Diagnostické postupy v dermatologii

Zpracovala prim. MUDr Hana Duchková Dr.Sc. s kolektivem Masarykovy nemocnice.

Oponenti: Doc.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc, As.MUDr. Magda Skořepová, CSc.

Obecně:
RA – rodinná anamnéza, OA – osobní anamnéza, PA – pracovní anamnéza,
AA – alergologická anamnéza,   FA – farmakologická anamnéza
Vyšetření krevního obrazu a diferenciálu,dále jaterních testů,resp. ALT a AST,urea a kreatinin,sedimentace,základní vyšetření moče,krevní tlak a puls patří k základnímu vyšetření.U některých diagnóz jsou tato vyšetření ještě zdůrazněna /krevní obraz-hemoblastózy,jaterní testy-
porfyrie/,glykemie.RRR a TPHA /pro dermatologická pracoviště jsou samozřejmostí/.

Vyšetření na fokální infekci:        výtěr krk,nos kultivace a citlivost na ATB
                                                    stolice-bakteriologie,parazitologické vyšetření
                                                    RTG vedlejších dutin.ORL vyšetření
                                                    stomatologické vyšetření

                                                    moč na kultivaci a citlivost
                                                    gynekologické vyšetření,MOP
                                                    urologické vyšetření u muže,prostatický sekret
                                                    žlučník,chronická apendicitis atd.
vyšetření k vyloučení neoplasie: (převážně fakultativní vyšetření)

nádorové markery dle funkční charakteristiky
A)  -s nádorem asociované antigeny:CEA, CA 19-9, CA 15-3, AFP, TPA, TPS, SCCA, MCA, CA 125, CA 72-4, CAFRA 21-1
B) - hormony: CT, PTH, HCG, ACTH, Gastrin, Prolaktin
C) - enzymy: PACP, PSA, NSE, TK, LD
D) - sérové proteiny a tkáňové metabolity: beta-2-M, Fer, SSG, AAT, TG

Některé z doporučených nádorových markerů  vhodných pro monitorování průběhu choroby a účinnosti léčby:
orgán                                                základní                                          doplňkové
colon,rectum                             CEA,TPA,CA 19-9
žaludek                                      CA 72-4,CEA                                         CA 19-9 

jícen(dolní třetina)                     SCCA                                                      CAFRA 21-1
játra

 hepatocelulární karcinomy      AFP,CA 125
 metastázy v játrech                 CEA
cervix
-  epidermoidní nádory            SCCA,TPA                                            CYFRA 21-1
-  adenokarcinomy                   CEA,TPA
melanom                                    TPA, melanogeny 

leukemie                                    TK, FER
Hodgkin                                     beta 2 M, FER
Non-Hodgkin                             TK, beta 2M
mnohočetný myelom                 beta 2M, paraproteiny
karcinoid                                    HIOK, NSE
nadledvinky-kůra                      17-ketosteroidy, U-17-hydroxysteroidy

Některé z běžně používaných zkratek:
AFP (alfa 1-fetoprotein), beta2M(beta2-mikroglobulin), CEA (karcinoembryonální antigen), CYFRA (cytokeratinový fragment), FER(ferritin), SCCA (antigen skvamózních karcinomů), TK (thymidinkináza), TPA (tkáňový polypeptidový antigen), HCG (lidský choriový gonadotropin). Viz publikace: Nekulová M., Šimečková M., Černoch M. Tumorové markery, Boehringer, Manhann.
Bonfer J.M.G.:Working group on tumor marker criteria (WGTMC). Tumor Biol. 11, 1990.

Autoimunita
Přehled některých laboratorních vyšetření u předpokládaných autoimunních chorob vyskytujících se v dermatologické praxi:
A.) skupina antinukleárních protilátek

