Nevenerické choroby genitálu

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ:

Condyloma acuminatum:

 Definice: jsou infekční virové akantomy, způsobené  virem HPV. Vznikají po mikrotraumatizaci či po přímém dotyku v intertriginosní lokalizaci, nejčastěji v okolí anu a na zevním genitálu mužů i žen.
3 základní typy: klasický typ
                           condylomata plana – na cervixu uteri a preputiu
                           condylomata gigantea( Buschke- Lowenstein tumor),destruktivní forma.
Klinika: mnohočetné papulosní akantomy růžové nebo šedožluté barvy, splývající v mnohočetná,hyperkeratotická, bradavičnatá ložiska.
Diferenciální diagnoza: na prvním místě syfilitická condylomata lata, dále pemfigus vegetans,spinaliom. Proto provést vyhledávací serologii syphilis(TPHA),v indikovaných případech histologické vyšetření,imunologické vyšetření a serologické event. virologické vyšetření k určení původce onemocnění( HPV 2,6,7,ll,l6,l8).Elektronmikroskopické vyšetření.
Terapie: lokální aplikace lO-20% roztoku podophyllinu –Podofylotoxin CONDYLOX(KI těhotenství,laktace, projevy na sliznicích), 8O-9O% roztoku kys.trichloroctové, 5% roztoku fluorouracilu.
Fyzikální terapie- kryoterapie(tekutý dusík), elektrokoagulace.
Chirurgická léčba – exkochleace ostrou lžičkou v lokální nebo celkové anestezii.
Nejnověji aplikace argonového CO2 laseru.Nutné jsou opakované kontroly pacienta hlavně v lokalizaci v ústí uretry a na cervixu uteri pro vysokou kancerogenitu.
Při selhání standartní terapie a zvláště u imunodefektů aplikace Interferonu alfa a beta lokálně i celkově .
Při defektu buněčné imunity podpůrná terapie levamisolem, isoprinosinem,transferfaktorem.
Nutno léčit všechny sexuální partnery, patří mezi STD- viz. Standart STD, položka h/.

Herpes simplex:

Definice: infekce , způsobené virem HSV typ II, ale i typ I.
2 základní typy infekce: vulvovaginitis herpetica
                                           herpes simplex progenitalis primoinfectio
                                                                                            recidivans
Klinika:vulvovaginitis herpetica má podobný průběh jako primoinfekce HSV ,po prodromálních projevech se objeví otok vulvy s erupcí herpetických puchýřků .Může být postižena i proximální partie vaginy a cervix uteri. Puchýřky jsou lokalizovány symetricky,komplikací je bakteriální a mykotická superinfekce, event.systémové komplikace jako světloplachost, meningeální dráždění až  meningoencefalitis herpetica.Během těhotenství nelze vyloučit poškození plodu.
Ataka v období těsně před porodem je indikací k porodu císařským řezem.
Diferenciální diagnosa: nutno vyloučit další erosivní onemocnění zevního genitálu jako ulcus durum,ulcus molle,ulcus vulvae acutum.Nutno provést vyhledávací serologii syphilis(TPHA),v indikovaných případech histologické vyšetření, kultivační bakteriologické a mykologické  vyšetření, imunologické vyšetření,elektronmikroskopické vyšetření, serologickou event.kultivační typizaci viru HSV typ II a typ I.
Terapie: není vždy úspěšná hlavně u recidivujících infekcí. Lokálně fysikální kryoterapie( tekutý dusík, chloraethyl), He –Ne laser.Aplikace mastí a krémů s obsahem acycloviru, antiseptické obklady.Celkově při defektu buněčné imunity léčba levamisolem,isoprinosinem a transferfaktorem.
U akutní a recidivující infekce systémové podávání virostatik.
l.aciclovir 200 mg 5x denně po dobu 7 dní p.o., u těžších infekcí potom intravenosně 5mg/kg váhy každých 8 hodin, po dobu 5-lO dnů.Při léčbě recidivy a při profylaxi herpetické infekce se podává 2OO mg 4x denně nebo 4OO mg 2x denně dlouhodobě.
2.valaciclovir  5OO mg 2x denně po dobu 5 dnů p.o.,u recidivujících infekcí a při profylaxi se podává 5OO mg lx denně p.o.Kontraindikací je gravidita, laktace, věk do 2 let.
Při selhání strandartní léčby se podávají celkově interferony.
Nutno léčit všechny sexuální partnery, patří mezi STD- viz Standart STD, položka h/.

