Scabies

Zpracoval: Doc. MUDr. Jiří Štork, CSc

Definice: svědivá dermatóza vyvolávaná roztočem Sarcoptes scabiei var. hominis.

                 Onemocnění patří rovněž mezi STD (viz příslušná kapitola).

Epidemiologie: K přenosu, který je usnadněn zejména přelidněním, chudobou, špatnou hygienou apod., dochází především přímým kontaktem (vzácně i prostřednictvím předmětů např. u scabies norvegica). Přibližně v 15-letých intervalech dochází k celosvětovým epidemiím. V České Republice v 90. letech 20. století se jedná o časté onemocnění.

Patologickým podkladem je přítomnost chodbiček v rohové vrstvě epidermis, které obsahují různá vývojová stadia a exkrety zákožky svrabové vyvolávající reaktivní a zánětlivé změny v kůži.

Personální a technické předpoklady: lékař s atestací 1. stupně z dermatovenerologie, praktický dospělých a praktický dorostový lékař. Fakultativní je možnost ověření diagnózy optickým mikroskopem.

Klinický obraz

Patognomickým projevem jsou chodbičky nacházející se především v meziprstích a na zápěstích, loktech, na nohou, penisu, dále pak na předních axilárních řasách, areolách, hýždích. Dále zde nejčastěji nacházíme papulky a exkoriace. Onemocnění je provázeno silným svěděním a škrábáním vedoucím k ekzematizaci a impetiginizaci. Scabies norvegica (syn. crustosa, hyperkeratotica) je vzácná erytematoskvamózní forma svrabu postihující především imunosuprimované a mentálně retardované osoby charakterizovaná vysokým stupněm nakažlivosti.

Poskytovaná péče je ambulantní. V komplikovaných případech (např. se sekundární infekcí), u zvláštních forem (scabies norvegica), při rezistenci na lokální léčbu a při recidivujících infestacích přeléčení na kožním lůžkovém oddělení.

Diagnóza:

- klinické vyšetření
- ev. mikroskopický průkaz zákožky svrabové
- ev. léčebný pokus ex iuvantibus

Léčba:

 Lokální aplikace antiskabietik:

-10-20% sulphuris precipitati v masti aplikované po 3 po sobě následující dny jedenkrát denně na 24 hodin
-speciality aplikované dle návodu výrobce obsahující různé účinné látky: lindan, permethrin, benzylbenzoát.

 Celková léčba:

- v případech rezistence na lokální léčbu, u scabies norvegica, endemií v sociálních a zdravotních zařízeních lze kombinovat lokální léčbu s celkovým podáváním ivermectinu.

 Opatření a podpůrná léčba:

- V průběhu a po ukončení kúry výměna osobního a ložního prádla. Po ukončení koupel, aplikace emolientií, ev. extern antibiotických, protizánětlivých, antipruriginózních.

- Při výrazném svědění možné celkové podání antihistaminik, při impetiginizace antibiotik.

- Kontrola 7 dní po ukončení léčby.

Ošetřovatelská péče: nanášení extern v rukavicích, zajištění výměny prádla.

Etická hlediska: diskrétnost.

Výstup.

Standardní stav pacienta po ukončení léčby: zdráv.

Prognóza: u nekomplikovaného průběhu dobrá. Při sekundární infekci ohrožení sepsí, glomerulonefritidou.

Primární a sekundární prevence: zjištění a léčba zdroje a kontaktů, desinsekce osobního a ložního prádla, řádná výměna celistvých lůžkovin v hromadných ubytovacích zařízeních, včasné vyšetření a léčba nemocných svědivou dermatózou kožním lékařem, hlášení infekční choroby.

Posudková hlediska: dle charakteru léčby maximálně něolikadenní pracovní neschopnost. Bez následků. V některých profesích (např. ošetřovatelství) možná choroba z povolání.

Další léčba: kontrola týden po léčbě, další léčba není většinou u nekomplikovaného onemocnění nutná.

Literatura:

Štork, J.: Scabies. Čs. Derm., 1999, 74, s. 26-33.