Dopis předsedy České flebologické společnosti českým dermatologům 2.10.2017

Vážení kolegové,

obracím se na Vás po létech jako předseda České flebologické společnosti, odborné společnosti, kterou založili a vedli především zástupci našeho oboru. doc. Maruše Horáková, prof.Jan Konopík, doc Vladimír Holan a jejich nástupci.

Já sám stojím v čele této společnosti již 4 volební období a musím s politováním konstatovat, že aktivita zástupců našeho oboru ve smyslu publikací, ale  především aktivní i pasivní účastí konferencích pořádaných naší společností (tradiční Flebologické dny) má stále sestupnou tendenci. Chtěl bych proto se zástupci výboru společnosti, vedoucími lékaři pracovišť, primáři a s Vámi všemi zvýšit zájem o tu část oboru, která je v koncepci oboru označena jako dermatologická angiologie. Je to dynamická, rozsáhlá část našeho oboru od postupů konzervativních až po endovenózní žilní výkony a proktologii.

Letošní flebologické dny jsou koncipovány jako postgraduální, konají se v Praze, s kongresovém centru hotelu Angelo v Praze ve dnech 3. a 4. 11.2017. Přijeďte se alespoň pasivně účastnit, program Vás určitě zaujme.

Kolegové a kolegyně - přednostové klinik, primáři, vedoucí ambulantních pracovišť vyšlete své mladší spolupracovníky poznat dermatologickou angiologii/flebologii přímo na její odbornou tradiční akci.

Soukromí dermatologové, i pro Vás zde bude mnoho užitečných informací.

Zvu Vás proto ve dnech 3. a 4.11. 2017 do Prahy a nabízím pro členy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP kongresový poplatek pouze v 50% výši, tj. 400,- Kč (redukovaný poplatek nezahrnuje účast na společenském večeru).

Přihlášky na webu společnosti www.phlebology.cz - s poznámkou člen ČDS.

 

Těším se na Vás v Praze na letošních 42. Flebologických dnech. Vraťmě společně dermatologickou angiologii dermatologické obci.

Váš

prim. MUDr. Jaroslav Strejček,CSc.
předseda České fleologické společnosti za výbor ČFLS