Výběrové řízení na rezidenční místo

Vyhlašovatel:
MUDr. Soňa Vávrová, kožní ambulance, náměstí Míru 3287, 767 01 Kroměříž, tel. 573342730, email vavrovasona@seznam.cz

Seznam rezidenčních míst:
1
rezidenční místo pro obor dermatovenerologie

Lhůta pro podání přihlášek:
do 30. 6.2010

Místo pro podání přihlášek:
MUDr. Soňa Vávrová, kožní ambulance, náměstí Míru 3287, 767 01 Kroměříž, email vavrovasona@seznam.cz

Kriteria hodnocení:
a/ zájem o práci v oboru dermatovenerologie 1-10 bodů
b/ zájem o výkon povolání v okrese Kroměříž 1-10 bodů
c/ předpoklady a znalosti důležité z hlediska dermatovenerologické praxe 1-10 bodů
d/ komunikační schopnosti 1-10 bodů

Způsob hodnocení:
podprůměrné hodnocení 1-3 body
průměrné hodnocení 4-6 bodů
nadprůměrné hodnocení 7-10 bodů
Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4, maximum 40 bodů)

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru dermatovenerologie (nebo doklad o zaslání žádosti)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal) - neověřená
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
7) Přehled odborné praxe

Kroměříž, 7.6.2010 MUDr. Soňa Vávrová