BALANITIS,BALANOPOSTHITIS:

Definice: jde o zánět glans penis a vnitřního listu předkožky.Způsoben množstvím mikroorganismů- kvasinky,fusiformní bakterie,spirily,gonokoky, enterokoky, stafylokoky,streptokoky, trichomonady apod.Predisponujícími faktory je diabetes mellitus,mechanické dráždění, vrozená nebo získaná fimoza, kontaktní alergie(kontraceptiva,deodoranty, desinficiencia, vaginální léky) a urogenitální infekce.
Klinicky rozlišujeme řadu forem:
A.Balanitis simplex – charakterizována zarudnutím a otokem glandu a vnitřního listu  předkožky s hnisavou sekrecí.Sekundárně jizvením  může vzniknout fimosa.
Nutno vyloučit venerický podklad onemocnění glandu a předkožky(syphilis I. a II. Stadia) a uretry(gonorrhoea).
B. Balanitis errosiva circinata- je chronická balanitis, která má příčinu  infekční(koky, kvasinky,trichomonady. Glans a vnitřní list předkožky jsou postiženy mapovitými, polycyklickými, ostře ohraničenými erozemi, které jsou kryté šedavými povlaky.Často bývají zvětšené a bolestivé spádové lymfatické uzliny.
C. Balanitis ulcerosa et gangrenosa – příčinou jsou fusiformní bakterie a spirily.Vznikají rychle se šířící bolestivé ulcerace s nekrotickou spodinou a hnisavou sekrecí.Nebezpečí rychlého nástupu gangrenosního rozpadu genitálu.
D.Balanitis candidomycetica- způsobená kvasinkou, nejčastěji Candida albicans.Predisponujícími faktory jsou diabetes mellitus,dlouhodobé léčení antibiotiky,kortikosteroidy lokálně a celkově, imunosupresivní terapie,fimosa,imunodefekty, ale také vulvovaginitis partnerky.
Klinicky se na erytémových ložiscích na glandu a vnitřním listu předkožky tvoří bělavé povlaky a vesikuly s bělavým obsahem.Předkožka se ztenšuje a tuhne.
Diferenciální diagnosa: nutno vyloučit diabetes mellitus, vyšetřením v zástinu a serologicky vyloučit syphilis.Mikroskopickým a kultivačním vyšetřením z uretry a prepuciálního vaku průkaz gonorrhoei, bakteriální a mykotické infekce.
Terapie: lokálně antiseptické obklady,koupele, podle výsledků kultivačního vyšetření antibiotika a antimykotika lokálně i celkově.
E.Balanitis parakeratotica circinata – projevuje se girlandiformním erytémem na glandu s parakeratotickým šupením.Je jedním se symptomů morbus Reiter, spolu s conjunctivitis,iritis, urethritis a spondylitis.
Diferenciální diagnosa – kultivačním vyšetřením odlišit balanitis candidomycetica.
Serologické revmatologické faktory bývají negativní, HLA B 27 převážně pozitivní.
Serologický a kultivační průkaz urethritis, způsobené bakteriemi, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis(izolace Chlamydií na McCoyových buňkách,přímý imunofluorescenční test a enzymatická imunoassay CHLAMYSET ANTIGEN apod.,GEN-PROBE průkaz ribosomální RNA.
Terapie: lokálně antiseptické obklady, koupele, celkově léčbu antibiotiky nutno doplnit kortikosteroidy ve středně vysoké dávce, nesteroidními antirevmatiky.
Roxitromycin 300 mg/den ve 2 dávkách l4-21 dní,Tetracyklin 5OO mg 4x denně l4 dní,Doxycyklin 2OO mg denně ve 2 dávkách 14 dní,Ofloxacin 2OO mg ve 2 dávkách lO dní,Josamycin 2g/den lO dní,Azithromycin l.den lg,další 4 dny 25O mg denně v jedné dávce.
F.Balanitis xerotica obliterans- je progredující atrofický proces na glandu a vnitřním listu předkožky, což vede k tvorbě bělavých atrofických ložisek, stenoze předkožky a zevního ústí močové trubice.Onemocnění je neznámé etiologie,vzácně se může objevit ve spojení s lichen planus,circumscriptní sklerodermií, lupus erythematodes.Je řazeno do obrazu nebo je často prvním projevem onemocnění lichen sclerosus et atroficus.
Diferenciální diagnosa: histologické vyšetření odliší circumscriptní sklerodermii a lichen ruber planus.
Terapie: málo efektní,chirurgická exscisio circularis ,celkově  podpůrná terapie vitaminy A,E a antimalariky má rozporuplný efekt, jsou také zkoušeny aromatické retinoidy.
Lokálně jsou doporučovány masti a krémy s kortikosteroidy v okluzi,s estrogeny, heparinem.Kortikosteroidy mohou být též aplikovány intralesionálně.
G.Balanoposthitis circumscripta chronica benigna plasmocellularis(Zoon):
Definice:chronické onemocnění 5.-7.decenia, neznámé etiologie, jde o zánět ,tvořený plasmatickými buňkami.
Klinika: pozorujeme na glandu, předkožce ,vzácně na vulvě se vyskytující ostře ohraničené, lakově lesklé červenohnědé plošky.
Diagnosa: pouze histologická, nutno odlišit tímto erythroplasia Queyrat event. spinaliom.Nejedná se zde o prekancerosu.
Bakteriologickým a mykologickým vyšetřením odlišit balanitis jiné etiologie.
Vyšetřením glykemie vyloučit diabetes mellitus.
Terapie:exscisio circularis, prognoza dobrá.Lokálně kortikoidní externa ve formě krémů,koupele v slabě růžovém roztoku hypermanganu,dobrá hygiena.

