Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rádi bychom Vás informovali o možnosti získání stipendia pro lékaře k účasti na kongresu EADV v Miláně, Itálie (31st EADV Congress in Milan and Online). Kongres se koná ve dnech 7. - 10. září 2022, a to jak živě, tak online.

.

Zájemce o stipendium musí splňovat níže uvedené podmínky:

-        být rezident nebo certifikovaný specialista v dermatovenerologii,

-        být mladší 45 let,

-        nesmí být dosud přihlášen/a na kongres, refundace registračního poplatku není možná.

V současnosti, a to až do 17. srpna 2022, se komise EADV zabývá pouze přihláškami od členů EADV a od autorů abstrakt na 31. kongres a vybírá pouze z přihlášek od těchto kandidátů. Kdokoli, kdo splňuje tato kritéria a přihlásí se tento týden, má velkou šanci získat toto stipendium.

Přihlášky od kandidátů, kteří nepředložili žádná abstrakta na 31. EADV kongres nebo kteří nejsou členy EADV, se budou posuzovat až po 17. srpnu a finální účastníci budou vylosováni.

 

Link pro formulář přihlášky je: https://eadvcongress2022.org/scholarships/hcp-scholarship/.

 

Podrobnější informace můžete najít i v přiloženém letáku nebo na webových stránkách EADV.

 

 Věříme, že tuto možnost získat stipendium přivítáte, a ti, kdo splňují dané podmínky, zašlou své přihlášky dle instrukci EADV do 17. srpna 2022,

 

 Přejeme hodně úspěchů

 Prof. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.

           členka boardu EADV za Českou republiku