     ANA-antinukleární faktor, dDNA-protilátka proti dvouvláknové DNA, HIST-protilátky proti histonům, ANAb-ANA imunobloting. ANA slouží hlavně pro diagnostiku SLE, dále u tzv. klasických kolagenóz. Anti Ds-DNA, nepřímý imunofluorescenční test je vysoce specifický pro aktivní, neléčený SLE /6O-7O% případů/. Protilátky proti histonům jsou namířeny proti nukleosomům (SLE 3O-9O%).
B.) skupina anti-ENA protilátek (ENA=extrahovaný nukleární antigen)
     ENA screening (metoda CIE.. Pozitivita u některých vzácnějších kolagenóz (Sharpův  syndrom, Sjögrenův syndrom, překryvné syndromy /Overlap syndrom/, SLE, systémová  sklerodermie, dermatomyositis-polymyositis).
ENA specifikace: anti Ro (SS-A), anti La (SA-B), anti RNP, anti Sm a další
C.) ANCA = protilátky proti cytoplasmě neutrofilních leukocytů
      ANCA - jednotlivé dílčí antigeny (protilátky proti myeloperoxidáze = p-ANCA a proteináze-3  = c-ANCA /výskyt u Wegenerovy granulomatózy, polyarteriitis nodosa, zánětlivá střevní onemocnění/.
D.)   antifosfolipidové protilátky (APLA)
     ACLA = antikardiolipinové protilátky. Positivní u antiposfolipidového syndromu /opakované trombózy, potraty, trombocytopenie, pozitiva může být také u lues a SLE./
E.)  protilátky proti příčně pruhovanému svalu (mysthenia gravis, kolagenózy, sarkoidóza, lymfomy)
F.) orgánově specifické protilátky

     EBM = protilátky proti bazální membráně epidermis. Jsou positivní u pemfigoidu ve třídě IgG a nekorelují s aktivitou onemocnění. Jsou positivní i v době remise. Výskyt u herpes gestationis, lineární IgA dermatózy a jizvícího pemphigoidu /někdy/.
ICA = protilátky proti mezibuněčné substanci. Jsou pozitivní u pemfigus vulgaris.
G.) cirkulující imunokomplexy (CIK)

     Detekují se ve větším množství při nadbytku protilátky. Aktivita chorobného procesu nesouvisí s množstvím cirkulujících CIK ale komplexů,  které pronikly do cévní stěny, deponovaly se a umožnily rozvoj tkáňového poškození. Nutno vyšetření opakovat. Současně sledovat C3 a C4. Pokles C3 může svědčit pro ukládání CIK. Positivita bývá u SLE, vaskulitid, chronických infekčních chorob.
H.) ECP = eosinofilní kationický protein, je jedním z hlavních produktů eosinofilních PMN. Uplatnění  v alergologii, dermatitis atopica.
CH.) vyšetření specifických protilátek proti Borrelia burgdorferi metoda ELISA ve třídách IgG a IgM metoda Western blot ve třídách IgG a IgM. Konfirmační test. Hodnocení: za IgM positivní se považuje sérum, kdy reaktivita IgM je positivní nejméně se 2 specifickými antigeny. IgG positivní sérum - když IgG vykazuje reaktivitu nejméně se 4 specifickými antigeny.
I.) protilátky proti gliadinu (AGA) - gliadin je jedna z elektroforetických frakcí glutenu. Positivita AGA u dermatitis herpetiformis Duhring.

Přehled častěji se vyskytujících chorob v dermatovenerologické praxi s uvedením stručného přehledu diagnostických možností

 Choroby jsou seřazeny abecedně, obligatorní vyšetření (levý sloupec) a fakultativní  (pravý sloupec)

 

Diagnóza

Obligatorní vyšetření  

 Fakultativní vyšetření

Absces, furunkl, karbunkl

 stěr na bakteriologické vyšetření

histologie

Alopecia areata

anamnéza se zaměřením na atopii                                                          T4, 5, TSH
oční vyšetření                                                               kožní testy buněčné imunity /paměťový
histologie                                                                                              test - tuberkulin
trichogram                                                                                u těžkých forem negativní test           
                                                                                                        /prognostický test/

                                                                                        endokrinologické vyšetření (RTG 

                                                                                                                                       selly)
                                                                                                u jizvící alopecie  histol. vyš. k      
                                                                                                    
 vyloučení  erythematodu

                                                                                                mykologické vyšetření

Alopecia androgenetica

Trichogram /menší vlasový folikul, zkrácení anagenní růstové fáze, přetrvávání telogenní fáze/
Histologie.  A. androgenetica – odlišit - štítná žláza, hypofýza, železo, nutrice atd/
                                                                            FSH, LH, prolaktin, testosteron /může být    
                                                                             normální       
                                                                            
hodnota, přesto endokrinní původ!/, kortizol 
                                                                            
v séru

                                                                             Ferritin- normální hodnoty /ferritin nad      
                                                                            70ng/ml, jedná