LICHEN SCLEROSUS ET ATROFICUS:

Definice:onemocnění nejasné etiologie, které se objevuje častěji u žen mezi 4O-6O rokem,vzácně u malých dětí, u mužů je lokalizované na glans penis a prepuciu.
Klinika:zpočátku několik milimetrů velké, oválné nebo okrouhlé , ostře ohraničené plošky,barvy slonovinově bílé , s tendencí ke splývání.Příležitostně může být v okolí erythemový lem, na povrchu lézí puchýřky.Především starší léze mají charakteristickou folikulární hyperkeratozu,postupně sklerotizují a atrofují. Vznikají tak klinické obrazy, které korespondují s obrazem kraurosis vulvae,balanitis xerotica obliterans, phimosis, kde jsou také propsány terapeutické postupy.
Je možný výskyt onemocnění společně se sclerodermia circumscripta,vzácně s lupus erythematodes a lichen ruber planus.Vyjímečně v kombinaci s vitiligo.
Tato onemocnění lze vyloučit diferenciálně diagnosticky pouze probatorní exscisí ložiska a histologickým vyšetřením.

PHIMOSIS:

Definice: zúžení otvoru předkožky, kvůli němuž nelze předkožku přetáhnout zpět přes glans.Existuje forma kongenitální a získaná, nejčastěji pozánětlivá , jako komplikace či následek recidivujících balanitid.Diferenciální diagnoza:nutno vyloučit bakteriologickým,kultivačním vyšetřením materiálu z uretry gonorrhoeu a ostatní původce uretritis, dále potom serologickým,případně vyšetřením materiálu z podezřelé eroze v zástinu vyloučit syphilis, kultivačním vyšetřením ze spodiny vředu ulcus molle.V pátrání po další etiologii nutné bakteriologické, mykologické a virologické vyšetření materiálu z předkožkového vaku.Pátrat  po etiologii polékové – fixní exantém.
Terapie:u kongenitální cesta chirurgická- discisio,exscisio circularis.            
 U získané- u těžkého stavu je nutná též discise,lokálně antiseptické obklady a koupele,léčba antibiotiky, antimykotiky, virostatiky lokálně i celkově. Léčba případných venerických onemocnění.

PARAPHIMOSIS:

Definice: akutní stav, který vzniká nejčastěji na podkladě fimosy kongenitální nebo získané, může však být i v souvislosti se sexuální nebo jinou mechanickou aktivitou.Dojde k zaškrcení předkožky v sulcus coronarius , čímž je blokován návrat krve.
Klinika: nápadné zduření žaludu a předkožky, původní zarudnutí  tmavne s možností přechodu v gangrenu  penisu.
Terapie: nutný akutní zákrok, uvolnění strangulačního kruhu buď manuální repozicí nebo chirurgicky- discisio.Protekce antibiotiky celkově je nezbytná.Lokálně antiseptické obklady a koupele.

INDURATIO PENIS PLASTICA PEYRONIE:

Definice: jedná se o chronickou fibrotizaci  a induraci tunica albuginea.Existuje forma povrchní a hluboká.Onemocnění je vzácné, nejčastěji mezi 4O-6O roky,příčina je nejasná.
Diskutuje se otázka mechanických inzultů, recidivující tromboflebitidy a trombotizace cév či určitá , geneticky daná fibroblastická dispozice ve spojení s podobnými onemocněními jako je Dupuytrenova kontraktura či Knuckle Pads.
Klinika: hmatné zatvrdnutí v corpora cavernosa , které je pruhovité, při erekci potom způsobující bolestivé zakřivení penisu.Progrese onemocnění je častá.U 3O% pacientů však může být po letech i regrese stavu.
Diagnoza: histologickým vyšetřením tunica albuginea lze prokázat nejprve zánětlivé změny, postupně  její ztluštění, fibromatosu až úbytek elastických a kolagenních vlákem a  kalcifikace.
Diferenciální diagnoza:
Kultivačním vyšetřením sekretu z uretry nutno vyloučit periuretritis,negonorrhoické uretritis, cavernitis.
Terapie: málo úspěšná.Celkově vysoké dávky vitaminu E v kombinaci s vitaminem A jako podpůrná terapie.V počátečních fázích pomohou opakovaně intralezionální injekce kortikosteroidů.Doporučováno je měkké rtg.záření,aplikace ultrazvuku.Poslední eventualitou zůstává chirurgický zákrok.

