Trendelenburgův nebo Perthesův funkční žilní test(na 1 končetině)
102   12210 Kapilaroskopie
102   12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na 1 končetině)
102   12230 Pletysmografické metody jednoduché (na 1 končetině)
102   12232 Pletysmografické metody zátěžové a složitější (na 1 končetině)
201 fyziatrie,balnelogie a léčebná rehab. 21113 Fyzikální terapie II-magnet,iontoforéza ap..
201   21115 Fyzikální terapie III-diatermie,vasotrain ap.
201   21117 Fyzikální terapie IV-stimulace svalů apod.
205  tuberkulóza arespirační nemoci  25311 Aplikace tuberkulinového testu
205   25315 Pneumologická depistáž, kalmetizace
207 alergologie a klinická imunologie 27210 Kožní test alergenem intradermální
309 sexuologie 39113 Nativní spermiogram
309   39115 komplexní spermiogram
401 hygiena práce a nemocí z povolání 41040 Posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození
404 dermatovenerologie  44225 Skleroterapie metličkových  a retikulárních varixů nebo hemangiomů
501  chirurgie 51111 Operace cysty nebo hemangiomu nebo pilonidální cysty
501   51239 Radikální extirpace axilárních nebo ingvinálních uzlin
501   51417 Malý chirurgický výkon v oblasti anu nebo rekta včetně ligace
501   51811 Absces nebo hematomsubkutanní,pilonidální,intramuskulární-incise,drenáž
501   51813 Operace rozsáhl. piloniálního sinu, dermoidní cysty, excize rozsáhl.perianálních či  
      gluteálních zánětlivých lézí (hidrosadeniitis, aktinomykosis, tbc) 
501   51817 Ošetření nehtu na ruce,noze(fenestrace, parciální nebo radikální ablace) 
501   51825 Sekundární sutura rány
601 plastická chirurgie 61111 Primární ošetření traumatické tetováže á 20 min.
601   61113 Revize, excize a sutura poranění kůžea podkoží
601   61123 Excize kožní léze od 2 do 10 cm 2 bez uzavření
601   61125 Excize kožní léze nad 10 cm 2, bez uzavření vzniklého defektu
601   61129 Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm
601   61131 Excize kožní léze, sutura více než 10 cm
601   61133 Radikální excize maligního melanomu
601   61135 Autotransplantace kožním štěpem v plné touštce do 20 cm 2
601 plastická chirurgie 61147 Uzavření defektu kožním lalokem místním do 10 cm 2
601   61149 Uzavření defektu kožním lalokem místním do 10  - 20 cm 2
601   61411 Xanthelasmanta, xantony víčka, excize
601   61425 Operace rinofymy
601   61471 Dermabrase jizev a poúrazové tetováže á 10 min.
602 popáleninová medicína 62150 Popáleniny - ošetření a převaz, ostatní do 5%
602   62230 Uvolňující nářezy na jedné končetině
602   62310 Nekrektomie do 1% povrchu
602   62610 Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% plochy
602   62640 Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5 % z plochy povrchu těla
602   62710 Síťování (meshování) štěpu do rozsahu 5% z povrchu těla
602   62840 Specializovaná péče o rozsáhlou dekubitální plochu
602   62850 Ošetření hypertrofických jizev nad 10 cm 2
603 gynekologie-porodnictví 63511 Excize vulvy 
603   63532 Odběr materiálu z pochvy, čípku a hrdla dělohy
605 maxilofaciální chirurgie 65111 Diagnostická excize z ústní dutiny
605   65115 Diagnostická punkce měkkých tkání
605   65615 Excize léze v dutině ústní do 2 cm 2
606 ortopedie 66113 Přiložení zinkoklihové obvazu na dolní končetiny
606   66853 Otevřená biopsie měkkých tkání
701 otorinolaryngologie 71211 Biopsie z nosu
706 urologie 76227 Kryodestrukce lézí penisu kryochirurgickým přístrojem
706   76253 Biopsie z penisu
706   76329 Snesení perigenitálních kondylomat, který je prováděn zejména ve venerologické
      poradně naší kliniky, případně na operačním sálku kliniky
801 klinická biochemie 81375 Kryoglobuliny kvantitativně
801   81441 Glukóza testačním proužkem a glukometrem
801   81443 Glukozovaný toleranční test (WHO)
801   81631 Vitamin A
801   81635 Vitamin E
802 lékařská mikrobiologie 82025 Kultivační vyšetření na GO
802   82029 Kultivace cílená aerobní
802   82037 Kultivační vyšetření pomocí autometického systému
802   82039 Přímý důkaz mikroorganismu nebo jeho identifikace metodou dna sondy
802   82041 Průkaz DMA mikroorganismu v klinickém materiálu hybridizační sondou 
802   82043 Průkaz RNA mikroorganismu v klinickém materiálu hybridizační sondou 
      s aplifikací (např.metodou "NASBA"-NUCLEIC ACID SEQENCE BASED
802 lékařská mikrobiologie 82056 Mikroskopické stanovení mikrobiálního obrazu poševního (MOP)
802   82057 Identifikace kmene orientačním jednoduchým testem
802   82059 Identifikace kmene podrobná
802   82063 Stanovení citlivosti na ATB kvalitativní metodou