                                                                             se asi o endokrinní původ onemocnění, pod
                                                                             70ng/ml = doplňovat železo/, B-12 vitamin
                                                                             snížené hodnoty u antikoncepce
                                                                            /doplňovat/

                                                                             měď/součást ceruloplasminu/, měď umožňuje
                                                                             navázání železa na proteinový nosič,
                                                                             transferin
                                                                             Moč: kortizol, l7-ketosteroidy, l7-OH steroidy

                                                                             gynekologické vyšetření
                             
                                              endokrinologické  vyšetření při 
                                                                             abnormalitách

Benigní tumory kůže 

                                                                             dermatoskopické vyšetření
histologické vyšetření
/pozor na limit pro vyžádané služby/

Condylomata accuminata 

gynekol. vyšetření (podle rozsahu postižení, event. dispenzarizace děložního čípku, typizace HPV) u nejasých. klinických projevů vyšetření v zástinu, sérologie LU, vyšetřit HIV 1,2

Borelióza

/viz Erythema chronicum migrans/
                                                                               metoda ELISA ve třídách IgG a IgM                
      
                                                             metoda Western blott ve třídách IgG a IgM

Defluvium difusní 

anamnéza: toxické lékové reakce, stress, infekční choroby, porod, choroby štítné žlázy, a.androgenetica
trichogram
histologické vyšetření
Fe plazmatické, zinek, měď /předávkování zinkem vede k depleci mědi/                                           
T4,5, TSH                                                                      transferin,  ceruploplazmin, ferritin

                                                                                       beta karoteny
                                                                                       krev: LH, FSH, PRL,  testosteron,
                                                                                                kortizol
                                                                                       moč: kortizol, l7-ketosteroidy, l7-OH
                                                                                                steroidy
                                                                                       vitamin B 12 /při užívání
                                                                                                                          antikoncepce!/

Dermatitis artefitialis 

Histol. vyšetření k vyloučení jiných dermatóz
psychiatrické vyšetření, v rámci malé psychiatrie                 fotodokumentace          

Dermatitis contacta irritativa 

Epikutanní testy k vyloučení eczema contactum allergicum
                                                                                             neutralizační schopnost kůže

Dermatitis herpetiformis Duhring

Krevní obraz (eosinofilie, sideropenická anemie při enteropatii)
                                                                                           jodový epikutánní test (=jodkaliový
                                                                                                                                            test)

                                                                                           Tzankův test (=cytologické vyšetření      
                                                                                                                    
ze spodiny puchýře)
antigliadinové protilátky (AGA)
EMA  protilátky (IgA protilátky proti endomysiu hladkého svalu)
histologické a imunohistologické vyšetření
                                                                                            gastroenterologické vyšetření
                                                                                            eliminační test: bezlepková dieta,

                                                                                            eliminace jodu v potravě
methemoglobin, jaterní testy (před zahájením léčby Sulfony)
U starších pacientů vyšetření k vyloučení neoplasie /gynekol. vyš., vyš.per rectum, RTG plic,                 
                                                                                    sono břicha/

                                                                                         nádorové markery  
                                                                                         (PSA,CEA,TPA,AFP,

                                                                                         CA 19-9, u žen CA 15-3,CA 125)

Dermatitis perioralis, dermatitis periocularis
Anamnéza!! /steroidy, kosmetika/

Vyšetření na fokální infekci
Protilátky proti Helicobacter pylori                                   při pozitivitě fibroskopie, ureázový
                                                                                                                                             test
Epikutánní testy

Dermatitis seborrhoica et capilitii

Histologie                                                                                  mykologické  vyšetření   
                                                                                                     Woodova lampa

Dermatomyositis    

ANA, anti ds-DNA                                                                     ENA-protilátky
AST, CK (kreatinkináza),                                                            anti Jo-1 (protilátky proti

                                                                                                        komponentám cytoplazmy)
LD (laktátdehydrogenáza), aldoláza,
funkce ledvin (minerály, urea, kreatinin, gl.clearence)
imunoglobuliny, komplement
histologie, přímá imunofluorescence, (kůže, sval)