LYMPHANGITIS SULCI CORONARII:

Definice: jde o lehkou, pruhovitou lymphangitis,proximálně od glandu v souvislosti se sexuální zátěží.Může však jít i o manifestaci jiného onemocnění(chlamydiové uretritis, fokální infekce či chronické prostatitis).Klinika:náhle vzniklý l-2 cm dlouhý, bělavě prosvítající pruhovité zduření proximálně od glandu  na vnitřním listu prepucia,chybí další známky zánětu. 
Diagnosa: histologicky průkaz lymphangitis,ale také endophlebitis obliterans nebo obstruktivní lymphangiofibrosis trombotica occlusiva.Serologicky nutno vyloučit syphilis,bakteriologickým vyšetřením sekretu z uretry gonokokovou i negonokokovou uretritis.
 Terapie: spontální hojení během  několika týdnů, celkově protizánětlivé léky NSA, lokálně terapie není nutná, teplé koupele stav zlepšují.

PHLEBITIS SULCI CORONARII:

Definice: je cirkulární, pruhovitá obliterující trombophlebitis a periphlebitis nad sulcus coronarius.Výskyt vzácný, jednou spontálně jindy jako projev Mondorovy nemoci, společně se superficiální flebitidou jiných lokalit.
Příčina neznámá, vliv fokální infekce, chronické prostatitis nebo sexuální zátěže.
Klinika: obraz podobný lymphangitis, taktéž  l-2 cm dlouhý pruh cirkulárně  uspořádaný a prominující, okolní kůže nepoškozena.Známky superficiální flebitidy jinde po těle.
Terapie: většinou není třeba, zhojení spontální , vyjímečně externa s obsahem heparinu.

KANDIDOZA GENITÁLU ŽENY:

Definice: zánět vulvy a/nebo vaginy, způsobený rodem Candida, nejčastěji Candida albicans. Tato přítomna u lO% zdravých,premenopausálních žen,u 30% zdravých těhotných žen, 5-lO% postmenopausálních žen ve vagině, které jsou subjektivně bez potíží. 
Kandidoza vulvy má 3 formy:
-vesikulosní forma

-difusně eczematosní forma se svěděním, zarudnutím a otokem stydkých pysků
-folikulární forma s pustulemi a papulemi v okolí folikulů.
Klinika: - lehká forma se svěděním, pálením a malým fluorem bez klinického obrazu kolpitis
              -         středně těžká forma,subjektivně stejné příznaky, těžší fluor pod obrazem kolpitis
              -         těžká forma, svědění až bolestivost,klinický obraz těžké nekrotizující kolpitis
Ve všech těchto případech je v 8O-9O% z vaginálních stěrů získána Candida albicans, taktéž však Candida glabrata.
Diferenciální diagnosa: ostatní gynekologické infekce, zvláště bakteriální vaginosa, vulvovaginitis,způsobená streptokoky, trichomoniasis,herpes simplex ,chlamydiové infekce, 
Uretritis gonokoková , ureaplasmová, mykoplasmová.Počínající lichen sclerosus et atroficus, ekzémová onemocnění vulvy,včetně kontaktně alergického ekzému.
Diagnosa: -klinické vyšetření vulvy a vaginy
                 -nativní preparát vaginálního sekretu
                 -kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření vaginálního a cervikálního sekretu.
Terapie:léčba predisponujících faktorů, především diabetes mellitus.
Lokální terapie: roztoky barviv – sol. Castellani, gencianová violeť,polyenová antimykotika(Nystatin, Amphotericin B, Natamycin),Imidazol,Ciclopiroxolamin.
Celková terapie:triazoly- fluconazol DIFLUCAN l5Omg jednorázově, u recidiv lx měsíčně po dobu 4-6 měsíců.           – itraconazol SPORANOX 400 mg jednorázově, 2OO mg lx denně po dobu 3 dnů.                       – ketoconazol NIZORAL 2OO mg 2x denně po dobu 5 dnů.
Nutné  nebo doporučené kontroly jaterních testů.
U recidivujících infekcí je doporučována orální terapie partnera triazoly, zatímco lokální terapie je doporučována vždy.Dále u recidiv nutné vyšetření buněční imunity včetně fagocytozy candida albicans a léčení odchylek.

