Léčba vysokovýkonnými lasery v dermatovenerologii

Zpracoval: Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc.

 Využití dermatologické laseroterapie se rychle rozšiřuje. Třicetileté zkušenosti přinesly nové technologie, techniky a zvýšily efektivitu dermatologických laserů. Nové typy  laserů značně rozšířily terapeutické možnosti. Laserová   terapie je nyní považována za metodu volby u dermatóz,  které byly před 3O léty nevyléčitelné (např. nn. flammei, hemangiomy,jiné vaskulární léze).  Benigní vaskulární kožní léze (nn. flammei, hemangiomy,  teleangiektazie) jsou podmíněny zmnožením a dilatací povrchních krevních cév. Benigní pigmentové léze vykazují  buď přirozené zmnožení pigmentu v epidermis nebo v koriu, nebo jeho dodání arteficiální cestou (tetováže). Moderní vysokovýkonné lasery pracují na principu selektivní fototermolýzy, což je selektivní poškození cílových struktur s minimálním termickým poškozením okolních tkání. Dosahuje se toho použitím vhodných pulzních laserů a správným přizpůsobením vlnové délky a trvání pulzu absorbčním vlastnostem a rozměrům cílových struktur.

 Ekonomická  rozvaha:

 - plná nebo částečná úhrada pojišťovnou - cena musí být kalkulována podle pořizovací hodnoty, frekvenci použití a životnosti přístroje.
 - smluvní ceny podle technického vybavení pracoviště (především podle typů laserů)

 Personální a technické předpoklady:

 Vybavení pracoviště:

 - laserový přístroj
 - všechny lasery musí mít atest SUKLU
 - úprava pracoviště podle bezpečnostních a hygienických norem
 - bezpečnostní brýle filtrující specifickou vlnovou délku pro všechny přítomné (musí být nošeny po celou dobu práce s laserem)
 - zajištění protipožárních opatření při práci s CO2 laserem (hořlavé látky)
 - protireflexní úprava kovových a lesklých předmětů
 - zajištění ochranných štítů a účinného odsávání s filtry pro páry a vaporizované částice tkání při práci s CO2 laserem
 - je vhodné zajištění služeb komplementu a možnost konziliárních služeb, ev. i lůžkového zázemí.

 Vybavení personální:

 - pracovník musí vykázat znalost anatomie kůže a dermatologické diagnostiky
 - pracovník musí být vyškolen v práci s příslušným typem laseru, znalý používané techniky, s osvědčením o praktické průpravě
 - atest vydá akreditované dermatologické laserové pracoviště po absolvování příslušného 1 až 2 týdenního obecného a praktického školícího kurzu

 Přehled laserových přístrojů  používaných v dermatologii

 Laser                                   Vlnová délka
 -------------------------------------------------------------
 Argonový (cw)                         488 nm, 514 nm
 Barvivový                                 577 nm, 585 nm,
 (pulzní 0,3 - 1,5 ms)                  590, 595, 600 nm
 Laser s Cu párami                      511 nm, 578 nm,
 Kryptonový                               568 nm, 530 nm,
 (cw a pulzní)                             520 nm,
 Nd:YAG laser (cw)                   532 nm, 1064 nm,
 Nd:YAG laser                            532 nm, 1064 nm,
 (Q-sw 10 ns)
 Nd:YAG laser                            532 nm,
 (s dlouhým pulzem 1-10 ms)
 Nd:YAG laser                               532 nm
 (Q-sw s dvojitou freqencí)
 Rubínový (Q-sw 25 Ns, 4O ns)      694 nm
 Alexandritový                                  755 nm
 (Q-sw 1000 ns)
 CO2 laser (cw)                             10 600 nm
 CO2 laser (pulzní 6 ms až           10 600 nm
 ultrapulzní 0,6 ms)
 Erbium-YAG laser                          2940 nm
 (pulzní 0,2 - 0,5 ms)
 ---------------------------------------------------------
 Vysvětlivky: pracovní modus – cw          kontinuální
                                                   Q-sw       quality-switched

Klinický obraz.  Indikace.  Terapie.