EMG
Při ověření  diagnózy:
neurologické vyšetření, vyloučení neoplazie

Dyshidrosis (pompholyx)

histologické vyšetření  
přítomnost   interdigitální plísně ?
epikutánní testy                                                                               vyš.na fokální infekci

Dyskeratosis follicularis – Morbus Darier

genetické vyšetření 
histologické vyšetření                                                                       beta karoteny v séru

Eczema atopicum

anamnéza (důraz na rodinou anamnézu )                               stanovení specifického IgE
dermografismus                                                                        ECP -eosinofilní kationický protein
Výtěr krk, nos-kultivace a citlivost
stěr z kůže, kultivace a citlivost

Eczema contactum allergicum 

anamnéza (důraz na pracovní anamnézu)    
epikutanní testy: RT-Trolab 23, LT /lék. testy/

fototest
skarifikační testy

intradermální testy
eliminační a expoziční testy
vypracování odborného posudku a

                 ohlášení příslušnému oddělení nemocí
                 z povolání. Toto oddělení přešetří    
                 uvedené údaje.
Hygienické šetření hygienou práce při

               OHS- a teprve při splnění kriterií
               profesionality provede definitivní
               hlášení nemoci z povolání. Hlášení
               dostane závodní lékař, zaměstnavatel a

               hygienické orgány/prevence a odško-
               dnění./

Eczema microbiale 

stěr z kůže -  bakteriologické vyšetření, K+C                        mykologické vyšetření    
                                                                                                epikutanní testy-rutinní, lékové
                                                                                                flebologické vyšetření při

                                                                                                lokalizaci na bércích /varixy!/

Eczema nummulare 

                                                                                             histologické vyšetření /mycosis
                                                                                                                              fungoides?/
bakteriologické vyšetření                                                     vyšetření na fokální infekci

                                                                                             mykologické mikroskopické  a
                                                                                             kultivační vyšetření

Erysipelas

tělesná teplota
CRP
mykol. vyšetření /tinea interdigitalis?/                             stěr z vředu (ulcera cruris)

                                                                                          ASLO

Erythema  multiforme

anamnéza zaměřením na léky,virovou etiologii,                       virologie HSV 1, HSV 2,
streptokoky (ASLO)                                                                       CMV,EBV, HBsAg, HCV
RTG plic
histologické  vyšetření
Tzankův test

Erythema nodosum 

anamnéza (léky, colitis ulcerosa)
                                                                                                 Yersinie, chlamydie /při
                                                                                                  recidivách nebo torpidnosti/
HBsAg, EBV,CMV /cytomegalovirus/
RTG plic (vyloučit sarkoidósu)
tuberkulinový test - k vyloučení sarkoidósy
/u sarkoidózy negativní tuberkulinový test/
histologické vyšetření

Erythematodes systémový (systémový lupus erytematodes , SLE)

jaterní testy
urea,kreatinin a další rutinní labotratoře
ANA protilátky                                                                    Anti ds-DNA /jaderný chromatin/
RF (revmatoidní faktor)                                                     LA /lupusové antikoagulans/
ENA (autoprotilátky proti Sm antigenu,anti SS-A, SS-B)               revmatologické vyšetření

ACLA-(autoprotilátky proti fosfolipidům)                     
RTG plic                                             
CIK, C3, C4, CH50, imunoglobuliny                               
histologie, přímá imunofluorescence -                            

Glob. clearence
Hamburger, exton
EKG, interní vyšetření (vylouč. myokarditidy a Liebmann-Sacksovy endokarditidy)

Erythematodes chronický diskoidní (DLE)

histologie,                                                                                           při pozitivitě ANA interní a do-
imunohistologie (negativní histol. nález ve zdravé kůži)                            plňková vyšetření
                                                                                                                                     viz SLE
ANA protilátky
oční vyšetření při léčbě antimalariky

Eryhematodes kožní subakutní

jaterní testy, urea, kreatinin,                                                 revmatologické vyšetření
ELFO
ANA, LFT , ds-DNA
RTG plic
CIK, C3, C4
ENA protilátky, anti Ro (SS-A)
/Histologické vyšetření, imunohistologie kožních projevů + histol. a imunohistol. ze zdravé kůže v místě, které nebývá vystaveno slunečnímu záření = fakultativní vyšetření/                                                                                Glob. clearence, Hamburger, exton