PRURITUS VULVAE:

Definice: primární idiopatický pruritus(esenciální nebo genuinní)= psychoneuroza
                Sekundární  symptomatický pruritus, z příčin endogenních a exogenních.
Sekundární: - infekce v krajině vulvy bakteriální, virové, mykotické.
     -         parazitární onemocnění (Phtiriasis, Oxyuriasis,pediculosis).
     -         kontaktně alergický ekzém.
     -         mechanické a chemické dráždění(sexuální exscesy, desinficiencia)
     -         vaginální a cervikální fluor(Trichomonas,gonokoky,Candida,bakterie, především chlamydie a mykoplasmata.
     -         poruchy metabolismu – diabetes mellitus,uremie,chronická jaterní onemocnění
     -         Hormonální změny, chybění estrogenů v klimakteriu nebo postmenopause, hyper a hypothyreoidismus.
     -         Hematologická onemocnění – leukemie, lymfogranulomatozy.
Nejsou-li organické poruchy, nutno myslet na psychogenní původ.
Klinika: svědění, pálení až bolestivost trvale nebo záchvatovitě zevního genitálu.Primární eroze, exkoriace po škrábání, sekundární infekce.
Diferenciální diagnosa: psychologické vyšetření včetně sexuologického, kultivace bakteriologická, mykologická z erozí, vyšetření stolice na parazity a kvasinky, odhalení orgánového postižení, gynekologické vyšetření včetně kultivace vaginálního , cervikálního a uretrálního, sekretu , mikrobiologické vyšetření moče, epikutánní testování, histologické vyšetření,vyšetření v zástinu, serologie syphilis.
Terapie: obtížná hlavně u psychosomatického či sexuologického postižení. Léčení orgánového postižení.
Celkově sedativa, tranquilizery, psychoterapie,antihistaminika,calcium, antibiotika a antimykotika dle citlivosti, estrogeny, E vitamin,kortikosteroidy, imunosupresiva.
Lokálně :obklady , zásypy,pěny, lotia a krémy s obsahem kortikosteroidů, estrogenů, antibiotik, antimykotik, antiparazitik.

ULCUS VULVAE ACUTUM(LIPSCHUTZ):

Definice:vzácné postižení panen a mladých žen, akutní zánětlivé onemocnění s tvorbou ulcerací.
Klinika: onemocnění většinou začíná zimnicí, vysokými teplotami, zvracením.Po 3-4 dnech se objeví erytém vulvy s bolestivostí hlavně při močení.Rozpad tkáně různě těžký od aftosních projevů po gangrenu.Těžký otok labií a lymfadenitida.Vznikají bolestivé vředy, povleklé, kryté příškvary s podminovanými okraji.
Etiologie je infekční.Diskutován podíl Doderleinova bacila, fusospirulární směsi, Ureaplasma urealyticum,onemocnění často interpretováno jako známka M.Behcet.
Diferenciální diagnosa:vyloučení venerologického a nevenerologického onemocnění, hlavně vyšetření v zástinu a serologické u syphilis, bakteriologické vyšetření z eroze u ulcus molle,virologické vyšetření  kultivační a serologické u herpes simplex, hand-and mouth disease,kultivační vyšetření sekretu z uretry u M. Reiter a M.Behcet.
Terapie: lokálně antiseptické koupele a obklady, celkově léčení základního onemocnění antibiotiky, virostatiky, kortikoidy a NSA.

MORBUS BEHCET:

Definice: chronické , zánětlivé,systémové onemocnění, charakterizované triadou symptomů : afty na orální sliznici,aftosní genitální ulcerace a hnisavá iritis.Postižení převážně mužů ve 2.až  4. deceniu.Etiopatogenese  není přesně známa, předpokládá se autoimunitní původ v kombinaci s virovou infekcí, přítomnost HLA B 5,27 a l2.
Klinika:na penisu, scrotu a velkých labiích se jedná o ostře ohraničené,málo zánětlivé, mnohočetné ulcerace, které jsou často prvním projevem onemocnění,dalšími projevy jsou aftosní ulcerace v dutině ústní, oční symptomatologie- hnisavá iritis, konjunctivitis a keratitis.Na kůži trupu a končetin se objevuje papulopustulosní exantém(sterilní pustule), erythema nodosum, trombophlebitis migrans,pyoderma gangrenosum.Bývá postižení kloubů jako seronegativní polyarthritis, postižení CNS jako meningoencefalitis a encefalomyelitis.Postižení urogenitálního traktu vykazuje nespecifickou urethritis, orchitis a epididymitis.
Diferenciální diagnosa: nutno vyloučit prostou aftosní stomatitis a  ulcerace genitálu jiné, hlavně venerologické etiologie. Proto vyšetření v zástinu,serologické vyšetření syphilis, bakteriologické a virologické kultivační vyšetření ze spodiny eroze, bakteriologické vyšetření stěru z močové trubice.
Terapie:Kortikosteroidy samotné, nebo v kombinaci s cytostatiky a imunosupresivy .Při postižení cévním je nezbytné podávání antikoagulancií, dále terapeutické podávání gamaglobulinu a v případě bakteriálních infekcí tetracyklinu nebo dalších širokospektrých antibiotik.

