Česká dermatovenerologická společnost,

dovolujeme si Vás informovat o konání XI. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2019“, kterou ve dnech 11. – 12. dubna 2019 pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEPFakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy XI. ročníku jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a vize v biomplantologii“. 

 Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz  

SYMMA, spol. s r.o.
kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek

project manager

Olomoucká 797/80

618 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cza.martinek03@gmail.com

www.symma.cz