Erythrasma  

Woodovou lampou                                                                 mikroskopické vyšetření
                                                                                                   mykologické vyšetření

Erythrodermie

anamnéza
(psoriáza, atopická dermatitida, léky, hemoblastoźa atd.)    
vyšetření k vyloučení neoplasie /markery/
histologie                                                                                  bioptické vyšetření uzliny
jaterní testy, glykemie                                                             hematologické vyšetření
urea, kreatinin                                                                           sternální punkce

Sézaryho buňky v periferní krvi
ELFO

Erythema chronicum migrans /Lymská nemoc, borelióza/

Izolace původce z krve nebo pomocí ELISA                       izolace původce z kůže

Exanthema medicamentosum toxoallergicum  

Důkladná anamnéza                                                                  specifické IgE (např.PNC G aV,
                                                                                                      ampicilin, amoxycilin)
KO+dif. /možnost odlišení od infekčních exantémů/                               
eliminační test                                                                           ČÁST  ELISA

                                                                                                      intradermální testy -pouze
                                                                                                      u některých léků, carbamazepin př.
                                                                                                      skarifikační testy-pouze u 
                                                                                                      některých léků

Flegmona

Tělesná teplota                                                                              ASLO
Chirurgické vyšetření

Fotodermatosy 

anamnesa se zaměřením na lékovou etiologii
jaterní testy
plasm. Fe
porfyriny v moči a stolici
kyselina delta-aminolevulová (moč)                                         PBG v moči u smíšené formy

histologie                                                                                      Rimingtonův test
fototesty prahové                                                                        fototesty nadprahové

 

Granuloma pyogenicum 

                                                                                                     Histolog.vyšetření
Gonorrhoea
odběry - uretra, endocervix, rectum, oropharyng, event. spojivky, prostata  
barvení dle Grama, mikroskopické vyšetření
gonokultivace                                                                             hybridizační testy
                                                                                                      amplifikační testy-LCR
                                                                                                      chlamydie
                                                                                                      HIV 1,2
                                                                                                      ureoplasmata, mykoplasmata

Herpes simplex

                                                                                             Průkaz specifických protilátek-
                                                                                             serologie: IgG
                                                                                             (anamnestický charakter), IgM, IgA 
                                                                                             (signalizující aktivní infekci)

                                                                                             přímý průkaz viru-kultivace na
                                                                                             tkáňových  
                                                                                             kultůrách, průkaz virových partikulí
                                                                                             elektron.mikroskopií, průkaz virové        
                                                                                             DNA hybridizací nebo PCR
Pozn. u susp projevů herpes progenitalis vyšetření v zástinu k vyloučení lues!
V případě recidivující herpetické infekce vyšetření HIV 1,2

Herpes (pro) genitalis

nezbytná diferenciální diagnostika                                   vyvolavatel Herpes virus typ
                                                                                                 II /HSV/

H.zoster,vakcinie, Behcetův syndrom,
kandidiáza, impetigo, erythema exsudativum
multiforme, lékové exantémy

Herpes zoster  

u faciálních forem oční a  ORL vyšetření
u thorakálních forem RTG plic, RTG páteře                        neurologické vyšetření
                                                                                                   nádorové markery/leukemie?/

                                                                                                   hematologické vyšetření

Hypertrichosis (hirsutismus)

Léková anamnéza (anabolika, androgeny, antikoncepce)
                                                                                                   krev: testosteron
                                                                                           moč: kortizol, 17-ketosteroidy,
                                                                                                    17- OH steroidy
                                                                                           gynekologické vyšetření
                                                                                           endokrinologické vyšetření

Chlamydiová infekce            

odběry- urethra, endocervix, případně krk, rectum, spojivky : vyšetření moče zejména u mužů, u žen se preferují výtěry z cervixu.
a. akutní nekomplikované chlamydiové infekce: na prvním místě vyšetřit antigen
b. chronické či komplikované chlymydiové onemocnění: diagnózu může podpořit serologické
    vyšetření druhově specifických protilátek.
Vyšetření antigenu:  - přímá IF pomocí druhově specifických monoklonálních protilátek
                                     -                                                           EIA test
                                     -                                                            Detekce nukleových kyselin:hybridizační test

                                                                                                      amplifikační testy : LCR
                                                                                                                                        PCR
                                                                                                                                        TMA
 Kultivace: metodika vyšetření konzultována s MUDr Danou Hrubou, SZÚ, NRL pro chlamydie.
 Metody hybridizační a amplifikační použít fakultativně. Kultivace, i když nazývána “zlatým
 standardem” -z praktického hlediska selhává.

