Zakládací listina

Pro pokrok v oboru je nejdůležitější rozvoj všech moderních vyšetřovacích a terapeutických postupů na základě poznatků bazálního i aplikovaného výzkumu. Musíme přitom vycházet i při každodenním shonu z návaznosti na tradice a znalost historie. Umožňuje to patřičný rozhled, navozuje správnou míru hrdosti, ale i kritiky a skromnosti při hodnocení vlastních znalostí a zkušeností v konfrontaci s předchozími generacemi našich kolegů.

V roce 1999 jsme oslavili 75.výročí založení Československé dermatovenerologické společnosti. Zakladatelem samostatné dermatologie byl dvorní rada a rektor Univerzity Karlovy prof. Vítězslav Janovský (15.1.1870 – 16.3.1925). Byl autorem 1.české venerologie, členem řady spolků a zahraničních společností. Byl také 1. prezidentem Československé vědecké dermatologické společnosti. Tato byla založena 30.12.1922 v Brně na kožní klinice. Účastníky můžeme vyčíst z níže uvedeného zápisu (obr.1) místopředsedy, zakladatele kliniky v Brně, prof. Antonína Trýba. Dalšími místopředsedy byli: prof. František Šamberger a prof. Viktor Reinsberg z Bratislavy.

 

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc
předseda ČDS