802   82065 Stanovení citlivosti na ATB kvantitativní metodou
802   82069 Stanovení produkce BETA- LAKTAMÁZY
802   82129 Přímá identifikace bakteriálního nebo mykotic. antigenu v biologickém materiálu
802   82143 TPI test - NELSON Mayerův imobilizační test
802   82145 RRR
804 lékařská parazitologie 84019 Vyšetření na enterobiózu
804   84021 Protozoologické kultivační vyšetření
804   84025 Diagnostika sarcoptest scabiei
807 patologická anatomie 87011 Konzultace nálezu patologem cílená na žádost ošetřujícího lékaře(upřesnění nálezu)
807   87125 Jednoduchý bioptický vzorek:makroskopické posouzení a přikrojení bez popisu
807   87127 Jednoduchý bioptický vzorek
807   87129 Vícečetné bioptické vzorky: makroskopické posouzení,přikrojení
807   87213 Peroperační biopsie
807   87215 Další blok se standardním preparátem
807   87217 Prokrajování bloku s 1-3 praparáty
807   87219 Odvápnění,změkčování materiálu (za každé započeté 3 bloky)
807   87221 Odběr pro speciální vyšetření:receptory,histochemické a elektronmikroskopické 
807   87223 Specielní barvení jednoduché
807   87225 Specielní barvení složité
807   87231 Imunohistochemie (za každý marker z 1 bloku)
807   87235 Vyšetření preparátu speciálně barveného na mikroorganismy(za každý prep.)
807   87425 Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny-1-3 preparáty 
807   87433 Standardní cytologické barvení: za 1-3 preparáty
807   87439 Speciální cytologické barvení-1-3 preparáty,jedna metoda
807   87511 Stanovení bioptické diagnózy I.stupeň obtížnosti
807   87513 Stanovení cytologické diagnózy 1. stupeň obtížnosti
807   87517 Stanovení bioptické diagnózy II.stupeň obtížnosti
807   87523 Stanovení bioptické diagnózy III.stupeň obtížnosti
807   87613 Technicko admin.komponenta biopsie (stand.preparátů z 1-2 bloků
812 laboratoř klinické farmakologie 89811 Termografie ne jednom nebo více místech
813 laboratoř alergol. a imunologická 91129 Stanovení IgG
813 laboratoř alergol. a imunologická 91189 Stanovení IgE
813   91197 Stanovení cytokinu ELISA
813   91213 Stanovení IgE proti potravinovým alergenům ELISA
813   91219 Stanovení specifického IgE proti inhalačním alergénům ELISA
813   91329 Stanoveni orgánově specifických atoprotilátek a antimitochondriálních protilátek v jedné třídě IF
813   91355 Stanovení CIK metodou PEK-IKEM
813   91433 Izolaceleukocytů sedimentací (Buffy coat)
819 laboratoř pro univerzální výkony 97111 Separace séra nebo plazmy
822 laboratoř lékařské mykologie 98111 Mykologické všetření kultivační
822   98117 Cílená identifikace Candida albicans
822   98119 Identifikace hyfomycet
823 laboratoř patologie 98115 Identifikace kvasinek podrobná
999 univerzální mezioborové výkony 9113 Odběr krve z artérie
999   9119 Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let
999   9121 Punkce parenchzmatického orgánu nebo dutiny
999   9123 Analýza moče chemicky
999   9133 Sedimentace erytrocytů
999   9211 Neodkladná péče v terénu poskatována lékařem á 10 min.
999   9215 Injekce i.m., s.c., i.d.
999   9216 Injekce do měkkých tkání nebo intraderm.Pupeny v rámci reflex léčby
999   9217 Intravenózní injekce u kojence či dítěte do 10 let
999   9219 I.v. injekce u dospělého  nebo dítěte nad 10 let
999   9221 Infúze u kojence nebo dítěte do 10 let
999   9223 Intravenozní infuze u dospělého nebo dítěte nad 10 let
999   9225 Kanilace centrální žíly za kontroly celkového stavu pacienta
999   9227 I.v. aplikace krve nebo krevních derivátů
999   9233 Injekční okrsková anestezie
999   9235 Odstranění malých lézí kůže
999   9237 Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10cm2
999   9239 Sutura malé rány do 5cm
999 univerzální mezioborové výkony 9241 Ošetření a převaz rány 10 - 30 cm2
999   9243 Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
999   9249 Katetrizace močového měchýře u muže jednorázová
999   9253 Uvolnění prepucia,včetně neoperační repozice parafimozy
999   9507 Psychoterapie podpůrná prováděná lékařem nepsychiatrem
999   9509 Ošetření hendicapovaného pacienta 
999   9511 Minimální kontakt lékaře s pacientem
999   9513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
999   9519 Konzilium specialistou- návštěva specialisty u pacienta
999   9523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou
999   9525 Rozhovor lékaře s rodinou
999   9527 Ohledání mrtvého - mimo lůžkové oddělení
999   9532 Dispenzarizace osob s nádorovým onemocněním
       
       
    99999 Kód slouží pouze pro vykazování účtu 03