Impetigo  

Stěr z kůže, kultivace a citlivost                                                                                 ASLO

Kandidosa kůže a nehtů   

mykologická kutivace, mikr. vyšetření
glykemie                                                                                      glykemický profil

Lichen ruber   

histologie                                                                                     vyšetření na fokální infekci
vyloučit lékovou etiologii (antimalarika,arsen)                       stomatologické vyšetření
vyšetření na hepatopatii

Melanom

dermatoskopické vyšetření
histologie                                                                                  scintigrafie /kosti,mozek/    
jaterní testy                                                                               
RTG plic                                                                                     scintigrafie sentinelových uzlin
USG regionálních uzlin                                                            bioptické vyšetření uzlin
melanogeny v moči
SONO břicha, paraaortálních uzlin                                        
testy buněčné imunity                                                               

TPA, B2M

Mycosis fungoides

RTG plic
SONO břicha

Histologie
Hematologické vyšetření (leukemická forma?)               
ELFO
Sternální punkce                                                                       
Poznámka:                                                                                                   
Pro Sézaryho syndrom jsou charakteristické leukocyty s cerebriformním jádrem /Sézaryho buňky/ přítomné v periferní krvi.

Parapsoriasis

RTG plic
SONO břicha

histologie                                                                                  nádorové markery
ELFO                                                                                          bioptické vyšetření
                                                                                                                    uzliny/zvětšené/

                                                                                                     sternální punkce

Pemphigoid

Nikolského příznak /pozitivní u pemphigu/                             nádorové markery
Tzankův test /pozitivní u pemphigu/
Histologie                                                                                     přímá  imunofluorescence
EBM (IgG protilátky proti basální membráně,                         /IgG a C3 v oblasti bazální
titr nekoreluje s aktivitou procesu)                                            membrány/    
EKG a interní vyšetření
oční vyšetření (u benigního slizničního pemphigoidu)
per rectum, gynekologie, RTG plic

Pemphigoid jizvící /benigní slizniční/

Histologie                                                                                   přímá imunofluorescence
                                                                                                     (IgG,IgA,IgM a C3 v zóně
                                                                                                    
bazální
                                                                                                      membrány)

                                                                                                      cirkulující protilátky jen
                                                                                                      v 10%

Pemphigus vulgaris  

Tzankův test /stěr ze spodiny puchýře/
RTG plic                                                                                       nádorové markery
Histologie                                                                                     přímá a nepřímá
Nikolského příznak                                                                      imunofluorescence

                                                                                                       /IgG a C3 v mezibuněčných prostorách
ICS (protilátky proti intercelulární substanci)                        epidermis a cirkulující protilátky 
                                                                                                       
v
ANA (u pemphigus erythematosus –seborrhoicus)                 krvi. Titr koreluje s aktivitou

                                                                                                                                        procesu./

Pemphigus erythematosus-seborrhoicus (Senear-Usherův syndrom)

histologie                                                                                     imunofluoroscenční vyšetření
ANA                                                                                             (v oblasti subkorneální        
                                                                                                      akantolýzy IgG.

                                                                                                      IgG také v oblasti
                                                                                                     dermoepidermálního spojení)

Porphyria cutanea tarda 

D-ALA (moč)
plasm. Fe sycené siderofilinem,
vazebná kapacita séra pro železo
jaterní testy kompletní
porfyriny(moč,stolice)             

histologie
gastroenterologické vyšetření

Pruritus generalisatus 

krevní obraz, opakovaně                                                              nádorové markery
glykemie                                                                                         glykemický profil
RTG plic
gynekologické vyšetření,interní vyšetření
stolice na parazity                          

Psoriasis vulgaris     

histologie
vyšetření na fokální infekci

Psoriasis arthropatica   

CRP, RF (revmatoidní faktor)                                                      HLA-B27 /ankylozující spondy-
ASLO                                                                                              lytida,Reiterův sy., psoriat.
RTG kloubů                                                                                   artritida a seronegativní 
Revmatologické vyšetření                                                           spondylartropatie-odlišit/