URETHRITIS:

Definice: je zánět močové trubice, provázený dysurickými potížemi, palčivostí až bolestivostí v močové trubici, zarudnutím a zduřením zevního ústí močové trubice a výtokem z močové trubice různého charakteru a množství.
Dělení urethritis podle různých kriterií jako postgonorrhoické(nasedají na odléčenou gonorrhoeu ) a nongonorrhoické včetně tzv. abakteriálních.
Etiologie: inkubační doba kolísá od několika dní do několika týdnů,průměrně 7-l4 dní.
I.Urtehritis neinfekční:
A/ mechanické(cizí tělesa,masturbace,instrumentární výkony).
B/chemické-působení kontakní alergické a irritativní zevní(antikonce, latex,mýdla, výplachy apod.)                                                                            vnitřní látkami vylučovanými močí(léky, potraviny ap.)
C/postinfekční/katar pro proběhlém zánětu a jeho léčení, sem patří postgonorrhoická urethritis,vliv alkoholu a koření v moči.
II.Urethritis infekční:
Způsobení infekcí mykotickou,trichomonadovou, aerobními i anaerobními bakteriemi(gonokoky, streptokoky, stafylokoky, enterokoky,E.coli,Pseudomonas,Proteus,Klebsiella,Gardnerella apod.),parazity(oxyuriasa),viry(Herpes simplex typ I a II),chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, mycoplasma hominis.Z negonorrhoických uretritid jsou nejvýznamnější a nejčastější  ty, jejichž původcem je Chlamydia trachomytis,Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum.
Klinika: mírný jindy hojný, vodnatý, sklovitý, mléčně zkalený až hnisavý výtok z močové trubice. Projevy však mohou být velmi  mírné až asymptomatické.
Diferenciální diagnosa: odlišit nutno gonorrhoeu, proto zkouška 2 sklenic,mikroskopické vyšetření sekretu z močové trubice- nativní preparát a preparát barvený Lofflerovou modří či dle Grama,mikroskopické a  kultivační vyšetření se stanovením citlivosti na antibiotika, serologické(imunologické ) vyšetření.
Nutno vyšetřit a léčit všechny sexuální partnery.Patří mezi STD – viz.Standart STD, položka b/.
Terapie:etiologie herpetická – virostatika(aciclovir,valaciclovir)
                               Parazitární – Pyrvinium,Helmirazin
                               Mykotická – ketokonazol,itrakonazol,terminafin 25Omg lx denně po dobu 3-4 týdnů.                  Trichomonadová – metronidazol, Avrazor.   
                              Bakteriální – antibiotika  a sulfonamidy podle stanovené citlivosti v obvyklé dávce.
                             Mycoplasma hominis a ureaplasma urealyticum:
                             Tetracyklin 5OO mg 4x denně po dobu l4 dní,Doxycyklin lOO mg 2x denně po dobu l4 dní,Erythromycin 5OO mg4x denně po dobu l4 dní,Ofloxacin 2OO mg 2x denně lO dní nebo 4OO mg 2x denně 5 dní..
                              Chlamydia trachomatis – tetracyklin,doxycyklin,erythromycin,roxithromycin, azithromycin,Ofloxacin,josamycin.

BAKTERIÁLNÍ VAGINOZA:

Definice:jde o druhý  nejčastější poševní výtok po kandidových infekcích.
Etiologie:vyvolána nejčastěji současnou infekcí několika různých,převážně fakultativně nebo obligatorně anaerobních bakterií(Gardnerella vaginalis,Bacteroides,Mobiluncus).Současná superinfekce Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis bývá velice častá. Infekce vzniká porušením biologické rovnováhy a je možnost i pohlavního přenosu.
Klinika: manifestuje se šedavým, homogenním, řídkým výtokem, který páchne po sušených rybách..Subjektivně bývá pálení,řezání a dysurie slabší než u trichomonádových nákaz. U partnera může vzniknout urethritis a vzácně i balanitis.
Diagnoza:mikroskopické a kultivační vyšetření se stanovením citlivosti na antibiotika materiálu z uretry, cervixu a vaginy.
V mikroskopickém obrazu nacházíme četné epitelie, na jejichž povrchu ulpívají četné kokobacily ,variabilně se barvící podle Grama.Nanacházíme Lactobacilus a minimálně leukocytů.
Terapie: základním lékem je metronidazol v dávce 3x2OO mg denně po dobu l týdne , nebo jednorázově 2g. Jako další léky volby připadají v úvahu ampicilin, erythromycin,klindamycin,k úpravě porušeného pH pochvy Lactogyn foam či Fermalac vaginale tbl.