 Vaskulární léze:
 - naevus flammeus
 - kapilární haemangiomy
 - kapilární haemangiomy u dětí
 - teleangiektazie
 - naevi aranei
 - metličkové varixy
 - erythemy po omrznutí
 - erythrosis colli

--------------------------------------------------------------
 Indikace                                      Metoda volby
--------------------------------------------------------------
 N. flammeus                     pulzní barvivový laser
 Hypertrofický, nodulární  pulzní barvivový laser
 n. flammeus                      argonový laser
                                           cw-Nd:YAG laser
 Povrchní hemangiomy      pulzní barvivový laser
 Hluboké hemangiomy       cw-Nd:YAG laser
 Teleangiektazie                  pulzní barvivový laser
                           Nd:YAG laser s dlouhým pulzem
 Metličkové varixy             barvivový laser s dlouhým
                                            pulzem
                             Nd:YAG laser s dlouhým pulzem
 -----------------------------------------------------------

 Benigní pigmentové léze:
 - lentigo
 - ephelides
 - café-au-lait skvrny
 - seborhoické veruky
 - hyperpigmentace
 - Beckerův névus
 - névocelulární névus (histologicky ověřený)

 Vhodné typy laserů: ultrapulzní CO2, pulzní CO2 laser
                                  Q-sw rubínový laser
                                  Q-sw Nd:YAG laser
                                  Q-sw alexandritový laser
                                   barvivový laser pro pigmentové léze
                                   (510 nm)
                                   Q-sw Nd:YAG laser s dvojitou frekvencí
                                    (532 nm)
                                    Cu laser
                                     kryptonový laser
                                     Erbium:YAG laser

 Tetováže:
 Vhodné typy laserů: Q-sw alexandritový laser (tetováže
                                   černé, modré a zvl. zelené)
                                   ultrapulzní CO2 laser
                                   Q-sw rubínový laser (tetováže černé,
                                   modré, zelené)
                                   Q-sw Nd:YAG laser 532 nm a 1064 nm
                                   (tetováže modro-černé, červené,
                                   oranžové, žluté)

 Jiné kožní léze:
 - chronické solární poškození kůže (solární cheilitída, elastóza, vrásky, superficiální bazaliom)
 - genetické a kongenitální poruchy (např. epidermální  névus) včetně adnexálních tumorů 
   (např. angiofibromy,syringomy, neurofibromy ap.)
 - bradavice, fibromy, 
 - hypertrofické jizvy, keloidy, akné (jizvy)
 - rinofyma
 Vhodné typy laserů: ultrapulzní CO2 laser
        pulzní CO2 laser
        pulzní Er-YAG laser
        cw-CO2 laser

 Kontraindikace:
 - maligní kožní nádory
 - tendence ke keloidnímu jizvení, hyperpigmentacím, diabetes mellitus,
 - striae distensae

 Alternativní metody:
 - cévní léze: elektrokoagulace, sklerotizace
 - jiné kožní léze: dermabraze, chemický "peeling", kolagen
 kryoterapie.

 Nutné předchozí kroky: konzultace, předoperační vyšetření, ev. příprava kůže (retinoidy, antibiotika, antivirotika),

 Nutné následné kroky: ochrana ošetřeného místa před UV zářením nejméně půl roku. Po skončení léčby ultrapulzním CO2 laserem (při ošetření větší plochy- např. obličeje) je někdy vhodná 1-3 denní hospitalizace. V ostatních případech ambulantní kontroly (převazy). Možné nežádoucí účinky: přímo po použití pulzního barvivového laseru vznikají purpurické makuly, podmíněné aglutinací erytrocytů a poškozením cévní stěny. Může se vytvořit i edém a krusty. Zpravidla se však tyto změny odhojí do 14 dnů. U argonového laseru dochází v 5-22 % ke vzniku hypertrofických jizev nebo ke vzniku hypopigmentovaných oblastí nebo k přesunu pigmentu. U Nd:YAG laseru s kontinuálním způsobem práce, kde záření proniká hluboko do koria (6-10 mm), je možné očekávat jizvení.Rubínový laser, stejně jako alexandritový laser, pracují na principu selektivní fototermolýzy a mají u tetováží velmi malé riziko jizvení, a vznik hypopigmentací (až v 50 %) bývá většinou přechodný. Ošetření CO2 laserem má často za následek vznik hyperpigmentací, zvl. u lidí s tmavší pletí, jindy zůstávají hypopigmentace. Tyto změny jsou obvykle přechodné. U ultrapulzních CO2 laserů je nutno upozornit na po odhojení krust nejméně 6 týdnů (někdy až 4 měsíce) přetrvávající erytém. Nebezpečí vzniku jizev je velmi malé.

Výstupy

 Zdravotní stav pacienta po ukončení léčby: léčba výkonnými dermatologickými léčby nevede ke ztrátě funkce ošetřeného orgánu a pacient je po skončení léčby zdráv, s dobrou prognózou.

 Prevence: u vaskulárních chorob primární prevence je obtížná (obvykle vrozené vady), stejně tak u benigních pigmentových lézí. U tetováží záleží na výchově a společenském zařazení jednotlivce.

 Literatura.
 1. Laserrichtlinien fur die Dermatologie. Laserkommission der OGD, Wien, l995.
 2. Hellwig,S.,Petzoldt,D.,Konig,K.,Raulin,Ch.: Aktueller Stand der Lasertherapie in der Dermatologie. Hautarzt, 49, 1998, 690-704.