Purpura a purpuroidní dermatosy   

trombocyty
Hemokoagulační vyšetření:
(APTT = aktivovaný parciální tromboplastinový čas, Fibrinogen, D-Dimery)
Rumpel-Leedova zkouška
Jaterní testy
Histologie
Stolice na okultní krvácení (pátrat po krvácení do vnitřních orgánů)

Pyodermie

Sekret na kultivaci a citlivost
                                                                  Vyšetření na diabetes mellitus (moč, glykemie)
                                                                   imunologické vyšetření u chronických pyodermií
                                                                   ELFO

                                                                   U chronických furunkulos gastroenterol.vyšetření
                                                                   U pyodermia vegetans, ulcerosa serpiginosa:

                                                                   histologické vyšetř.na colitis ulcerosa  (RTG
                                                                   zažívacího traktu,irrigoskopie, rectoskopie).

Rosacea

vyšetření na fokální infekci
protilátky proti Helicobacter pylori                         při pozitivitě fibroskopie, ureázový 

                                                                                      test         
histologie                                                                     oční vyšetření
gynekol.vyšetření                                                      

Sarkoidosa kůže

Histologie                                                                                      asociace s HLA-B7 a DR5   
Calcium v séru a moči /zvýšené hodnoty/, ledviny!               neurologické vyšetření
jaterní testy a alkalická fosfatáza-abnormality                         SACE (enzym konvertující
                                                                                                        angiotenzin ) v séru
vyšetření uzlin klinicky a histologicky

Rtg plic a mediastina /zvětšené uzliny - Löfgrenův syndrom/       Imunologické vyšetření
RTG skeletu rukou a nohou /ostitis multiplex cystoides/              lymfopenie,

                                                                                                        hypergamaglobulinemie
kožní testy (tuberkulin,candidin test  negativní)                     Kveimův-Sitzbachův test
Interní vyšetření – EKG                                                               (intradermální aplikace

ELFO                                                                                               extraktu z uzliny nebo      
Oční vyšetření                                                                               sleziny nemocného

CIK /zvýšené/                                                                                typický granulom           
                                                                                                         
spolehlivost 85%)

Scabies

klinika,epidemiologie                                           mikroskopické vyšetření /neprovádí se často/

Sklerodermia  circumscripta  

histologické vyšetření
protilátky proti boreliím
ANA /jsou negativní/

Sclerodermie systémová 

Histologie                                                                           další autoprotilátky
ANA protilátky /u difůzní formy pozitivní v 95%/       nukleolární RNA- 
                                                                                             polymeráze /70%/
RTG zažív. traktu včetně pasáže jícnu                           anticentromerové protilátky /CREST sy/
RTG plic                                                                             Scl-70  /protilátky jsou vysoce specifické
                                                                                              pro systémovou sklerodermii/
interní vyšetření +EKG                                                
                                                                                           funkční vyšetření plic (body test,  
                                                                                           compliance, difusní plicní
                                                                                           kapacita, ergometrie , krevní      
                                                                                           plyny)

Syphilis  

přímý průkaz Tr.pallidum-
vyšetření v zástinu- (tkaňový mok ze spodiny vředu, event.punkce lymf.uzliny)
DFATP, PCR
nepřímý průkaz protilátek za užití antigenů 1.netreponemových

                                                                           2.treponémových
Doporučené schéma dle WHO
Indikace:

                                                                 Antigeny
1. Screening:          a.netreponemové                                                        b.treponemové
                                 VDRL nebo RRR                                             TPHA nebo MHA-TP

                                            nebo RPR                                                          nebo AMPHA-TP
                                                                                         ELISA, Imunochromatografický test

2. Konfirmační test:    FTA-ABS, FTA-ABS IgM, 19 IgM SPHA, 19S-IgM FTA-ABS
                                      Western Blot test, event. TPI

3. K posouzení aktivity onemocnění nebo úspěšnosti léčby:
                                                  VDRL kvantitativně     19 IgM SPHA
                                                  RRR  kvant.
                                                  RPR kvant.
ELISA a EIA testy byly CDC centrem WHO v Atlantě doporučeny jako screeningové testy.