KOŽNÍ CHOROBY NA GENITÁLU:

l.Infekční nemoci.
A.   způsobené dermatofyty.
         Původcem je nejčastěji Trichophyton rubrum, Tr.mentagrophytes a Epidermophyton
         floccosum.
        Vzácně se jedná pouze o postižení samotného genitálu, většinou je spolupostižení třísel a
         vnitřních partií stehen.Klinický obraz tinea či erythrasma inquinalis.

B.     způsobené kvasinkami.
Původcem je ros Candida. Způsobuje klinické postižení mužů a žen pod obrazem balanitis a balanoposthitis candidomycetica resp. Vulvovaginis candidomycetica.
Diagnoza: mikroskopické a kultivační mykologické vyšetření.
Terapie: ve většině případů je lokální antimykotická léčba je dosatečná, v případě jejího selhání potom antimykotika perorálně dle výsledku kultivačního vyšetření.

C.     způsobené parazity.
SCABIES:
Definice: časté infekční, parazitární onemocnění, přenosné pohlavním stykem.Patří mezi STD – viz.Standart STD.
Etiologie:způsobuje Sarcoptes scabiei, jehož samička délky asi O,3mm tvoří chodbičky v rohové vrstvě délky asi O,5 až 2 cm, kde klade vajíčka a živí se tkáňovým mokem.
Přenos infekce se děje většinou tělesným kontaktem, ale též nepřímo pomocí šatstva a prádla.
Inkubační doba je l4-21 dní i déle.

Klinika: onemocnění začíná svěděním těla charakteristicky při zahřátí ve večerních a nočních hodinách.Postupně se tvoří dvojice drobných papulek, které jsou překrývány následnou ekzematizací a impetiginizací projevů po škrábání.

Postižené partie jsou místa nejjemnější kůže, v našem případě penis, scrotum, labia, hyždě, břicho a prsní areoly.

Diagnoza: charakteristické potíže a klinický obraz.Mikroskopicky průkaz Sarcoptes scabiei v materiálu,získaném seškrábnutím povrchu kůže skalpelem.

Terapie: nutno léčit všechny osoby, které byla s nemocným v kontaktu, tedy i všechny sexuální partnery.Osvědčený prostředek je mast s obsahem lO-2O% síry, kterou lze s úspěchem použít i u těhotných,kojících a malých dětí.Doba aplikace 5 dní, potom důkladná očistná koupel s výměnou veškerého nošeného šatstva a prádla.

Moderní přípravky s obsahem hexachlorcyklohexanu v l% krému, emulsi či lotiu(Scabicid,Lindan,Jacutin).Doba aplikace je zde l2-24 hodin.Léčbu lze opakovat za 7-8 dní.Po léčbě následuje promazávání kožního povrchu indiferentními krémy a mastmi.

PEDICULOSIS PUBIS:
Definice: jde o svědivé,parazitární onemocnění ochlupené kůže, především mons pubis.
Etiologie: původcem je veš ohambí, která sedí u folikulu a hnidy klade na chlupy o silnějším průměru.Inkubace je asi 30 dní.Šíří se téměř výhradně při pohlavním styku, patří mezi STD- viz. Standart STD.

Záchytnost je asi l0% výskytu kapavky a vši jsou asi 5x častější než čerstvá syphilis.

Klinika: onemocnění též začíná svěděním postižených partií, jde o mons pubis,dále se může šířit na břicho, axily, vousy, obočí a řasy.
V místě vpichu a sání krve zjišťujeme modrošedé skvrnky(maculae coerulae).

Diagnoza: průkaz hnid a živých tvorů, které jsou vidět pouhým okem.

Terapie: místní aplikace krémů, mastí, lotií nebo šamponů s obsahem lO-20% síry,hexachlorcyklohexanu(Scabicid, Lindan, Jacutin),DDT(Nerakain), rovněž lze použít Orthosan a Difusil. Nutno léčit všechny sexuální partnery.Léčbu možno opakovat po 4-5 dnech.

 2.Psoriasis vulgaris:

Na glans penis a labia majora bývají typická ložiska psoriasy, v tříslech potom macerovaná ložiska inversní psoriasy.

3.Dermatitis seborrhoica:
V případě postižení genitofemorální krajiny se jedná o ostře ohraničená, živě červená ložiska se šupením v okraji.

4.Lichen ruber planus:
Projevy onemocnění jsou na genitálu vzácné, u mužů jde na glans penis o formu anulární či papulosní , u žen mohou být projevy podobné, více je však vyjádřena atrofie ložisek.

5.Polékové reakce:
Genitál je postižen izolovaně nebo v rámci generalizovaných změn. Nejčastěji se vyskytují 2 typy reakcí – fixní lékový exantém resp. erythema exsudativum multiformae.

6.Eczema:
Ekzémové projevy bývají na genitálu časté .Jedná se hlavně o kontaktně alergický ekzém, kontaktní irritativní dermatitidu,mikrobielní a atopický ekzém.

