Fotochemoterapie

Standard 404 – 49/1997

Fotochemoterapie

Fotochemoterapie představuje obecně léčbu ultrafialovým zářením (UV) za přítomnosti fotosenzibilizátoru (nejčastěji psoralenu), který zcitlivuje cílovou tkáň k jeho účinku (dávkou světla a fotosenzibilizátoru řízená fototoxická reakce).

V praxi je nejužívanější metodou PUVA (psoralen + UVA světlo).

Indikace

1. volby:         mycosis fungoides (1., 2. stadium)

                        parapsoriasis

2. volby:         psoriasis vulgaris

                        atopický ekzém

                        fotodermatózy (polymorfní světelná erupce apod.)

                        vitiligo

                        liche ruber

                        další, méně častá onemocnění (např. kožní vaskulitidy)

2. až 3. volby: systémová skleróza

                        posttransplantační stavy

                        GvHD (Graft versus Host Disease – chronická reakce štěpu proti hostiteli)

                        kožní T-lymfom apod.

Kontraindikace

absolutní: hereditární choroby s fotosenzitivitou (xeroderma pigmentosum, Cockayne sy, …)

                  melanom

                  systémový lupus erythematosus

                  alergie na psoralen

relativní:   dětský věk (do 15 let)

                  ne-melanomové kožní malignity

                  předchozí rtg léčba

                  požívání arzénu

                  imunosupresivní léčba

                  těhotenství

                  porfyrie

                  hepatopatie

                  katarakta

Modifikace léčby

·  celková PUVA

·  lokální ozáření – ozařování jen malých částí těla (např. dlaní, plosek, hlavy) po p. o. 8-MOP

·  „bath“ PUVA – ozáření UVA po koupeli v roztoku 8-MOP 1-3 mg/l

·  lokální PUVA – po potření 0,015% roztokem 8-MOP ozáření UVA

·  extrakorporální fotoferéza – ozařování separovaných leukocytů mimo tělo po předchozí senzibilizaci 8-MOP a vrácení zpět do krevního oběhu (vyžaduje zcela speciální přístroj – separátor s ozařovací UVA jednotkou)

Kombinace

·        retinoidy (RePUVA) – zpravidla začínají 1-2 týdny před PUVA

·        steroidy lokálně

·        metotrexát (jen výjimečně!)

Nutné předchozí kroky

Vyšetření vstupní

anamnéza

klinické vyšetření dermatologické

určení fototypu

oční vyšetření

laboratorní – jaterní testy

poučení nemocného a jeho informovaný souhlas

orientačně porfyriny

fototest ke stanovení minimální fototoxické dávky

 

Vyšetření průběžné

klinické dermatologické vyšetření orientační nejméně 1x za 2 týdny,

vedení protokolu se záznamem dávek UV záření a nežádoucích účinků!

Nutné následné kroky

Intenzivní léčba
3-4x týdně v individuálně rozdílné délce trvání dle nástupu zlepšení klinických projevů, max. do 15 J/cm(do 30 min.)

Udržovací léčba

1-2x týdně, příp. řidčeji, v délce trvání 1-6 měsíců (individuálně dle typu onemocnění)

Opatření při léčbě zářením: ochrana očí (12 hod. po požití 8-MOP)

                                                   ochrana kůže (12 hod. po požití 8-MOP)

                                                   ochrana genitálu (muži), event. obličeje

Vyšetření po skončení terapie:   klinické dermatologické vyšetření

                                                   oční vyšetření

                                                   laboratorní – jaterní testy

                                                   výpočet kumulativní dávky UV záření

                                                   (celoživotně méně než 1000 J/cm2)

Personální a technické předpoklady

Pracoviště

·        vybavení UVA zářičem (320-400 nm)

·        dostupnost psoralenu (t. č. registrován pouze OxsoralenR cps. à 10 mg sol. 0,015%)

Personál

dermatolog s atestací I. st.