ELISA pro detekci proti třídě IgM by měla být užívána pro dg, Sy congenita.WHO také zjistila, že ani ELISA tř. IgM neodliší jednotlivá stadia choroby. Citlivost je pouze 67-72%. Rovněž není možno odlišit tímto testem starou infekci od reinfekce.                                                 

Lues latens seropositiva (časná do 2 let)

VDRL (RRR), TPHA, FTA-ABS,   
                                                                19S IgM SPHA, FTA Abs IgM, TP ELISA IgM, IgG

                                                                                                                                           v krvi
Oční vyšetření
Lumbální punkce
Cytol.a biochemické vyšetření likvoru
VDRL (RRR),TPHA, FTA-ABS,     
                                                                 19S IgM SPHA, FTA Abs IgM, TP ELISA IgM, IgG

                                                                                                                                             v krvi
HIV 1,2

Chlamydie
gonokultivace                                          HCV, HBsAg

Lues pozdní (déle než 2 roky nebo stadium nelze určit)

VDRL (RRR),TPHA,FTA-ABS,     
                                                           19S IgM SPHA, FTA Abs IgM, TP ELISA IgM, IgG

                                                                                                                                             v krvi
Oční vyšetření
Lumbální punkce-likvor
Cytol.a biochemické vyšetření likvoru
VDRL (RRR),TPHA,FTA-ABS,     
                                                                19S IgM SPHA, FTA Abs IgM, TP ELISA IgM, IgG

                                                                                                                                             v krvi
                                                                HCV,HbsAg,HIV 1,2
Kardiologické vyšetření
Neurologické vyšetření                                                             Psychiatrické vyšetření

Syfilis-Neurosyfilis

negativní treponemové testy jsou negativní-neurosyfilis je vyloučena
pozitivní treponemové testy - /TPHA, FTA-Abv,TP IgG ELISA,TP IgM ELISA
cytologie: pozitivní více než 5 mononukleárů/mm3
celková bílkovina: pozitivní, více než 0,45 g/l
neurologie
psychiatrie

Tinea interdigitalis

Mykologické vyšetření mikroskopické i kultivační
                                                                    Bakteriologické vyšetření – sekret na kultivaci a

                                                                                                                                    citlivost

Trichomoniasis

Nativní preparát, lépe obarvení Giemsovou metodou                        kultivace      
/blankytně modré trichomonády/

Trombophlebitis  cruris  superficialis

Dopplerova ultrasonografie při velkém rozsahu
U tromboflebitis migrans vyšetření k vyloučení neoplasie

Trombophlebitis cruris profunda (phlebotrombosis)

Dopplerova ultrasonografie
                                                                                              duplexní  ultrasonografie
                                                                                               perfusní scintigrafie
                                                                                               flebografie

Tuberculosis cutis 

histologie
RTG plic,plicní vyšetření
testy buněčné imunity /tuberkulin/
gynekologické vyšetření
Pátrat po TBC v jiných orgánech

Ulcera cruris 

                                                                                      stěr z vředu na K+C
                                                                                      flebologické vyšetření
                                                                                      cévní chir. vyšetření
                                                                                      u chronických ulcerací  histologické    
                                                                                      vyšetření
                                                                                      epikutanní testy (lékové)

Urticaria

anamnéza (etiologie léková,alimentární)                   vyšetření na fokální infekci
rutinní laboratoře včetně HbsAg                                parazitologické vyšetření /stolice/
kožní dermografismus                                                  ANA-protilátky
chladový, tepelný test                                                  spec.IgE
chladové aglutininy                                                      epikutanní testy , prick                   
                                                                                         testy, skarifikační  testy
ASLO                                                                                 
                                                                                        
intradermální testy

 histologie
 karenční test /suchary, čaj/
 expoziční test

Literatura:
Rook, Wilkinson, Ebling: Textbook of Dermatology, Sixth. Edition, 1998
F.Záruba, F.Vosmík, J.Záhejský, J.Buchvald, L.Jirásek: Dermatovenerologie, Sciencia Medica 1994
V.Resl, Voltr J., Pizinger K.: Venerologie. Karolinum, 1997
Štork J.: Sklerodermie, Galén, 1996
C.Dostál, J.Vencovský a spol.: Systémový lupus erythematodes, Medprint, 1997
J.Bonfer: Working group on tumor marker criteria /WGTMC/. Tumor Biol. 11,1990
Přehled prováděných vyšetření a normálních hodnot laboratoře: Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem,Imunologický odbor