7.Puchýřnaté nemoci:

V anogenitální  lokalizaci musíme myslet na pemfigus vegetans,benigní familiární chronický pemfigus a vegetující bulosní pemfigoid.

Diagnoza: histologie a přímá imunofluorescence.

PREKANCEROZY A KARCINOMY:

 ERYTHROPLASIA QUEYRAT:
Definice: jde o onemocnění odpovídající M.Bowen, které je lokalizované na glandu a předkožce,na vulvě a kolem anu .Nejčastěji postihuje neobřezané muže po 4O.roce věku.
Histologicky jde o karcinoma in situ.
Klinika: jde o ostře ohraničená,hladká, sametovitá, živě červená ložiska.
Diagnoza: pouze histologická, nutno odlišit benigní balanitis(především Zoon) a maligní tumory, dále psoriasis vulgaris,bowenoidní genitální papulosu, lichen ruber planus a fixní lékové reakce.
Terapie: protože je možný přechod ve spinaliom, je nutný radikální chirurgický zákrok, doporučována je též lokální aplikace 5-fluorouracilu.

MORBUS PAGET:
Definice: jde o extramamární formu epidermotrofického karcinomu,která je u muže lokalizovaná perianálně, perineálně a perigenitálně.
Klinika: na postižených partiích jde o výskyt jednoho nebo několika svědivých ložisek, ostře ohraničených, živě červených, makulopapulosního povrchu až papulovesikulosního, mokvajícícho s krustami.
Diferenciální diagnosa: histologické vyšetření,kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření, epikutánní testy, nutno odlišit chronická ekzémová, bakteriální a mykotická onemocnění,M.Bowen.
Celkové vyšetření k vyloučení primárního karcinomu rekta,uretry,cervix uteri,močového měchýře.
Terapie: radikální chirurgický zákrok.

BOWENOIDNÍ GENITÁLNÍ PAPULOSA:
Definice: ploché, pigmentované papule na penisu a vulvě s histologickým nálezem carcinoma in situ(M.Bowen), způsobená HPV infekcí, typ 16 a 18.
Klinika:jde o drobné ploché, ostře ohraničené, světle i tmavě hnědě zbarvené papule samostatně i ve skupinách, které svým povrchem připomínají seborrhoické verruky.
Diferenciální diagnosa: histologická, virologická kultivace a hybridizace virů HPV.Nutno odlišit seborrhoické verruky, benigní verrukosní pigmentové névy, spinaliom, melanom.
Terapie: radikální chirurgický zákrok,u izolovaných lézí možno lokálně aplikovat 5-fluorouracil,podophyllin,alfa interferon a pečlivě dispenzarizovat.

KRAUROSIS VULVAE:
Definice:progresivní atrofizace zevního genitálu ženy v klimakteriu, s mizením malých labií, klitoris a stenozou vchodu poševního.Synonymem postižení muže je balanitis xerotica obliterans.V patogenezi kromě hormonálních příčin onemocnění  uváděno jako varianta lichen sclerosus et atroficus.
Klinika:jde o silně svědivé onemocnění, u kterého je primární morfou okrouhlá erythematosní papula, která se mění v bělavou, porcelánově zbarvenou, tuhou plošku, na jejímž povrchu jsou drobné eroze a ragády.Splýváním potom vznikají plochá, lehce atrofická ložiska.Tato mohou mít lehce erytémový lem s hyperkeratozou v ústí folikulů.
Diferenciální diagnosa: histologická, nutno odlišit leukoplakii a cirkumscriptní sclerodermii, atrofický lichen ruber planus.
Terapie : je obtížná. Celkově: mají vysoké dávky vitaminu E, vitamin A a antimalarika rozporuplný efekt.Jsou doporučovány aromatické retinoidy – isotretinoin.Lokálně: jsou doporučovány krémy a masti s obsahem kortikosteroidů, heparinu, estrogenů, u mužů též s obsahem testosteronu.Kortikoidy doporučovány též aplikovat intralesionálně.
Jelikož je taktéž možný přechod ve spinaliom, je nutné pečlivě dispenzarizovat a chirurgicky radikálně řešit.

LEUKOPLAKIA VULVAE ET PENIS:
Definice: jde o fakultativní prekancerosu sliznice ženského i mužského genitálu.
Klinika: bělavě opaleskující ložiska, ostře ohraničená, plochá nebo mírně infiltrovaná s drsným nebo rozbrázděným povrchem, která pomalu tuhnou.
Diferenciální diagnosa: histologická, nutné odlišení od atrofický lichen ruber planus,lichen sclerosus et atroficus,vitiligo, moniliasis.
Terapie: pečlivá dispenzarizace, při přechodu ve spinaliom radikální chirurgický zákrok.